Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu"— Zapis prezentacji:

1 Program priorytetowy NFOŚiGW BOCIAN Rozproszone, odnawialne źródła energii.
Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . 3 października, 2013 rok 1

2 Unia Europejska a OZE Komisja Europejska a rozwój OZE – poparcie warunkowe OZE - działanie na rynku energii kryzys - kraje członkowskie UE- OZE - subsydia

3 Polska a OZE Koszty wsparcia odnawialnych źródeł energii to ważny temat w Polsce

4 Polska a OZE Dyskusja trwa a OZE czeka
Praktyczne znaczenie OZE dla bezpieczeństwa energetycznego Dyspozycyjność technologii Magazynowanie energii Czy możemy zrezygnować z węgla ? Współspalanie – wskaźniki a nowe moce OZE Na czym oprzeć energetyczny mix ?

5 Inwestorzy a OZE Przyczyny: brak stabilnego prawa
bariery techniczne rozwoju sieci, rezerw mocy i magazynowania energii długotrwała procedura administracyjna związana z pozwoleniami na budowę Skutki: rosnące ryzyko inwestycyjne i finansowe niepewność i ostrożność inwestorów

6 Budżet programu: 420 mln zł Rodzaj przedsięwzięcia
Moc minimalna Moc maksymalna elektrownie wiatrowe 3MWe systemy fotowoltaiczne 200 kWp 1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt małe elektrownie wodne 5 MW źródła ciepła opalane biomasą biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kWe 2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę 5 MWe pożyczka

7 Korzyści z realizacji inwestycji OZE
produkcja energii elektrycznej - 235 000 MWh produkcja energii cieplnej - 990 000 GJ CEL: Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO  000 Mg/rok

8 Realizacja programu Okres wdrażania w latach 2014 – 2022. Alokacja środków w latach 2014 – 2018. Wydatkowanie środków: do 2020 r.

9 Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

10 Warunki kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł
oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M pkt bazowych, nie mniej niż 2%

11 Intensywność dofinansowania Rodzaj przedsięwzięcia
elektrownie wiatrowe do 30 % systemy fotowoltaiczne do 75 % pozyskiwanie energii z wód geotermalnych do 50 % małe elektrownie wodne źródła ciepła opalane biomasą biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego do 75% instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę

12 www.nfosigw.gov.pl Dziękuję za uwagę! Barbara Koszułap
Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW


Pobierz ppt "Barbara Koszułap Zastępca Prezesa Zarządu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google