Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH
Wprowadzenie do funkcjonowania wydziału

2 Dziekanaty GODZINY OTWARCIA: poniedziałek - środa: 10.00 - 13.00
czwartek: piątek: NIECZYNNE Dziekanaty to miejsce gdzie panie pomogą wam rozwiązać każdy problem, dziekanat jest dla nasz szczególnie ważny w okresie sesji i przed nią - to tam starosta odbiera karty egzaminacyjne, tam podbijamy legitymację. Załatwiamy tam mnóstwo innych spraw ale o tym czyli o dokumentach za chwilę…..

3 Dziekanaty FILOZOFIA - pokój: 22 FILOZOFIA II STOPNIA - pokój: 22
POLITOLOGIA II STOPNIA - pokój: 22 HISTORIA - pokój: 18 HISTORIA II STOPNIA - pokój: 18 SOCJOLOGIA I STOPNIA - pokój: 18 SOCJOLOGIA II STOPNIA - pokój: 18 POLITOLOGIA (sprawy dydaktyczne i socjalne) - pokój: 20 SOCJOLOGIA /I - V ROK/ (sprawy dydaktyczne i socjalne) - pokój: 20

4 Podania nowa legitymacja przeniesienie na studia niestacjonarne
przedłużenie sesji przywrócenie terminu egzaminu reaktywacja powtarzanie semestru Na stronie samorządu studenckiego w zakładce „dokumenty” możecie znaleźć takie o to wzory dokumentów.

5 Podania urlop dziekański powtarzanie przedmiotu (warunek) IOS/ITS
egzamin komisyjny zaliczenie pracy jako praktyki zawodowej przedłużenie terminu oddania pracy Na stronie samorządu studenckiego w zakładce „dokumenty” możecie znaleźć takie o to wzory dokumentów.

6 Indywidualna Organizacja Studiów
Indywidualna Organizacja Studiów (IOS), przysługuje studentom: wychowującym dziecko niepełnosprawnym studiującym na drugim kierunku lub specjalności IOS przyznawany na jeden semestr na wniosek studenta upoważnia studenta do częściowego zwolnienia z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, co nie oznacza zmniejszenia wobec studenta wymagań odnoszących się do zakresu i poziomu wiedzy z przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów Indywidualna Organizacja Studiów umożliwia studentowi indywidualne ustalanie terminów zajęć, zaliczeń oraz egzaminów, częściowe zwolnienie z kontrolowanych zajęć. Jednak nie oznacza to że ma zmniejszone wymagania. Realizuje ten sam program co student uczący się bez IOS-a.

7 Indywidualny Tok Studiów
Indywidualny Tok Studiów(ITS) Studia odbywane według indywidualnych planów i programów polegaja na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanej specjalności oraz udziale studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych może ubiegać się student, który ukończył pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 4,0 studia odbywane według ITS mogą prowadzić do skrócenia okresu studiów ITS przeznaczony jest dla studenta, który chce poszerzyć swoją wiedzę w ramach studiowanego kierunku, na przykład uczęszczając na dwie specjalności. Studia odbywają się według indywidualnie ustalanych planów i programów. ITS przyznawany jest również na wniosek studenta.

8 Zajęcia, wykłady, zaliczenia, egzaminy
Ćwiczenia – obowiązkowe Wykłady – nieobowiązkowe Egzamin – wymagane zaliczenie z ćwiczeń, studentowi przysługują 2 terminy (pierwszy i poprawkowy) oraz ew. egzamin komisyjny Przepisywanie ocen Brak zaliczenia semestru: skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym wpisie na następny semestr, (nie można ubiegać się o to po I semestrze) skierowaniu na powtarzanie semestru, skreśleniu z listy studentów. Na studiach licencjackich maksymalnie 2 powtarzania semestru, MU – 1 Aby móc skorzystać z możliwości powtarzania semestru, trzeba zaliczyć pierwszy semestr EGZAMIN – aby przystąpić do egzaminu musimy najpierw uzyskać zaliczenie z ćwiczeń. Przysługują nam 2 terminy egzaminu, termin pierwszy i termin poprawkowy oraz ewentualnie potem egzamin komisyjny, o który może starać się student, nie można go jednak uznać za trzeci termin egzaminu. PRZEPISYWANIE OCEN – gdy studiujemy dwa kierunki i mamy przedmioty, które się tematycznie pokrywają możemy mieć tą ocenę przepisaną na jednym z nich co zwalnia nas z egzaminu lub zaliczenia. BRAK ZALICZENIA SEMESTRU – warunek, czyli powtarzanie przedmiotu ale przy wpisaniu już na kolejny semestr studiów, o warunek można starać się dopiero na II semestrze studiów, po I tylko „w szczególnych wypadkach”.

9 Skala ocen bardzo dobry – 5,0 – A, dobry plus – 4,5 – B,
dobry – 4,0 – C, dostateczny plus – 3,5 – D, dostateczny – 3,0 – E, niedostateczny (pierwszy termin egzaminu lub zaliczenia) – 2,0 – FX, niedostateczny (egzamin lub zaliczenie poprawkowe i komisyjne)– 2,0– F.

10 ERASMUS Skierowany do studentów i pracowników
Pozwala na studiowanie przez I lub II semestry na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich W programie uczestniczy: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja, Chorwacja, Szwajcaria

11 ERASMUS Każdy wyjeżdżający otrzymuje stypendium, którego głównym celem jest pokryć różnicę w kosztach utrzymania w kraju i za granicą Rekrutacje przeprowadzane są przez wydziałowe komisje kwalifikacyjne O warunki rekrutacji obowiązujące w danej jednostce należy pytać koordynatorów wydziałowych Programu Erasmus.

12 Koordynator RSS WNS ds. zagranicznych
Mateusz Witek Więcej szczegółowych informacji uzyskacie u Mateusza. Ponadto w każdym instytucie jest wyznaczony pracownik naukowy, który koordynuje te wyjazdy.

13 Organizacja grup karolinanizinska@gmail.com
Wybór starosty dla każdej grupy i starosty roku na każdym z kierunków KONTAKT: Ważne jest aby każda grupa wyznaczyła sobie starostę i aby wyznaczyć go także dla całego roku. To oni będą na przykład negocjować dla was terminy egzaminów. Wszyscy starości proszeni są później o kontakt z koordynatorem: Karoliną Nizińską.


Pobierz ppt "WYDZIAL NAUK SPOŁECZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google