Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach
SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach 2013/2014

2 Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Gazetę Wyborczą” Celem programu jest promowanie i współtworzenie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

3 TIK – Co to takiego? /1z2/ Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, projekt skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

4 TIK – Co to takiego? /2z2/ Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.  SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

5 Cele Szkoły w Nowych Zdunach
Rozpropagowanie TIK wśród nauczycieli, uczniów i rodziców Efektywne wykorzystanie zasobów TIK  Zmiany w komunikowaniu się i w prezentacji osiągnięć uczniów Realizacja zadań „Szkoły z klasą 2.0” SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

6 Plan działania Szkoły w Nowych Zdunach /1z2/
CEL ZADANIE DO ZREALIZOWANIA OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN ROZPROPA GOWANIE TIK WŚRÓD NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW przygotowanie gazetki informacyjnej na temat programu; przygotowanie prezentacji multimedialnej „Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach – Szkołą z klasą 2.0”; prezentacja platformy „Szkoły z klasą” – pokazanie jej możliwości, sposobów zamieszczania informacji, zakładania blogów, wyszukiwania dobrych praktyk; przygotowanie broszury informacyjnej o programie dla uczniów, rodziców: założenie podstrony „Szkoły z klasą 2.0” na szkolnej stronie internetowej; K. Gąsiorkiewicz Kubica A. Kubica M. Kotowicz J. Markus EFEKTYWNE WYKORZYSTA NIE ZASOBÓW TIK karta monitoringu wykorzystania tablic interaktywnych; karta monitoringu wykorzystania pracowni komputerowej poza zajęciami komputerowymi; szkolenia z zakresu korzystania z tablic interaktywnych A. Jankowska SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

7 Plan działania Szkoły w Nowych Zdunach /2z2/
ZMIANY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I W PREZENTACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW aktywne uczestniczenie wszystkich nauczycieli w tworzeniu szkolnej strony internetowej oraz zadań związanych z realizacją projektu „Szkoła z klasą 2.0”; funkcjonowanie blogów uczniowskich (2 – 3) dotyczących realizacji zadań programu, dotyczących zainteresowań uczniów; wykorzystanie blogów do prezentacji prac uczniowskich przeprowadzenie przez wychowawców klas debat klasowych i przygotowanie propozycji Kodeksu 2.0; M. Kotowicz A. Jankowska A. Kubica K. Gąsiorkiewicz wszyscy nauczyciele na bieżąco REALIZACJA ZADAŃ „Szkoły z klasą 2.0” prowadzenie przez nauczycieli zarejestrowanych w programie zadań TIK; przeprowadzenie debaty szkolnej i wypracowanie Kodeksu 2.0; planowanie i realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK; przygotowanie i przeprowadzenie „Szkolnego Festiwalu 2.0”; realizacja zadania wyznaczonego przez organizatora; Nauczyciele 2.0 K. Gasiorkiewicz Nauczyciele 2.0 styczeń – maj 2014 czerwiec 2014 harmonogram organizatora SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

8 Kodeks 2.0 W naszej szkole po raz pierwszy, odbędzie się debata szkolna (styczeń 2014). Debata szkolna poprzedzona będzie debatami klasowymi (do 27 listopada 2013), prowadzonymi przez każdego nauczyciela - wychowawcę. Debata dotyczyć będzie korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły oraz uczeniu innych(np. rodziców i starszych mieszkańców miejscowości). SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

9 Z zebranych propozycji zostanie utworzony
Kodeks 2.0 Z każdej klasy wybierzemy trzech przedstawicieli, którzy zaprezentują swoje propozycje utworzone wspólnie z wychowawcami. Z zebranych propozycji zostanie utworzony KODEKS 2.0 Szkoły, który posłuży jako główny cel udziału w programie „Szkoła z klasą 2.0”. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

10 W pierwszym semestrze szkoła wprowadzi Kodeks 2
W pierwszym semestrze szkoła wprowadzi Kodeks 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność) SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

11 DRUGI SEMESTR poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych
DRUGI SEMESTR poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych. To metoda nauczania ,która kształci samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

12 Jak chcielibyśmy uczyć?
Uczniowie wykorzystując TIK na lekcjach nie korzystali z gotowych rozwiązań podanych na stronach internetowych, ale żeby potrafili selekcjonować informacje zdobyte w ten sposób, analizować uzyskany materiał, wyciągać wnioski i dzielić się nimi z innymi uczniami. Chcemy w uczniach odkrywać pasję i motywować do samodzielnego rozwiązywania problemów. Będziemy nagradzać i doceniać każdą samodzielną pracę twórczą. Nasza szkoła ma uczyć myślenia, rozwiązywania problemów, wyszukiwania informacji na postawione pytania, ale i żeby to uczniowie potrafili stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

13 Czego potrzebujemy? Nauczyciele, aby w pełni realizować zadania z programu utworzyli listę : Do realizacji celów związanych z programem najbardziej potrzebujemy zaangażowania wszystkich członków rady pedagogicznej, dyrekcji, uczniów oraz rodziców. Zainstalowania na stałe w sali nr 5 oraz w budynku klas I – III projektora multimedialnego. Zwiększenia prędkości Internetu oraz założenie w budynku klas I – III Internetu bezprzewodowego. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

14 Z jakimi problemami musi się zmierzyć szkoła i nauczyciele?
Osiągnięcie na sprawdzianach zewnętrznych wyższych wyników. Rozwijanie i zwiększanie kompetencji uczniów w zakresie korzystania z informacji oraz podnoszenie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Wprowadzenie i kształcenie nauczycieli do korzystania z aktywnych metod nauczania i TIK. (przygotowanie do udziału w programie „Cyfrowa szkoła”) Podnoszenie umiejętności wykorzystywania TIK w nauce szkolnej. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

15 Co projekt daje uczniom:
Możliwość zakładania i prowadzenia blogów na dedykowanej uczniomi nauczycielom platformie blogów CEO. Ich prowadzenie umożliwia uczniom zdobywanie i dokumentowanie sprawności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się. Możliwość otrzymania odznak programowych, potwierdzających aktywność uczniów i zdobycie kolejnych umiejętności związanych z programem. Kontakt z moderatorami blogów, którzy na bieżąco śledzą i komentują postępy uczniów i inspirują ich dalszej pracy i rozwoju. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

16 Co projekt daje uczniom:
Możliwość udziału w konkursach. Dyplomy dla zaangażowanych w program uczniów, w tym również dla uczniów prowadzących blogi. Możliwość udziału w gali finałowej programu, czyli Ogólnopolskim Festiwalu 2.0, na którym uczniowie i nauczyciele prezentują najciekawsze projekty i działania. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

17 Co projekt daje uczniom:
Dostęp do sprawdzonych materiałów edukacyjnych ze wskazówkami, jak prowadzić własny blog, ciekawie pisać, jak korzystać z nowych technologii do uczenia się i codziennej pracy szkolnej i jak realizować projekty edukacyjne i dokumentować postępy. Regularnie wysyłane maile z aktualnymi informacjami dla uczniów zainteresowanych aktywną pracą na blogach, wartościowymi materiałami i nowymi inicjatywami edukacyjnymi. Promocję działań uczniów w mediach (w szczególności w „Gazecie Wyborczej”) oraz na stronie programu oraz na blogu głównym. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

18 NA ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ODBYWAJA SIĘ SZKOLNE FESTIWALE 2
NA ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ODBYWAJA SIĘ SZKOLNE FESTIWALE 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli) NAJCIEKAWSZE PROJEKTY UCZNIOWSKIE PREZENTOWANE SĄ NA OGÓLNOPOLSKIIM FESTIWALU PROJEKTÓW W WARSZAWIE. SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach

19 Przygotowanie: Monika Kotowicz Anna Kubica
Źródło: SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Nowych Zdunach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google