Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata szkolna W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYŚLISZEWICACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata szkolna W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYŚLISZEWICACH"— Zapis prezentacji:

1 Debata szkolna W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYŚLISZEWICACH
Myśliszewice,

2 TIK TECHNOLOGIE INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNE już są obecne w naszym życiu – i tym prywatnym, i tym szkolnym. Dzięki nim możemy nie tylko świetnie się bawić, ale także zdobywać i rozwijać wiedzę, sprawdzać swoje umiejętności, komunikować się między sobą i z naszymi nauczycielami a oni z kolei z naszymi rodzicami

3 Szkoła z klasą 2.0

4 Z czasem udział TIK w edukacji będzie coraz większy
Z czasem udział TIK w edukacji będzie coraz większy. Także w tej sferze naszej aktywności potrzebne są więc jasne reguły i dlatego chcielibyśmy, aby w naszej szkole powstał KODEKS 2.0, który określiłby zasady mądrego korzystania z możliwości, jakie stwarza współczesna technika.

5 Historia pracowni komputerowej.

6 Jak dawniej prowadzono lekcje w pracowni?

7 Pierwsza pracownia komputerowa.
r. – Szkoła otrzymuje Pracownię Komputerową (9 stanowisk komputerowych) z dostępem do Internetu w ramach programu „Pracownia internetowa w każdej gminie”.

8

9 pracownie komputerowe
Obecnie znajdują się w sali numer 2 i 3. W pracowni nr 2 znajduje się 12 komputerów podłączonych do sieci internetowej. W pracowni nr 3 znajduje się 11 komputerów podłączonych do sieci internetowej.

10 Sala nr 2

11 SALA nr 3

12 Sala nr 2

13 Nauka w pracowni komputerowej.
W pracowniach odbywają się lekcje informatyki, zajęć komputerowych i innych przedmiotów. Na lekcjach można korzystać z Internetu.

14 Nasza strona www

15 ICIM Od stycznia 2008 roku biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny oraz dzięki zaangażowaniu w projekt Dyrekcji ZSO w Myśliszewicach

16 ICIM ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. ICIM oferuje uczniom i nauczycielom dostęp do Internetu poza systemem lekcyjnym w celu samodzielnego kształcenia, zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej w sieci Internet.

17 Stanowiska komputerowe w icim

18 Debaty klasowe

19 Propozycje klas do kodeksu 2.0

20 Propozycja kodeksu dla klasy I Szkoły Podstawowej
Szkoła z Klasą 2.0 1.W czasie lekcji uczniowie mają wyłączone telefony komórkowe. 2.Uczeń ma podaną stronę szkoły i może korzystać z zamieszczonych tam informacji. 3.Uczniowie wiedzą, że nie wolno podawać swoich danych osobowych. 4.Nauczyciel proponuje ciekawe i bezpieczne strony ( np. program sieciaki.pl) 5.Nauczyciel powinien na lekcji wykorzystywać komputer do przekazywania wiedzy w postaci prezentacji multimedialnej przynajmniej raz w miesiącu. 6.Uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w szkole, jeśli nie posiadają w domu np. do przygotowania się do zajęć. 7 .Uczniowie szanują sprzęt komputerowy i RTV podczas lekcji.

21 Propozycje klasy II a do kodeksu 2.0
1.Na zajęciach komórki są wyłączone. 2.Korzystamy ze stron polecanych przez nauczyciela, sporządzenie takich list dla poszczególnych etapów edukacyjnych. 3.Mamy cotygodniowy kontakt mailowy z nauczycielem, a nauczyciel z rodzicami. Odpowiedzi na maile są udzielane raz w tygodniu. 4.Korzystamy z artykułów i wiadomości zamieszczonych w Internecie, podajemy źródło i autora. 5.Zamieszczamy w Internecie informacje o klasie, wydarzeniach klasowych lub szkolnych za zgodą i aprobatą zainteresowanych uczniów i nauczycieli. 6.Korzystamy z tablicy interaktywnej na lekcjach powtórzeniowych, utrwalających wiadomości. Wyznaczone godziny dla każdego przedmiotu. 7. Poznajemy zagrożenia płynące z Internetu podczas kilku zajęć pt. ,,Jestem bezpieczny w sieci".

22 PROPZYCJA Klasa III 1. Wyłączamy telefony komórkowe na czas trwania lekcji. 2. W szkole podczas zajęć informatyki lub w bibliotece gramy tylko za zgodą nauczyciela. 3. Z nauczycielem po lekcjach kontaktujemy się poprzez e –maila. 4. Nie kopiujemy tekstów z Internetu. 5. Korzystamy ze szkolnych komputerów w czasie przerw, po lekcjach, przed lekcjami. 6. Odwiedzamy strony internetowe polecane przez nauczyciela lub rodziców. 7. Korzystamy z płyt edukacyjnych, w celu utrwalania wiadomości zdobytych na zajęciach.

23 Propozycje do kodeksu 2.0 klasy IV
1. Wykorzystujemy TIK na każdych zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w domu. 2. Mamy swobodny dostęp do szkolnych komputerów podczas przerw, po lekcjach, na zajęciach Kół Zainteresowań. 3. Uczniowie i ich rodzice często odwiedzają internetową stronę naszej szkoły. 4. Umiejętnie gospodarujemy czasem podczas pracy z komputerem. 5. Pamiętamy o niebezpieczeństwie w Sieci, dlatego nie podajemy danych osobowych, adresów, nie przesyłamy swoich zdjęć, nie umawiamy się z obcymi. 6. Szkolne Komputery zabezpieczone są przed nieodpowiednimi i szkodliwymi treściami. 7. Przestrzegamy praw autorskich, dlatego korzystając z różnych materiałów, podajemy ich autora oraz dokładny adres strony www.

24 PROPOZYCJA Kodeks 2.0 klasa Va 1. Nie niszczymy sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej. 2. Uczniowie i nauczyciele posiadają aktywne adresy mailowe na edupacku. 3. Uczniowie i nauczyciele przekazują sobie nawzajem informacje za pomocą poczty elektronicznej. 4. Nauczyciele na zajęciach jak najczęściej wykorzystują tablicę interaktywną oraz komputery. 5. Uczniowie korzystają jak najczęściej z Internetu podczas zajęć z różnych przedmiotów. 6. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie korzystają z telefonów komórkowych poza zajęciami. 7. Korzystamy ze sprawdzonych stron internetowych. 8. Nie kopiujemy bezmyślnie informacji z Internetu. 9. Zamiast zeszytów używamy tabletów. 10. Mamy dostęp do Internetu w całej naszej szkole.

25 Debata klasowa Klasa V b
1. W naszej szkole w bibliotece jest możliwość korzystania z komputerów oraz Internetu przed lekcjami, w czasie przerw oraz po lekcjach. 2. Telefony uczniów i nauczycieli są wyłączone podczas lekcji. Na przerwie można z nich korzystać. 3. Cała społeczność szkolna ma założone konta na EduPaku dzięki którym można się komunikować po zajęciach. 4. Na stronie szkolnej są umieszczane aktualne informacje dla rodziców oraz uczniów. 5. Raz w miesiącu możemy sprawdzać oceny oraz liczbę punktów z zachowania na EduPaku . 6. Nie kopiujemy tekstów z Internetu. Sprawdzamy wiarygodność informacji. Pod każdą pracą piszemy źródło z których korzystaliśmy. 7. Nie umieszczamy swoich danych osobowych na stronach których nie znamy.

26 Propozycje do kodeksu 2.0 klasy VIa
1.Możliwość korzystania z telefonów komórkowych na przerwach 2.Korzystanie z portali społecznościowych na długiej przerwie, przed lekcjami lub po 3.Możliwość przygotowania informacji przez wybranych uczniów w czasie lekcji 4.Komputer z połączeniem z Internetem w każdej sali 5.Korzystanie na różnych przedmiotach z komputerów 6.Możliwość wglądu ocen – dziennik elektroniczny 7.Możliwość założenia forum klasowego

27 Propozycje Kodeksu 2.0 Klasa VI b 1.W naszej szkole używane są tablety w bibliotece jako pomoce naukowe 2.Nauczyciele przygotowują dużo prezentacji multimedialnych, które przekazują wiadomości w ciekawy sposób 3.Nauczyciele wykorzystują na lekcjach programy edukacyjne 4.Każda klasa ma kalendarz klasowy na stronie internetowej szkoły 5.W czasie lekcji i przerw można korzystać z komputerów znajdujących się w bibliotece 6.W naszej szkole w czasie lekcji uczniowie i nauczyciele mają wyłączone telefony komórkowe 7. W naszej szkole są dzienniki elektroniczne dzięki czemu rodzice i uczniowie mają wgląd do swoich ocen.

28 Debata szkolna PUNKTY DO DYSKUSJI
1. Wykorzystujemy TIK na każdych zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w domu. 2. Uczniowie i ich rodzice często odwiedzają internetową stronę naszej szkoły. 3. Umiejętnie gospodarujemy czasem podczas pracy z komputerem. 4. Szkolne Komputery zabezpieczone są przed nieodpowiednimi i szkodliwymi treściami. 5. Przestrzegamy praw autorskich, dlatego korzystając z różnych materiałów, podajemy ich autora oraz dokładny adres strony www. 6. Na stronie szkolnej są umieszczane aktualne informacje dla rodziców oraz uczniów. 7. Nie umieszczamy swoich danych osobowych na stronach których nie znamy. 8. Korzystamy ze szkolnych komputerów w czasie przerw, po lekcjach, przed lekcjami. 9. Korzystamy z płyt edukacyjnych, w celu utrwalania wiadomości zdobytych na zajęciach. 10. Nie niszczymy sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej. 11. Uczniowie i nauczyciele przekazują sobie nawzajem informacje za pomocą poczty elektronicznej. 12. Nauczyciele na zajęciach jak najczęściej wykorzystują tablicę interaktywną oraz komputery. 13. Nie kopiujemy bezmyślnie informacji z Internetu. 14. Nauczyciel proponuje ciekawe i bezpieczne strony ( np. program sieciaki.pl) 15. Uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w szkole, jeśli nie posiadają w domu np. do przygotowania się do zajęć. 16. Możliwość przygotowania informacji przez wybranych uczniów w czasie lekcji 17. Korzystanie na różnych przedmiotach z komputerów 18. Możliwość założenia forum klasowego. 19. Zamieszczamy w Internecie informacje o klasie, wydarzeniach klasowych lub szkolnych za zgodą i aprobatą zainteresowanych uczniów i nauczycieli. 20. Poznajemy zagrożenia płynące z Internetu podczas kilku zajęć pt. ,,Jestem bezpieczny w sieci". 21. W naszej szkole w czasie lekcji uczniowie i nauczyciele mają wyłączone telefony komórkowe

29 DEBAta szkolna

30 Debata szkolna 1. Wykorzystujemy TIK na każdych zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w domu. 2. Uczniowie i ich rodzice często odwiedzają internetową stronę naszej szkoły.

31 3. Umiejętnie gospodarujemy czasem podczas pracy z komputerem.
Debata szkolna 3. Umiejętnie gospodarujemy czasem podczas pracy z komputerem. 4. Szkolne Komputery zabezpieczone są przed nieodpowiednimi i szkodliwymi treściami

32 Debata szkolna 5. Przestrzegamy praw autorskich, dlatego korzystając z różnych materiałów, podajemy ich autora oraz dokładny adres strony www. 6. Na stronie szkolnej są umieszczane aktualne informacje dla rodziców oraz uczniów.

33 Debata szkolna 7. Nie umieszczamy swoich danych osobowych na stronach których nie znamy. 8. Korzystamy ze szkolnych komputerów w czasie przerw, po lekcjach, przed lekcjami.

34 10. Nie niszczymy sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej.
Debata szkolna 9. Korzystamy z płyt edukacyjnych, w celu utrwalania wiadomości zdobytych na zajęciach. 10. Nie niszczymy sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej.

35 Debata szkolna 11. Uczniowie i nauczyciele przekazują sobie nawzajem informacje za pomocą poczty elektronicznej. 12. Nauczyciele na zajęciach jak najczęściej wykorzystują tablicę interaktywną oraz komputery.

36 13. Nie kopiujemy bezmyślnie informacji z Internetu.
Debata szkolna 13. Nie kopiujemy bezmyślnie informacji z Internetu. 14. Nauczyciel proponuje ciekawe i bezpieczne strony ( np. program sieciaki.pl)

37 Debata szkolna 15. Uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w szkole, jeśli nie posiadają w domu np. do przygotowania się do zajęć. 16. Możliwość przygotowania informacji przez wybranych uczniów w czasie lekcji.

38 17. Korzystanie na różnych przedmiotach z komputerów
Debata szkolna 17. Korzystanie na różnych przedmiotach z komputerów 18. Możliwość założenia forum klasowego.

39 Debata szkolna 19. Zamieszczamy w Internecie informacje o klasie, wydarzeniach klasowych lub szkolnych za zgodą i aprobatą zainteresowanych uczniów i nauczycieli. 20. Poznajemy zagrożenia płynące z Internetu podczas kilku zajęć pt. ,,Jestem bezpieczny w sieci".

40 Debata szkolna 21. W naszej szkole w czasie lekcji uczniowie i nauczyciele mają wyłączone telefony komórkowe.

41 Karolina Zamolska, Jolanta Rozińska przygotowały: Natalia Stanios,
zdjęcia:


Pobierz ppt "Debata szkolna W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MYŚLISZEWICACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google