Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM rok szkolny 2012/2013 Zebranie otwierające 24 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM rok szkolny 2012/2013 Zebranie otwierające 24 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM rok szkolny 2012/2013 Zebranie otwierające 24 października 2012 r.

2 O PROGRAMIE - SZCZEGÓŁY W programie uczestniczyć mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Proponujemy czynny udział w programie także Dyrektorowi szkoły. Dyrektor wybiera zadanie z listy w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. Uczniów zachęcamy do prowadzenia blogów objętej opieką moderatorów platformie blogów. Każdy uczeń ma szanse podczas roku szkolnego zdobyć na blogu kilka sprawności związanych z wykorzystaniem nowych technologii. Wprowadzamy Certyfikat 2.0 – może się o niego ubiegać każda szkoła w programie. Do uzyskania Certyfikatu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań zarówno przez dyrektora, przynajmniej 3 nauczycieli jak i uczniów (wymagany jest minimum jeden blog na szkołę). Regularnie organizujemy debaty i konferencje ekspertów i uczestników programu oraz bezpłatne warsztaty i szkolenia. Zapewniamy dostęp do Bazy 2.0 - biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników. Baza 2.0 zawiera poradniki, przykłady projektów, scenariuszy wykorzystujących nowe technologie, zadania rozwijające samodzielność i myślenie oraz wypracowane Kodeksy i przykłady zadań TIK. Wszystkie materiały dostępne są bez logowania

3 ZADANIA UCZESTNIKÓW Dokumentacją pracy uczestników są opisy zamieszczane na internetowej Platformie Szkoły z klasą 2.0. To miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty, dyskusji na temat kodeksów, dobrych praktyk i przebiegu szkolnych festiwali 2.0. Poprzez platformę uczestnicy otrzymują indywidualne wsparcie od moderatorów i ekspertów programu.

4 ZADANIA UCZESTNIKÓW Pierwszym zadaniem szkół jest wypracowanie planu działania na cały rok szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora). W pierwszym semestrze szkoły wprowadzają też lub weryfikują Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). Jest to pierwsze zadanie angażujące bezpośrednio uczniów. Każdy nauczyciel przeprowadza zadanie TIK (to sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu). Forma i treść zadania zależy do stażu szkoły w programie. Duży nacisk kładziemy na wymianę dobrych praktyk, materiałów edukacyjnych i doświadczeń pomiędzy szkołami. Każdy nauczyciel przeprowadza też z uczniami zajęcia Sprawdzamy i tworzymy materiały. W każdej szkole odbędzie się debata szkolna, dotycząca korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły i upowszechniania posiadanej już wiedzy innym. Doświadczonym szkołom zaproponujemy nowe tematy dyskusji.

5 ZADANIA UCZESTNIKÓW Drugi semestr poświęcony jest realizacji projektów edukacyjnych (to metoda nauczania stawiająca na samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów); Na zakończenie programu odbywają się Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli). Najciekawsze projekty uczniowskie prezentowane są na Ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie.

6 OGÓLNY HARMONOGRAM PROGRAMU

7

8

9

10 Zadania Zespołu 2.0 (wyciąg z regulaminu) Każdy członek Zespołu 2.0 (dyrektor, szkolny Koordynator oraz nauczyciele): 2.1 współpracuje z pozostałymi członkami Zespołu 2.0; 2.2 wykonuje zadania w Programie zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Programu, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie internetowej Programu i z wykorzystaniem materiałów pomocniczych zapewnionych przez CEO; 2.3 po wykonaniu zadań opisuje je i publikuje na swojej stronie internetowej przypisanej przez Organizatorów w terminie podanym w harmonogramie i zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na platformie. Zamieszcza tam materiały, zadania, zdjęcia wykorzystane i wypracowane w trakcie realizacji zaplanowanych wcześniej działań; 2.4 po otrzymaniu komentarza do opisu od Moderatorów Programu uwzględnia otrzymane wskazówki w opisie; 2.5 kontaktuje się z Organizatorami Programu.

11 Zadania Zespołu 2.0 (wyciąg z regulaminu) Dodatkowo nauczyciel w Programie: 3.1 planuje z uczniami działania edukacyjne, zajęcia lekcyjne, projekty badawcze, eksperymenty, związane z wykorzystaniem nowych technologii; 3.2 organizuje z wybranymi uczniami debaty na temat kodeksu dobrych praktyk dotyczących korzystania z TIK w uczeniu się i nauczaniu; 3.4 wspiera uczniów w realizacji projektów oraz innych zadań: koordynuje pracę uczniów, wspiera ich merytorycznie w trakcie samodzielnej pracy, pomaga w ustaleniu harmonogramu pracy, podziale zadań, pomaga w organizacji kolejnych etapów pracy nad projektem; 3.5 prezentuje podjęte w ramach programu działania na szkolnych festiwalach 2.0; 3.6 wymienia się praktykami z nauczycielami swojego przedmiotu z innych szkół na platformie internetowej Programu.

12 Zadania Zespołu 2.0 (wyciąg z regulaminu) Dodatkowo Szkolny Koordynator Programu: 4.1 wspomagany przez wszystkich członków Zespołu 2.0, organizuje i opisuje na stronie internetowej szkoły przypisanej przez Organizatorów działania całej szkoły (spotkanie otwierające, debata szkolna, szkolny festiwal 2.0); 4.2 jest odpowiedzialny za spotkania Zespołu 2.0 i za realizacje ogólnoszkolnych zadań; 4.3 wymienia się praktykami z Szkolnymi Koordynatorami z innych szkół na platformie internetowej Programu.

13 Zadania Zespołu 2.0 (wyciąg z regulaminu) Dodatkowo Dyrektor Programu: 5.1 wprowadza do szkoły dwa wybrane przez siebie działania (z listy zamieszczonej przez Organizatorów Programu); 5.2 uczestniczy w spotkaniach Zespołu 2.0; 5.3 wymienia się praktykami Dyrektorami z innych szkół na platformie internetowej Programu.

14 Zadania Zespołu 2.0 (wyciąg z regulaminu) Uczniowie: 6.1 realizują działania pod opieką nauczyciela; 6.2 wybrani uczniowie prowadzą blogi na platformie blogów CEO, opisują swoje zadania i doświadczenia związane z udziałem w Programie, wymieniają się komentarzami i opiniami z innymi uczniami oraz zdobywają sprawności proponowane na blogach.

15 ZEBRANIE OTWIERAJĄCE 24 października 2012 r.koordynator: Dorota Ewa Nawrocka Podczas spotkania powinny powstać: LISTA ZASOBÓW Co mamy: sprzęt (komputery, rzutniki, routery, tablice interaktywne, kamery), ludzie (nauczyciele, którzy potrafią/chcą korzystać z TIK w nauczaniu, informatyk, inni specjaliści, uczniowie) i ich umiejętności (znajomość programów, obsługi sprzętu, platform, lista osób, które mogą pomóc innym), infrastruktura (Internet, wifi, okablowanie, gniazdka elektryczne pomieszczenia), inne zasoby. LISTA PYTAŃ I PROBLEMÓW Jak chcielibyśmy uczyć? Czego potrzebujemy? Z jakimi problemami w tym roku muszą się zmierzyć szkoła i nauczyciele? PLAN DZIAŁANIA Co szkoła chce zmienić w swoim systemie pracy dzięki udziałowi w programie? Jakie konkretne działania podejmie dyrektor, koordynator i poszczególni nauczyciele? Kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? Jaki jest plan minimum, a jaki maksimum? Kiedy zmiany będą wprowadzane w życie? Jak sprawdzicie, co się udało?


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM rok szkolny 2012/2013 Zebranie otwierające 24 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google