Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wł. Broniewskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wł. Broniewskiego."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wł. Broniewskiego

2 Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK ( technologii informacyjno- komunikacyjnej) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dotychczasowe edycje „Szkoły z  klasą 2.0” (rok szkolny 2010/2011 i 2011/12) pokazały, jak ważna i potrzebna jest dyskusja na temat nowych technologii w szkole. W ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji tego programu.

3 Zespół 2.0 Jadwiga Janusz- Sender Magdalena Swarlik Anita Palimąka
Dyrektor szkoły Magdalena Swarlik Koordynator programu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Anita Palimąka Nauczyciel historii Adriana Sodo Nauczyciel informatyki Nauczyciel j. polskiego Agata Konewecka Szkoła Podstawowa nr 11

4 Semestr I W ubiegłym roku szkolnym zrealizowane zostały następujące zadania: Komputery po lekcjach- udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami: na przerwach i po lekcjach ( dyrektor szkoły), Przeprowadzenie debat klasowych ( wychowawcy klas, nauczyciel historii), Zorganizowanie debaty szkolnej mającej na celu utworzenie Szkolnego Kodeksu 2.0 czyli zasad korzystania z nowych technologii w edukacji ( nauczyciele uczestniczący w programie), Założenie i systematyczne prowadzenie blogów przez uczniów klasy VI b, na platformie uczniowskiej strony Centrum Edukacji Europejskiej, pod kierunkiem nauczyciela informatyki przez cały rok szkolny. Szkoła Podstawowa nr 11

5 Semestr I Realizacja zadań TIK ( nauczyciele uczestniczący w programie): - wykonanie przez uczniów klasy VI b prezentacji multimedialnej na temat zbliżającego się XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mini projekt na temat powstania styczniowego zrealizowany przez uczniów koła historycznego, przygotowanie i przedstawienie przez uczniów klasy III b prezentacji w programie PowerPoint przedstawiającej legendę o powstaniu naszego rodzinnego miasta-Będzina, autorstwa będzińskiego poety- Władysława Śliwonia. Szkoła Podstawowa nr 11

6 Semestr 2 1. 2. 3. 4. Realizacja zadania „Nasi E- nauczyciele”
Projekt „ Wiosna pełna kwiatów” (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) Projekt „Będzin w II połowie XIX wieku” ( nauczyciel historii) Projekt prezentujący Szkolny Kodeks 2.0 za pomocą filmów, nakręconych przez uczniów ( nauczyciel informatyki) Realizacja zadania „Nasi E- nauczyciele” (dyrektor szkoły) Szkoła Podstawowa nr 11

7 Poza przedstawionymi zadaniami, dyrektor szkoły i nauczyciele realizujący program uczestniczyli w konferencjach szkoleniowych w Warszawie i Katowicach. 5 czerwca 2012 r. odbył się w naszej szkole Festiwal 2.0, podsumowujący wdrażanie programu „Szkoła z klasą 2.0” w roku szkolnym 2011/ 2012. Szkoła Podstawowa nr 11

8 Za udział i realizację zadań w ubiegłorocznej edycji programu
„SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”, nasza szkoła otrzymała Certyfikat 2.0. Nauczyciele Zespołu 2.0 otrzymali dyplomy uczestnictwa w programie. Szkoła Podstawowa nr 11

9 Semestr I W tym roku szkolnym, w drugiej edycji programu, kładziony jest nacisk na współpracę szkolnych zespołów nauczycieli oraz na współpracę międzyszkolną nauczycieli jednego przedmiotu. W semestrze I zrealizowane zostały następujące zadania: zorganizowanie otwartej konferencji z udziałem doradcy metodycznego kształcenia zintegrowanego i inspektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie na temat "Jak wykorzystać TIK w procesie dydaktycznym” (dyrektor szkoły). W konferencji uczestniczyli nauczyciele z terenu Będzina i powiatu będzińskiego. Szkoła Podstawowa nr 11

10 Semestr I zorganizowanie debaty szkolnej mającej na celu dyskusję nad utworzonym w ubiegłym roku Szkolnym Kodeksem 2.0 (zasady korzystania z nowych technologii w edukacji ( nauczyciele uczestniczący w programie), Szkoła Podstawowa nr 11

11 Semestr I ZADANIA TIK Kim była Rutka Laskier?- przeprowadzenie przez uczniów koła historycznego lekcji historii w klasie VI integracyjnej (p. A. Palimąka), założenie i systematyczne prowadzenie bloga przez cały rok szkolny, przez ucznia klasy VI b, na platformie uczniowskiej strony Centrum Edukacji Europejskiej, pod kierunkiem p. A. Palimąki, Szkoła Podstawowa nr 11

12 Semestr I lekcja dla zerówkowiczów w wykonaniu uczniów klasy 5
(p. A. Sodo), Ortografia z komputerem nie jest taka zła! – tworzenie przez uczniów klasy 5 prezentacji multimedialnych, przedstawiających zasady ortograficzne (p. A. Konewecka), sprawdzanie i tworzenie materiałów pod kierunkiem nauczycieli realizujących program. Szkoła Podstawowa nr 11

13 Semestr II Komputery po lekcjach- udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami: na przerwach i po lekcjach ( dyrektor szkoły oraz nauczyciele dyżurujący w pracowni komputerowej), zajęcia komputerowe dla uczniów oddziałów przedszkolnych, planowanie projektów przewidzianych do realizacji w II semestrze. Szkoła Podstawowa nr 11

14 Semestr II realizacja projektu Multimedialna Syberka, którego produktem finalnym jest płyta CD z multimediami związanymi z osiedlem Syberka (p. A. Sodo), realizacja projektu Spacer po szkole i po Będzinie, którego produktem finalnym są filmiki o naszej szkole i Będzinie w języku angielskim ( p. A. Palimąka), realizacja projektu Podziel się z nami swymi marzeniami (p. A. Konewecka). Szkoła Podstawowa nr 11

15 Kluczem do mądrego i skutecznego zastosowania nowych technologii w szkole są nauczyciele, dlatego istotą programu „Szkoła z klasą 2.0” pozostają wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów, praktyczne przykłady rozwiązań edukacyjnych i możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.   Szkoła Podstawowa nr 11

16 Dziękujemy za uwagę ! Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wł. Broniewskiego
Przygotowanie prezentacji: M. Swarlik


Pobierz ppt "SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wł. Broniewskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google