Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Akcja jest skierowana jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Akcja jest skierowana jest."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Akcja jest skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.

3 W ramach Szkoły z Klasą 2.0, skupiamy się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami staramy się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

4 31.10.2013 - Spotkanie otwierające Zespołu 27.11.2013 - Debata klasowa 18.12.2013 - Debata szkolna 20.12.2013 - Zadanie dyrektora - planowanie 21.01.2014 - Kodeks 2.0 20.01.2013 - Zadanie TIK 10.03.2014 - Projekt edukacyjny – planowanie 30.04.2014 - Projekt edukacyjny – realizacja 20.05.2014 - Zadanie dyrektora - realizacja 03.06.2014 - Projekt edukacyjny – prezentacja 03.06.2014 - Szkolny Festiwal 18.06.2014 - Spotkanie podsumowujące dyrektor koordynator nauczyciel dyrektor koordynator nauczyciel Harmonogram

5 Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli. Kodeks

6 Dyrektor wybiera jedno zadanie z proponowanej przez organizatorów listy, zgodnie z możliwościami i potrzebami swojej szkoły: Szkoła z Wi-Fi (zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi); Dyrektor

7 Koordynator programu jest osobą wybraną spośród nauczycieli ze szkoły. Wspiera Zespół 2.0 w nauczaniu z wykorzystaniem TIK, czuwa nad grafikiem pracy, jak również organizuje wydarzenia ogólnoszkolne. Powinien monitorować przebieg działań projektowych w szkole. Koordynator

8 Nauczyciele realizują zadania wraz z uczniami i zachęcają ich do samodzielnej pracy, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem TIK. Wspierają uczniów w prowadzeniu blogów, tworzą i testują materiały edukacyjne oraz dzielą się nimi i dyskutują o nich w pracowniach przedmiotowych. Regularnie spotykają się z całym Zespołem 2.0zadania Nauczyciel

9 W Szkole z Klasą 2.0 aktywna jest cała społeczność szkolna. Dyrektorzy, koordynatorzy i nauczyciele opisują realizację swoich zadań na platformie, na Blogach zaś działają uczniowie. W ten sposób obserwujemy jak pracuje i zmienia się szkoła. Dzięki perspektywie uczniów na blogach dowiadujemy się m.in. jak lubią się uczyć, co jest dla nich ważne i ciekawe we współczesnej szkole.platformieBlog Platforma i blog

10 Co szkoła chce zmienić w swoim systemie pracy dzięki udziałowi w programie? Jakie konkretne działania podejmą dyrektor, koordynator i poszczególni nauczyciele? Kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? Jaki jest plan minimum, a jaki maksimum? Kiedy zmiany będą wprowadzane w życie? Jak sprawdzać, co się udało? PLAN DZIAŁANIA

11 Cel główny: upowszechnienie metody projektu i narzędzi TIK wśród nauczycieli i uczniów. Cele szczegółowe: - stworzenie i ewaluacja Kodeksu 2.0; - kształtowanie umiejętności pracy w grupie; - kształtowanie i doskonalenie umiejętności planowania pracy własnej; - kształtowanie zasad odpowiedzialności i współodpowiedzialności za wykonanie zadania; - wdrażanie uczniów i nauczycieli do świadomego korzystania z TIK; -kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystywania narzędzi TIK w procesie nauczania i uczenia się; PLAN DZIAŁANIA

12 - podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej; - rozpropagowanie TIK wśród nauczycieli, uczniów i rodziców; - stworzenie uczniom możliwości wykazania się kreatywnością, a także możliwości rozwoju ich zainteresowań i hobby; - ustalenie terminu debat klasowych przez poszczególne grupy, debaty szkolnej oraz ustalenie ostatecznej daty opracowania KODEKSU 2.0; - terminowa realizacja zadań zawartych w harmonogramie projektu PLAN DZIAŁANIA

13 - zrealizowanie przez dyrektora wybranych zadań z listy zadań dla dyrekcji; - założenie i prowadzenie przynajmniej dwóch BLOGów uczniowskich; - zaplanowanie i przeprowadzenie zadania TIK w każdej grupie oraz przygotowanie przez nauczycieli z każdej grupy sprawozdań z podjętych zadań; - zaplanowanie i przeprowadzenie projektów edukacyjnych; - zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Nauki przez wszystkich uczestników programu w szkole. PLAN DZIAŁANIA

14 Janusz Głuszcz


Pobierz ppt "Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Akcja jest skierowana jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google