Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia PROJEKTU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia PROJEKTU"— Zapis prezentacji:

1 Założenia PROJEKTU http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news

2 http://cyfrowaszkola.nq.pl/ to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pilotaż planowanego na kilka lat programu rozpoczął się w marcu 2012 roku i zakończy się w czerwcu 2013.

3 e-szkoła": wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne e-uczeń": zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego. e-nauczyciel": przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK; organizacja sieci współpracy i szkolenia dla e-koordynatorów", których zadaniem będzie wspieranie nauczycieli w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK; e-zasoby edukacyjne ": rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK; Przedsięwzięcie Cyfrowa szkoła" Jest realizowane w czterech obszarach:

4 Efektywne nauczanie jest sprawą wszystkich nauczycieli w szkole, dlatego należy zbudować w niej zespół dobrze współpracujących ludzi.

5 Dla nauczyciela istotne będzie, jak TIK może ułatwić i przyspieszyć uczenie się uczniów, do czego może się przydać i czy technologia będzie bardziej skuteczna dydaktycznie niż inne narzędzia wykorzystywane do tej pory. Sama technologia informacyjna oddana w ręce uczniów nie gwarantuje jednak sukcesu edukacyjnego. Nie chcemy zastępować edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej czy innej, edukacją informatyczną.

6 Przed rozpoczęciem w szkole zorganizowanych działań z wdrażaniem technologii cyfrowej, określone mamy zasady: Proszę zgłaszać uwagi, propozycje (modyfikowalny) Kodeks TIK ma być użytecznym, wykorzystywanym w szkole dokumentem, który odpowiada na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli

7 w każdym oddziale klasy IV-VI uczestniczącym w programie co najmniej 6 godzin zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK średnio w każdym tygodniu nauki ( licząc od dnia zainstalowania i uruchomienia sprzętu w szkole (…). Z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu powinni korzystać również, w miarę możliwości, uczniowie klas I-III SP. PAMIĘTAJ: Oznaczamy zielonym kolorem przy danym temacie CS

8 udział nauczycieli klas 4-6 w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy, zorganizowanie w szkole w ramach międzyszkolnych sieci współpracy - co najmniej 4 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów, udostępnienie w międzyszkolnych sieciach współpracy co najmniej 6 scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk wykonanie co najmniej 4 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów:

9 Nauczycielom i uczniom często potrzebny jest dostęp do informacji w Internecie. Warto skorzystać z narzędzi umożliwiających zaawansowane wyszukiwanie w programie Google, szczególnie do wyszukiwania otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Wyszukiwanie materiałów publikowanych na licencjach CC: Search Creative Commons: http://search.creativecommons.org, Google: //www.google.pl/advanced_search?hl=pl,http://search.creativecommons.org//www.google.pl/advanced_search?hl=pl Grafika: Flickr http://www.flickr.com/.http://www.flickr.com/ Otwarte Zasoby Edukacyjne, (ang. Open Educational Resources, OER) to materiały, które każdy użytkownik ma prawo wykorzystywać, rozszerzać, a nawet współtworzyć. Nie trzeba pytać nikogo o zgodę. Często mają one postać oprogramowania, kursów, podręczników, filmów, audycji, testów, map i innych.

10 http://cyfrowaszkola.nq.pl/ Wykorzystano grafikę z zasobów http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=335dd08c78fe


Pobierz ppt "Założenia PROJEKTU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google