Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r."— Zapis prezentacji:

1 wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Ustawa prawo oświatowe wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

2 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące,
Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną.

3 Reforma Szkoła Podstawowa
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się ośmioletnią szkołę podstawową, Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej,

4 Egzamin Ósmoklasisty Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z przedmiotów do wyboru:  biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

5 Reforma – gimnazja 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. 2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia listopada 2019 r. w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. 3. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

6 Uczniowie Gimnazjów 1. Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. 2. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 3. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

7 Ramowe Plany Nauczania
1. Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, stosuje się: 1) począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: a) klasie I, IV i VII szkoły podstawowej, b) klasie I branżowej szkoły I stopnia, c) klasie I szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, d) semestrze I szkoły policealnej; 2) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w: a) klasie I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, b) klasie I pięcioletniego technikum; 3) począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I branżowej szkoły II stopnia.


Pobierz ppt "wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google