Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zmiany od września w naszych placówkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zmiany od września w naszych placówkach"— Zapis prezentacji:

1 zmiany od września w naszych placówkach
Reforma oświaty 2017 rok zmiany od września w naszych placówkach

2 Nowe dokumenty oświatowe
1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

3 Nowa sieć szkół 1. 8-letnie szkoły podstawowe.
2. 4-letnie licea ogólnokształcące. 3. 5-letnie technika. 4. 3-letnie branżowe szkoły I stopnia. 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy. 6. 2-letnie branżowe szkoły II stopnia. 7. Szkoły policealne.

4 Zmiany w szkole podstawowej
Przekształcenie obecnej sześcioletniej Społecznej Szkoły Podstawowej STS w ośmioletnią Społeczną Szkołę Podstawową STS.

5 Zmiany w gimnazjum Włączenie Społecznego Gimnazjum TS do ośmioletniej Społecznej Szkoły Podstawowej STS.

6 Sposób przeprowadzania zmian
Opracowanie wymaganej ustawowo dokumentacji. 2. Złożenie dokumentacji do Jednostki Samorządu Terytorialnego w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

7 Wykaz złożonych dokumentów
1. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej. 2. Statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 4. Informacja o miejscu prowadzenia szkoły; 4a. Umowa Nr 1/2017 najmu lokalu użytkowego z dnia 2 stycznia 2017. 5. Zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych. 6  Zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

8 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Klasa I szkoły podstawowej rozpoczyna naukę zgodnie z nową podstawą programową dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

9 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Klasa II kontynuuje naukę w klasie III zgodnie z obecnie obowiązującą podstawą programową. Od klasy IV uczniowie będą objęci nową podstawą programową.

10 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Klasa V kontynuuje naukę w klasie VI zgodnie z obecnie obowiązującą podstawą programową. Od klasy VII uczniowie będą objęci nową podstawą programową.

11 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Klasa VI od roku szkolnego 2017/2018 staje się klasą VII ośmioletniej szkoły podstawowej, objętej nową podstawą programową.

12 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Projekt Ramowego Planu Nauczania dla klasy VII

13 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Zmiany: Wprowadzenie obowiązkowego drugiego języka obcego nowożytnego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Likwidacja przedmiotu przyroda. Wprowadzenie geografii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Wprowadzenie biologii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

14 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
5. Wprowadzenie chemii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 6. Wprowadzenie fizyki w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 7. Zmiana nazw przedmiotów: Zajęcia techniczne – technika; Zajęcia komputerowe – informatyka. 8. Wprowadzenie doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin rocznie.

15 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Egzamin ósmoklasisty W latach szkolnych: 2018/2019; 2019 /2020; 2020 /2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, […]

16 Organizacja funkcjonowania szkoły podstawowej od września 2017
Od roku szkolnego 2017/ wszyscy uczniowie objęci zostaną dotacją celową na zakup podręczników. Podręczniki są własnością szkoły, która wypożycza je uczniom na dany rok szkolny.

17 Organizacja funkcjonowania gimnazjum od września 2017
Wykreślenie Społecznego Gimnazjum TS z ewidencji szkół niepublicznych do 31 sierpnia 2017.

18 Organizacja funkcjonowania gimnazjum od września 2017
W latach szkolnych: 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej ośmioletniej Społecznej Szkole Podstawowej STS prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich wygaszenia.

19 Organizacja funkcjonowania gimnazjum od września 2017
Nasi gimnazjaliści – klasa I i II: Uczą się według obowiązującej podstawy programowej. Korzystają z dotacji celowej (podręczniki wypożyczane ze szkoły). Realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z ustalonym Ramowy Plan Nauczania dla III etapu edukacyjnego. 4. Zobowiązani są do wykonania projektu edukacyjnego. 5. Obowiązują ich zewnętrzne egzaminy gimnazjalne.

20 Organizacja funkcjonowania gimnazjum od września 2017
Uczniowie kończący gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach.

21


Pobierz ppt "zmiany od września w naszych placówkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google