Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CAPS LOCK - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CAPS LOCK - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE"— Zapis prezentacji:

1 CAPS LOCK - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE
ICT FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH CAPS LOCK - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

2 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Cel poddziałania Rozwiązanie wśród osób dorosłych, zamieszkałych na terenie regionu kujawsko–pomorskiego umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych, a także języków obcych

3 URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Wnioskodawca projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Planowany realizator projektu: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

4 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Uzasadnienie realizacji projektu przez WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy całego województwa dotyczące podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Strategia Europa 2020 uznaje uczenie się przez całe życie i rozwijanie umiejętności za kluczowe elementy odpowiedzi na szeroko pojętą gospodarczą i społeczną strategię Unii Europejskiej, a także na obecny kryzys gospodarczy oraz starzenie się społeczeństwa. Uczenie się dorosłych daje możliwość podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, w istotny sposób przyczyniając się także do włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego.

5 Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które kształcą lub dokształcają się:
UE Polska WKP 9% 4,5% 3,8% Wartość docelowa (2020 rok) wskaźnika, dotyczącego udziału osób w wieku lata uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku, została określona w SRKL (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020) na poziomie co najmniej 10%, co wobec dotychczasowych wyników stanowi dla regionu olbrzymie wyzwanie.

6 WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Wyniki badań pracodawców WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Co czwarte stanowisko oferowane przez badanych pracodawców będzie wymagało od kandydatów do pracy znajomości języków obcych. Przede wszystkim przyszli pracownicy powinni operować językiem angielskim (96,0% stanowisk) oraz niemieckim (38,1% stanowisk). Blisko połowa (tj. 43,6%) oferowanych przez pracodawców stanowisk pracy wymaga od potencjalnych kandydatów znajomości obsługi programów komputerowych.

7 ROLA DEPARTAMENTU EDUKACJI
Terytorializacja, czyli rozpoznanie w regionie tych miejsc, w których w największym stopniu istnieje potrzeba realizacji zadań projektowych Diagnozowanie potrzeb mieszkańców regionu Kontrola nad wyborem odpowiednich beneficjentów (należących do grup defaworyzowanych) oraz nad realizacją działań szkoleniowych i ich efektywnością

8 Planowane działania projektowe:
Organizacja kursów i szkoleń dla osób dorosłych, zainteresowanych poszerzeniem już posiadanych lub nabyciem nowych kompetencji z zakresu języków obcych (70% kosztów bezpośrednich) Organizowane w ramach dofinansowania kursy i szkolenia będą dawały możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie przez uczestników określonego poziomu według wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Organizacja kursów i szkoleń dla osób dorosłych z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno– komunikacyjnych, kończące się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom nabytych umiejętności (30% kosztów bezpośrednich)

9 Beneficjenci projektu: około 7 000 osób
Osoby dorosłe (mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego) w wieku lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i umiejętności, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym: - osoby o niskich kwalifikacjach - osoby z niepełnosprawnościami - osoby powyżej 50 roku życia

10 Rodzaje wsparcia: voucher szkoleniowy (nauka indywidualna),
usługa szkoleniowa (nauka grupowa) Kategoria A – 180 h szkoleniowych – około 1900,00 PLN Kategoria B – 120 h szkoleniowych – około 1300,00 PLN Kategoria C – 60 h szkoleniowych – około 700,00 PLN W przypadku szkoleń/kursów ICT wartość wsparcia dla uczestnika projektu będzie ustalana indywidualnie i będzie uzależniona od wyniku diagnozy zapotrzebowania na daną kompetencję i ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia.

11 Wartość wsparcia: 4 mln EURO
Maksymalny poziom dofinansowania: 90% - połączenie środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa Minimalny wkład beneficjenta: 10% - koszty związane z zakupem podręczników (poza materiałami szkoleniowymi) oraz koszty uzyskania certyfikatu zewnętrznego

12 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Opracowanie: Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Pobierz ppt "CAPS LOCK - CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google