Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.7. Sposoby odżywiania się organizmów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.7. Sposoby odżywiania się organizmów"— Zapis prezentacji:

1 1.7. Sposoby odżywiania się organizmów
Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2 Strategia odżywiania się tworzy niejako jedną z linii podziału istot żywych. Przebiega ona pomiędzy organizmami, które potrafią z prostych związków nieorganicznych wytworzyć wszystkie potrzebne im związki organiczne, a tymi, których istnienie zależy od substancji organicznych wytworzonych przez inne organizmy.

3 Odżywianie się jest to - jedna z podstawowych czynności życiowych organizmów. Polega na pobieraniu ze środowiska substancji i energii niezbędnych dla funkcjonowania.

4 Samożywność Samożywność jest to zdolność organizmów do wytwarzania własnej materii organicznej z substancji nieorganicznych i energii pochodzącej ze środowiska. Fotoautotrofy wytwarzają materię organiczną na drodze fotosyntezy, wykorzystując energię świetlną. Chemoautotrofy wykorzystują do produkcji związków organicznych energię chemiczną, powstałą w procesie utleniania związków nieorganicznych.

5 Chemosynteza Chemosyntezę przeprowadzają np.
Bakterie nitryfikacyjne, które utleniają amoniak i sole amonowe  sole kwasu azotowego (III) sole kwasu azotowego (III)  sole kwasu azotowego (V) Bakterie siarkowe utleniają siarkowodór  wolna siarka wolna siarka  sole kwasu siarkowego (VI) Tym reakcjom chemicznym towarzyszy gromadzenie energii, która następnie zużywana jest do produkcji własnych związków organicznych.

6 Fotosynteza Przeanalizuj dokładnie schemat fotosyntezy Obejrzyj krótką animację na ten temat

7 Warunki przebiegu fotosyntezy
Obecność w roślinie chlorofilu Energia świetlna Dwutlenek węgla Woda Odpowiednia temperatura

8 Lokalizacja procesu Liść  miękisz zieleniowy  komórka  chloroplast  chlorofil Liść jest organem odpowiedzialnym za przebieg fotosyntezy _all.php?id=ekran_li%C5%9Bcie .php/resources/animacja_budowa _chloroplastu.html

9 Rysunek przedstawia cząsteczkę chlorofilu na tle widma światła słonecznego z zakresu widzialnego oraz przybliżony wykres intensywności fotosyntezy roślin zielonych dla poszczególnej długości fal świetlnych. Możemy z niego wyczytać, że fotosynteza najintensywniej przebiega w świetle niebieskim i żółto pomarańczowym, a najmniej intensywnie w świetle zielonym. Tych promieni świetlnych rośliny nie pochłaniają, dlatego są zielone.

10 Rola wody w fotosyntezie

11 Sprawdź czy potrafisz…

12 Tajemnice fotosyntezy
Prześledź doświadczenie wykonywane i opisywane przez uczniów na tej stronie p://3.bp.blogspot.com/_VA51UZu42_I/SX rUZYgVFqI/AAAAAAAAAEs/eOTZQdP BeyE/s400/fgotosynteza.jpg&imgrefurl=ht tp://biznesgoralki.blogspot.com/2009_01_ 01_archive.html&usg=__4BowCUyB3m4 TvHx8YT7mV80eaHQ=&h=400&w=282 &sz=23&hl=pl&start=6&sig2=lF657RAS KhNAkRx6jxtZ- g&tbnid=kAYJF5bglmKYkM:&tbnh=124 &tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dfotos ynteza%26gbv%3D2%26hl%3Dpl%26sa %3DG&ei=LU8IS_PADo- M_AbjoKjQBA

13 Łańcuchy pokarmowe Produkty fotosyntezy są pokarmem następnej grupy organizmów, czyli roślinożerców ex.php/resources/animacja_ener gia_potrzebna_ciału.html

14 Heterotrofy Schemat podziału heterotofów Organizmy cudzożywne, w celu przyswojenia związków organicznych, muszą najpierw pokarm zdobyć, a następnie go strawić. Z siedmiu substancji, potrzebnych organizmom cudzożywnym do życia, aż pięć - cukry, aminokwasy, kwasy tłuszczowe, kwasy nukleinowe, witaminy- uzyskują od innych organizmów, natomiast wodę i sole mineralne pobierają ze środowiska.

15 Trawienie wewnątrzkomórkowe
Jednym z najprostszych sposobów odżywiania cudzożywnego jest wchłanianie cząstek pokarmu do wnętrza komórki, gdzie ulegają one trawieniu w wodniczkach pokarmowych (pinocytoza i fagocytoza)

16 Odżywianie się grzybów
Komórki tych organizmów są otoczone chitynową ścianą komórkową, przez którą nie mogą się przemieszczać żadne większe cząstki pokarmowe. Dlatego strzępki grzybów wydzielają do podłoża enzymy trawienne, rozkładające tam materię organiczną. Następnie proste substancje odżywcze( cukry, aminokwasy i kwasy tłuszczowe) zostają wchłonięte do strzępek i wykorzystywane na własne potrzeby grzyba. Jest to tzw. trawienie pozakomórkowe, zachodzące przy udziale enzymów wydzielanych do środowiska. U zwierząt występuje podobny sposób trawienia. Jest to trawienie pozajelitowe, czyli zachodzące poza ciałem (ten typ trawienia występuje np. u pająków).

17 Podział organizmów cudzożywnych

18 Roślinożercy Roślinożercy muszą posiadać specjalne przystosowania do pobierania i trawienia pokarmu. Zapraszam na podaną niżej stronę w celu obejrzenia relacji filmowej.

19 Przeżuwacze Specjalna grupa roślinożerców
to przeżuwacze, które dokładnie przeżuwają swój pokarm stąd taka nazwa. Należą do nich ssaki kopytne, jak jelenie, łosie, żubry, bydło domowe. Ich żołądek składa się z 4 komór. Ten sposób trawienia omawia krótki film

20 Drapieżcy Wszystkie organizmy muszą posiadać specjalne przystosowania do pobierania i rozdrabniania pokarmu. Występuje ogromna różnorodność tych przystosowań, jak również obserwujemy ewolucyjne komplikowanie się budowy układu pokarmowego. Drapieżnikiem jest malutka stułbia, biedronka, bocian, lis… a także niewinnie wyglądająca roślinka rosiczka czy dzbanecznik.

21 Podział organizmów cudzożywnych
Saprofity i saprofagi, odżywiając się szczątkami organicznymi, znajdującymi się w glebie, mule, wodzie, ściółce leśnej, rozkładają materię organiczną na związki nieorganiczne - destruenci. Umożliwiają w ten sposób krążenie pierwiastków w przyrodzie.

22 Pasożyty Miejscem bytowania pasożytów i zdobywania pokarmu są inne organizmy. Pasożyty zewnętrzne przytwierdzają się do swojego żywiciela za pomocą przyssawek lub innych narządów czepnych oraz lepkich substancji. Pasożyty wewnętrzne wchłaniają pokarm już strawiony przez żywiciela.

23 Zadania Wymień wszystkie czynniki niezbędne do przebiegu fotosyntezy.
Podaj 5 przykładów organizmów samożywnych. Wyjaśnij, dlaczego obecność saprobiontów jest tak ważna w łańcuchu pokarmowym. Przedstaw, czym charakteryzuje się żołądek przeżuwaczy. Wyjaśnij, dlaczego rosiczka i dzbanecznik są drapieżnikami.

24 Źródła J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r.
E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r. B.Klimuszko, Żak, 2009r. B.Klimuszko, Żak,2001r. H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r. Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r. E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r. D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r. B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r.

25 do zobaczenia…..


Pobierz ppt "1.7. Sposoby odżywiania się organizmów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google