Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia nieorganiczna Sole Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia nieorganiczna Sole Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom."— Zapis prezentacji:

1 Chemia nieorganiczna Sole Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom.
Różne metody otrzymywania soli. Sole łatwo i trudno rozpuszczalne w wodzie. Właściwości soli.

2 W jaki sposób możemy podzielić sole?
Co to są sole? Solami nazywamy związki chemiczne o wzorze ogólnym MmRn, składające się z jonu metalu i jonu reszty kwasowej. Występują w nich wiązania jonowe. W jaki sposób możemy podzielić sole? sole tlenowe beztlenowe Na2SO4 KNO3 Na2S FeCl3

3 Zarówno kwasy jak i zasady w roztworach wodnych ulegają dysocjacji.
Jakim reakcjom ulegają wodne roztwory kwasów i zasad? Napisz równania reakcji dysocjacji H2SO4 i KOH. Zarówno kwasy jak i zasady w roztworach wodnych ulegają dysocjacji. Kwas siarkowy (VI) dysocjuje w sposób następujący: Zasada potasowa dysocjuje w sposób następujący:

4 W jaki sposób w roztworze kwasu i zasady zabarwi się…?
zasada Fenoloftaleina Oranż metylowy Papierek uniwersalny

5 Napisz równanie reakcji (sumarycznie i jonowo) przebiegające pomiędzy kwasem siarkowym (VI) a zasadą potasową. Jak nazywa się typ reakcji, w której kwas reaguje z zasadą? Jest to reakcja zobojętniania.

6 Jaką barwę przyjmie po reakcji wybrany wskaźnik?
kwas zasada sól Fenoloftaleina Oranż metylowy Papierek uniwersalny Jaki jest odczyn soli? Sól ma odczyn obojętny.

7 Różne metody otrzymywania soli
Temat: Różne metody otrzymywania soli

8 Różne metody otrzymywania soli
METODA I. Reakcja kwasu z zasadą.

9 METODA I. Reakcja kwasu z zasadą.
Napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy kwasem solnym a zasadą sodową, nazwij produkty. chlorek sodu woda

10 METODA I. Reakcja kwasu z zasadą. Jak zabarwi się fenoloftaleina w roztworze zasady? Fenoloftaleina zabarwi się na malinowo. Co stanie się z fenoloftaleiną w miarę dodawania kwasu? Fenoloftaleina odbarwi się.

11 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać:
METODA I. Reakcja kwasu z zasadą. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: kwas + zasada → sól + woda np: Jakie będą produkty tej reakcji? 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O 2HCl + Ca(OH)2 → chlorek wapnia

12 Reakcja tlenku metalu z kwasem.
Różne metody otrzymywania soli METODA II. Reakcja tlenku metalu z kwasem.

13 Reakcja tlenku metalu z kwasem.
METODA II. Reakcja tlenku metalu z kwasem. Doświadczenie 1: Reakcja tlenku wapnia z kwasem solnym. Sprzęt: 1 probówka Odczynniki: rozcieńczony kwas solny HCl tlenek wapnia CaO oranż metylowy

14 czynności: obserwacje: wnioski: równanie reakcji: tlenek wapnia kwas solny oranż metylowy +

15 Doświadczenie 1: Reakcja tlenku wapnia z kwasem solnym.
tlenek wapnia CaO oranż metylowy kwas solny HCl +

16 CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O czynności: obserwacje:
Do probówki wlej rozcieńczony kwas solny. Dodaj oranżu metylowego. Następnie wsyp niewielką ilość tlenku wapnia. Oranż zmienia zabarwienie z czerwonego na pomarańczowy. wnioski: Kwas solny przereagował z tlenkiem wapnia., w wyniku czego powstała sól, która ma odczyn obojętny. równanie reakcji: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O tlenek wapnia Oranż zmienia zabarwienie z pomarańczowego na czerwony. Po dodaniu tlenku wapnia roztwór stopniowo odbarwia się. Kwas solny przereagował z tlenkiem wapnia., w wyniku czego powstała sól, która ma odczyn obojętny. kwas solny oranż metylowy CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O + tlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + woda

17 Reakcja tlenku metalu z kwasem.
METODA II. Reakcja tlenku metalu z kwasem. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: tlenek metalu + kwas → sól + woda np: Jakie będą produkty tej reakcji? CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O chlorek wapnia

18 Napisz równanie reakcji przebiegające pomiędzy tlenkiem magnezu a kwasem azotowym (V). Nazwij substraty i produkty reakcji. MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O tlenek magnezu + kwas azotowy (V) → azotan (V) magnezu + woda

19 Reakcja tlenku niemetalu z zasadą.
Różne metody otrzymywania soli METODA III. Reakcja tlenku niemetalu z zasadą.

20 Reakcja tlenku niemetalu z zasadą.
METODA III. Reakcja tlenku niemetalu z zasadą. Doświadczenie 2: Reakcja wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Sprzęt: 1 probówka rurka szklana Odczynniki: wodorotlenek wapnia Ca(OH)2

21 czynności: obserwacje: wnioski: równanie reakcji: dwutlenek węgla wodorotlenek wapnia

22 wodorotlenek wapnia Ca(OH)2
Doświadczenie 2: Reakcja wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. dwutlenek węgla z płuc CO2 Czekamy, aż zmętnienie zniknie… wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 Pojawia się biały osad

23 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O czynności: obserwacje:
Do probówki nalano ok. 2cm³ roztworu wodorotlenku wapnia, a następnie przez rurkę szklaną umieszczoną w probówce wdmuchiwano powietrze wydychane z płuc. Roztwór wodorotlenku wapnia mętnieje po wprowadzeniu do niego wydychanego powietrza- tworzy się biały osad. wnioski: W wydychanym powietrzu znajduje się dwutlenek węgla, który reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powodując wytrącenie soli. równanie reakcji: Ca(OH)2 + CO2 → ↓CaCO3 + H2O dwutlenek węgla Roztwór wodorotlenku wapnia mętnieje po wprowadzeniu do niego wydychanego powietrza- wytrąca się biały osad. W wydychanym powietrzu znajduje się dwutlenek węgla, który reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powodując wytrącenie soli. wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O wodorotlenek wapnia + dwutlenek węgla → węglan wapnia + woda

24 Reakcja tlenku niemetalu z zasadą.
METODA III. Reakcja tlenku niemetalu z zasadą. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: tlenek niemetalu + zasada → sól + woda np: Jakie będą produkty tej reakcji? Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O Ca(OH)2 + CO2 → węglan wapnia

25 Reakcja metalu z niemetalem.
Różne metody otrzymywania soli METODA IV. Reakcja metalu z niemetalem.

26 Reakcja metalu z niemetalem.
METODA IV. Reakcja metalu z niemetalem. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: metal + niemetal → sól np: Jakie będą produkty tej reakcji? T Fe + S → FeS↓ Fe + S → siarczek żelaza (II)

27 Reakcja tlenku metalu z tlenkiem niemetalu.
Różne metody otrzymywania soli METODA V. Reakcja tlenku metalu z tlenkiem niemetalu.

28 Reakcja tlenku metalu z tlenkiem niemetalu.
METODA V. Reakcja tlenku metalu z tlenkiem niemetalu. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól np: Jakie będą produkty tej reakcji? CaO + CO2 → CaO + CO2 → CaCO3↓ węglan wapnia

29 Reakcja metalu z kwasem.
Różne metody otrzymywania soli METODA VI. Reakcja metalu z kwasem.

30 Reakcja metalu z kwasem.
METODA VI. Reakcja metalu z kwasem. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: metal + kwas → sól + wodór↑ np: Jakie będą produkty tej reakcji? 2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2↑ 2Na + H2SO4 → siarczan (VI) sodu

31 Różne metody otrzymywania soli
METODA VII. Reakcja soli z zasadą.

32 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać:
METODA VII. Reakcja soli z zasadą. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: sól1 + zasada1 → sól2 + zasada1 np: Jakie będą produkty tej reakcji? FeCl3 + 3NaOH → FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓ chlorek żelaza (III) chlorek sodu

33 Różne metody otrzymywania soli
METODA VIII. Reakcja soli z kwasem.

34 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać:
METODA VIII. Reakcja soli z kwasem. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: sól1 + kwas1 → sól2+ kwas2 np: Jakie będą produkty tej reakcji? Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑ Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2CO3 Na2CO3 + 2HCl → węglan sodu chlorek sodu

35 Różne metody otrzymywania soli
METODA IX. Reakcja soli 1 z solą 2.

36 Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać:
METODA IX. Reakcja soli 1 z solą 2. Ogólny schemat przebiegu reakcji można zapisać: sól1+ sól2 → sól3 + sól4 np: Jakie będą produkty tej reakcji? AlCl3 + Na3PO4 → AlCl3 + Na3PO4 → AlPO4↓ + 3NaCl chlorek glinu fosforan (V) sodu fosforan (V) glinu chlorek sodu

37 Różne metody otrzymywania soli
Zadania

38 Ułóż równania następujących reakcji otrzymywania
Zadanie 1 Ułóż równania następujących reakcji otrzymywania soli i podaj ich nazwy. a) cynk z kwasem siarkowym (VI) b) wodorotlenek wapnia z tlenkiem fosforu (V) c) tlenek żelaza (II) z tlenkiem azotu (V) d) srebro z kwasem solnym Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ 6Ca(OH)2 + P4O10 → 2Ca3(PO4)2↓ + 6H2O FeO + N2O5 → Fe(NO3)2 Ag + 2HCl → reakcja nie zachodzi

39 ZnSO4 - siarczan (VI) cynku
Zadanie 1 Nazwy soli a) b) c) d) ZnSO4 - siarczan (VI) cynku Ca3(PO4)2 – ortofosforan (V) wapnia Fe(NO3)2 – azotan (V) żelaza (II) brak produktu reakcji

40 Zadanie 2 Uzupełnij równania reakcji, ilustrujące 4 różne sposoby otrzymywania MgCl2. Podkreśl reakcję zobojętniania. 2HCl MgCl2 ….Mg → …. H2 ↑ b) …. MgO → …. H2O c) …. Mg(OH) → d) …. Mg → 2HCl MgCl2 2HCl MgCl2 2H2O Cl2 MgCl2

41 Zadanie 3 Rozwiąż chemograf identyfikując substancje oznaczone literami A, B, D oraz napisz i uzgodnij odpowiednie równania reakcji. Podaj nazwy substancji ukrytych pod literami A, B, D.

42 Zadanie 3 A. 2Ca + O2 → 2CaO B. CaO + H2O→ Ca(OH)2↓
rozwiązanie A. 2Ca + O2 → 2CaO tlenek wapnia B. CaO + H2O→ Ca(OH)2↓ wodorotlenek wapnia D. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ węglan wapnia

43 Pytanie Jakie metody otrzymywania soli poznaliście na dzisiejszej lekcji? (9 metod) kwas + zasada → sól + woda tlenek metalu + kwas → sól + woda tlenek niemetalu + zasada → sól + woda metal + niemetal → sól tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól metal + kwas → sól + wodór↑ sól1 + zasada1 → sól2 + zasada1 sól1 + kwas1 → sól2+ kwas2 sól1+ sól2 → sól3+ sól4

44 Metody otrzymywania soli
metal niemetal sól tlenek metalu tlenek niemetalu sól kwas zasada sól Metody otrzymywania soli sól 1 sól 2 sól

45 Ułóż równania ilustrujące 3 metody otrzymywania siarczanu (VI) wapnia.
Dopisz produkty, uzgodnij współczynniki stechiometryczne, podaj nazwy powstałych soli. a) Zn + HCl → b) ZnO + H2SO4 → c) SO3 + NaOH → d) Ca(OH)2 + H3PO4 → Praca domowa dla wszystkich

46 Praca domowa dla chętnych Zaprojektuj doświadczenie mające na celu otrzymanie siarczanu (VI) magnezu. Napisz równanie reakcji zachodzącej podczas prażenia skały wapiennej.


Pobierz ppt "Chemia nieorganiczna Sole Nazwy i wzory soli. Kwasy przeciw zasadom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google