Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szulbe ®. 1.Rys historyczny a)1806 r. - J. Berzelius wprowadził nazwę „związki organiczne” dla wszystkich substancji występujących w organizmach roślinnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szulbe ®. 1.Rys historyczny a)1806 r. - J. Berzelius wprowadził nazwę „związki organiczne” dla wszystkich substancji występujących w organizmach roślinnych."— Zapis prezentacji:

1 szulbe ®

2 1.Rys historyczny a)1806 r. - J. Berzelius wprowadził nazwę „związki organiczne” dla wszystkich substancji występujących w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Uważano, że związki te (np. mocznik, kwas mrówkowy) istnieją w organizmach żywych dzięki tzw. sile życiowej - vis vitalis

3 b)1828 r. - obalenie teorii witalistycznej (o sile życiowej) przez F. Wöhlera, który poza organizmem żywym otrzymał związek organiczny – mocznik. Friedrich Wöhler (1800-1882)

4 Synteza Wöhlera: NH 4 NCO ⇌ (NH 2 ) 2 CO izocyjanian amonumocznik

5 2.Obecnie chemia organiczna to chemia związków węgla z wyjątkiem: tlenków węgla, węglików, kwasu węglowego i jego soli, tj. węglanów, kwasu cyjanowodorowego i jego soli, tj. cyjanków, kwasu cyjanowego i jego soli, tj. cyjanianów dicyjanu (CN) 2. Podział na organiczne i nieorganiczne związki węgla jest wyłącznie historyczny.

6 3.Występowanie związków organicznych: wchodzą w skład organizmów żywych: np.: białka, cukry, tłuszcze, kwasy nukleinowe, są składnikami ropy naftowej i gazu ziemnego, otrzymuje się z nich kosmetyki, środki czystości, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, farby, lakiery, stanowią podstawę przemysłu farmaceutycznego, włókienniczego, garbarskiego oraz spożywczego.

7 4.Teoria strukturalna to zbiór postulatów opisujących budowę związków organicznych. Podstawowe zasady budowy cząsteczek związków organicznych opisują postulaty teorii strukturalnych.

8 Każdy związek chemiczny charakteryzuje się właściwą sobie budową, określoną przez rodzaj, liczbą i sposób powiązania atomów tworzących jego cząsteczkę. izomeria - zjawisko istnienia związków o takim samym składzie ilościowym i jakościowym (ten sam wzór sumaryczny), ale różnej budowie (różne wzory strukturalne). Izomery mają inną budowę, a co za tym idzie inne właściwości.

9 Izomeria konstytucyjna – związana z różną kolejnością i sposobem powiązania atomów w cząsteczce. Izomeria przestrzenna (stereoizomeria) – związana z różnym położeniem atomów cząsteczki w przestrzeni.

10 Atomy węgla w związkach organicznych są zawsze czterowartościowe.

11 Atomy węgla mogą łączyć się ze sobą (zjawisko to nazywamy katenacją), tworząc łańcuchy o dowolnej długości, proste lub rozgałęzione, pierścienie o dowolnej wielkości oraz dowolne kombinacje pierścieni i łańcuchów. Układ atomów węgla w cząsteczce związku organicznego wraz z ich wiązaniami nazywamy szkieletem węglowym.

12 Atomy węgla mogą łączyć się ze sobą lub z atomami innych pierwiastków wiązaniami pojedynczymi, podwójnymi lub potrójnymi. Od rodzaju wiązań jakie tworzą atomy węgla w cząsteczce związku organicznego zależą właściwości substancji.

13 Elektrony nie uczestniczące w wiązaniach pomiędzy atomami węgla są wykorzystywane do tworzenia wiązań z atomami innych pierwiastków (zgodnie z ich wartościowością). W skład związków organicznych oprócz atomów węgla wchodzą najczęściej atomy wodoru, tlenu, rzadziej azotu, siarki i magnezu.

14


Pobierz ppt "Szulbe ®. 1.Rys historyczny a)1806 r. - J. Berzelius wprowadził nazwę „związki organiczne” dla wszystkich substancji występujących w organizmach roślinnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google