Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o. Toruń, 14 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o. Toruń, 14 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o. Toruń, 14 grudnia 2007 r.

2 2 Fundusze Pożyczkowe - Instytucje nie będące bankami, działające w formie spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń, - Udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub prowadzenie działalności, - Ich oferta jest często korzystniejsza dla klienta niż oferta bankowa.

3 3 Fundusze Pożyczkowe - Potencjalnymi klientami Funduszu są: -przedsiębiorcy, chcący skorzystać z finansowania dłużnego, posiadający zdolność kredytową, nie spełniający wymogów bankowych z powodu braku historii kredytowej, -bezrobotni, podejmujący działalność gospodarczą, nie posiadający wystarczających zabezpieczeń lub nie mający ochoty korzystać z posiadanych zabezpieczeń.

4 4 Bariery w finansowaniu MSP Bariery w dostępie do finansowania i kapitału Bariery w dostępie do finansowania i kapitału - brak historii kredytowej - wysoki poziom udziału własnego - wysoki poziom prawnych zabezpieczeń kredytu - wyłączenia branżowe i podmiotowe - skomplikowane procedury - brak akceptacji większego poziomu ryzyka - decyzyjność na szczeblu centralnym Zdecydowana większość przedsiębiorców uznaje system bankowy za jedyne źródło finansowania zewnętrznego Zdecydowana większość przedsiębiorców uznaje system bankowy za jedyne źródło finansowania zewnętrznego Brak wiedzy o innych formach finansowania z instytucji pozabankowych – funduszy pożyczkowych Brak wiedzy o innych formach finansowania z instytucji pozabankowych – funduszy pożyczkowych www.psfp.org.pl

5 5 KUJAWSKO – POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KUJAWSKO – POMORSKA RADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UWAGI REGIONALNE 7. Niewypłacalność kontrahentów. Dla dużej części firm naszego Województwa dłużnikami są jednostki budżetowe w tym szczególnie szpitale i samorządy, w stosunku do których stosowanie prawem dozwolonych środków zawsze jest problematyczne z uwagi na publiczny i społeczny charakter tych podmiotów 8. Niewystarczająca oferta regionalnych funduszy poręczeniowych, pożyczkowych i venture capital 9. Długotrwałe procedury w sądach (na wypis z Księgi Wieczystej oczekiwanie trwa kilka

6 6 Regionalny Fundusz pożyczkowy powołany został przez władze samorządowe województwa z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości. Ma on na celu wsparcie sektora małych przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznego finansowania, co ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności, potencjału inwestycyjnego a także zatrudnienia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Fundusz Regionalny: Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

7 7 Kapitał funduszu: 4 000 000 zł – kapitał zakładowy 8 200 000 zł – dotacja z SPO WKP Kapitał pożyczkowy: 12,2 mln.zł 2 wnioski KPFP o dofinansowanie w ramach działania 1.2.1. SPO WKP zostały pozytywnie rozpatrzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zostały zrealizowane. Udziałowcy: Województwo Kujawsko-Pomorskie – 100% Fundusz Regionalny: Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

8 8 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy CEL POŻYCZKI Fundusz udziela pożyczek o charakterze inwestycyjnym oraz obrotowym w szczególności na:  nabycie środków trwałych (maszyny, urządzenia, środki transportu, lokal),  przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,  budowę nowego zakładu, zakup wyposażenia, materiałów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia,  zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

9 9 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy BENEFICJENCI Przedsiębiorcy należący do sektora mikro i małych przedsiębiorstw (tj. zatrudniają mniej niż 50 pracowników a roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO, którzy spełnią określone wymogi, w szczególności: - złożą odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, - mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

10 10 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy - posiadają zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w umówionym terminie spłaty, - nie mają zaległości w opłacie podatków, opłat lokalnych i składek na ZUS, - zapewnią udział własnych środków w realizacji przedsięwzięcia na poziomie minimum 20 % inwestycji, - wskażą zabezpieczenie stosowne do kwoty pożyczki.

11 11 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy  Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 120 000 zł.  Okres spłaty pożyczki nie powinien przekraczać 36 miesięcy (inwestycyjne), 24 miesięcy (obrotowe).  Karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 miesięcy. Oprocentowanie i opłaty -oprocentowane stałe w całym okresie pożyczki w wysokości 5,94 - 6,24 % w skali roku -jednorazowa prowizja w wysokości od 0,5 do 2,5%

12 12 Kwota – do 10.000,00 zł Uproszczony formularz Szybki tryb rozpatrzenia Oprocentowanie – 6,24 Prowizja – 1 % Cel – inwestycyjny lub obrotowy MIKROPOŻYCZKA

13 13 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Zabezpieczenie Kwota zabezpieczenia powinna odpowiadać co najmniej kwocie pożyczki wraz z odsetkami. -Każdorazowo weksel in blanco oraz opcjonalnie -poręczenia osób fizycznych, -poręczenie przez fundusz poręczeń kredytowych, -przewłaszczenie na zabezpieczenie, -inne.

14 14 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Poręczenie kredytowe: -„Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych” -„Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych” -„Poręczenia Kredytowe w Warszawie” -„Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych” -Grudziądzki Fundusz Poręczeń – miasto

15 15 Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Fundusz przez 30 miesięcy udzielił 292 pożyczki o wartości ok. 14,9 mln. zł. Beneficjentami pożyczek byli głównie przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Przyznane środki finansowe pozwoliły przedsiębiorcom na utworzenie ponad 400 nowych miejsc pracy, i ponad 300 istniejących już miejsc pracy zostało utrzymanych.

16 16 Zawarte umowy o współpracy: - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej, - Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego, - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, - Towarzystwo Rozwoju Powiatu Rypińskiego, - Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, - Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy,

17 17 Zawarte umowy o współpracy: - Starostwo Powiatowe w Rypinie, - Starostwo Powiatowe w Chełmnie, - Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, - Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, - Starostwo Powiatowe w Radziejowie, - Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, - Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, - Starostwo Powiatowe w Brodnicy, - Starostwo Powiatowe w Lipnie, - Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, - Urząd Miasta w Rypinie, - Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim,

18 18 „Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy” Biura Funduszu WŁOCŁAWEK Przedmiejska 5 Tel. 0 515 169 256 GRUDZIĄDZ Siedziba NOT – Piłsudskiego 20 INOWROCŁAW Styczeń 2008

19 19 Regulamin udzielania pożyczek oraz formularze można pobrać ze strony internetowej: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl lub otrzymać w siedzibie funduszu pod adresem: „Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy” sp. z o.o. Szosa Chełmińska 26 - IIIp. pok. 303 87-100 Toruń Tel./fax. 56/ 62 271 62 pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "1 KUJAWSKO – POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY sp. z o.o. Toruń, 14 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google