Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Realizacja programu „Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza” w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w okresie 07.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Realizacja programu „Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza” w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w okresie 07.2010."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Realizacja programu „Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza” w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w okresie 07.2010 – 06.2013 w okresie 07.2010 – 06.2013 Władysławowo, 12 września 2013

2 55.000.000,00 zł Za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w latach 2010 - 2013 łącznie 55 milionów złotych, pochodzących z inicjatywy JEREMIE trafi ostatecznie do pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw. Inicjatywa JEREMIE pozostaje obecnie jedną z najbardziej popularnych na rynku form wspierania biznesu ze środków unijnych.

3 Pozyskane środki umowa operacyjna podpisana dnia kwota 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 2010.07.20 5 milionów 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 2011.12.1620 milionów 3 2.3/2012/FPJWP/3/089 2012.12.1330 milionów Łączna wartość środków JEREMIE 55 milionów

4 55.000.000,00 zł z funduszu powierniczego JEREMIE wygeneruje do końca 2013 roku dedykowaną przez PFP pomorskim mikro i małym firmom akcję pożyczkową na kwotę ok. 64.500.000,00 zł

5 Akcja pożyczkowa - udział FP JEREMIE Akcja pożyczkowa - udział FP JEREMIE umowa operacyjna łączna kwota pożyczek z czego udział FP JEREMIE 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 6.666.666,67 zł 5.000.000,00 zł 75% 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 24.862.666,67 zł20.000.000.00 zł 80% 3 2.3/2012/FPJWP/3/089 19.238.600,00 zł w realizacji 17.366.030,00 zł 90% stan na 2013.06.30

6 3Q 2010 – 2Q 2013 726 pomorskich mikro i małych firm wsparliśmy pożyczkami na 50.767.933,34 zł 42.366.030,00 zł to środki JEREMIE

7 Zmieniamy Zmieniamy Pomorze Pomorze Z sukcesem wspieramy sektor MŚP w naszym regionie. Na bieżąco analizujemy sygnały z rynku pomorskich firm, kreując ofertę pożyczkową w ramach inicjatywy JEREMIE zawsze pod POTRZEBY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

8 Akcja pożyczkowa PFP – JEREMIE Akcja pożyczkowa PFP – JEREMIE umowa operacyjna Ilość umów pożyczkowych łączna kwota pożyczek 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 189 6.666.666,67 zł 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 37824.862.666,67 zł 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* 159 w trakcie realizacji 19.238.600,00 zł *stan na 2013.06.30726 50.767.933,34 zł

9 Portfel pożyczkobiorców PFP – JEREMIE umowa operacyjna mikromałe 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 1890 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 36810 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* 145 w trakcie realizacji 14 w trakcie realizacji *stan na 2013.06.30

10 Jednym z priorytetów działalności pożyczkowej spółki jest wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Starterzy pozostają istotnym segmentem klientów Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. W ramach inicjatywy JEREMIE wsparliśmy dotychczas 361 firm pożyczkami „Na start” na kwotę 19.183.833,34 zł

11 3Q 2010 – 2Q 2013 361 pomorskich STARTERÓW wsparliśmy pożyczkami na 19.183.833,34 zł ok 15.704.438,- zł to środki JEREMIE

12 Wsparcie „Na start” – JEREMIE Wsparcie „Na start” – JEREMIE umowa operacyjna Ilość umów pożyczkowych „Na Start” „Na Start” łączna kwota pożyczek 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 120 4.614.166,67 zł 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 174 8.688.866,67 zł 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* 67 w trakcie realizacji 5.880.800,00 zł *stan na 2013.06.30 361 19.186.833,34 zł

13 Udział starterów w portfelu pożyczek JEREMIE Udział starterów w portfelu pożyczek JEREMIE umowa operacyjna Z pożyczki „Na Start „skorzystało 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 120 firm 63 % pożyczkobiorców 4,6 mln 69% kwoty pożyczek 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 174 firm 46 % pożyczkobiorców 8,7 mln 35% kwoty pożyczek 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* 67 firm 42 % pożyczkobiorców 5,9 mln 31% kwoty pożyczek *stan na 2013.06.30

14 Zmieniamy Zmieniamy Pomorze Pomorze Pomorski Fundusz Pożyczkowy jako pierwszy w regionie zaoferował firmom pożyczki z programu JEREMIE z zerową prowizją i oprocentowaniem poniżej stopy referencyjnej w ramach pomocy de minims. w ramach pomocy de minims.

15 Oferta PFP w ramach inicjatywy JEREMIE umowa operacyjna Oferta maksymalna „Na Start” Ofertamaksymalna 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 65.000,00 zł 120.000.00 zł 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 65.000,00 zł 200.000.00 zł 3 2.3/2012/FPJWP/3/089 200.000,00 zł pomoc de minimis 500.000.00 zł pomoc de minims

16 PRODUKTPRZEZNACZENIE Kwota maksymalna (zł) Maksymalny okres spłaty (miesiące) oprocentowanie nominalne % prowizja % INWESTYCYJNA Na cel związany z inwestycją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oraz na sfinansowanie zakupu nowych technologii i nowych środków trwałych do 200 000 20 60 powyżej 200 000 do 300 000 23 powyżej 300 000 do 500 000 6,23 PARTNERSKA Na finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych 15 000 20 000 14,9 5454 12 18 NA START Na rozpoczęcie działalności gospodarczej 200 000 22,5 60 J E R E M I E oferta produktowa aktualna na dzień 12.09.2013

17 JAKOŚĆ OFERTY pożyczkowej w ramach programu JEREMIE ma bezpośredni wpływ na optymalne WYKORZYSTANIE FUNDUSZY przez przedsiębiorców. Staramy się przy kolejnych umowach operacyjnych dostosowywać ofertę pożyczkową d o możliwości i potrzeb lokalnych firm. ILOŚĆ oferowanych ŚRODKÓW i WARUNKI POŻYCZKI przekładają się na wypracowane przez pomorskie firmy TRWAŁE REZULTATY ICH DZIAŁALNOŚCI. Podwyższenie kwoty maksymalnej pożyczek z programu JEREMIE od roku 2011 zwiększyło potencjał inwestycyjny naszych pożyczkobiorców ponad trzykrotnie.

18 Cel finansowania I umowa operacyjna II umowa operacyjna III umowa operacyjna* 30.06.2013 oferta 65 tyś – 120 tyś 65 tyś – 200 tyś 200 tyś – 500 tyś 1finansowanie inwestycji 12,94 %46,66% 47,29% 2tworzenie nowych miejsc pracy 0,45% 6,67% 0,73% 3wdrażanie nowych technologii, rozw. 1,54% 0,48% 1,84% 4zakup nowych środków/wyposaż. 46,44% 43,05% 48,79% 5inne 38,63% 3,14% 1,35% Przeznaczenie pożyczek JEREMIE

19 Średnia wartość pożyczki w ramach trzech kolejnych umów operacyjnych JEREMIE 35 tyś. zł 35 tyś. zł 66 tyś. zł 66 tyś. zł 121 tyś. zł

20 Średnia wartość pożyczki „NA START” w ramach trzech kolejnych umów operacyjnych JEREMIE 38 tyś. zł 50 tyś. zł 88 tyś. zł

21 Średnia kwota pożyczki JEREMIE umowa operacyjna średnia kwota pożyczki w ramach programu JEREMIE Ofertamaksymalna 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 35.273,37 zł 120.000.00 zł 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 wzrost o 186% 65.774,25 zł 200.000.00 zł 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* wzrost o 183% 120.997,48 zł 500.000.00 zł *stan na 2013.06.30

22 Wsparcie „Na start” – JEREMIE umowa operacyjna średnia kwota pożyczki w ramach programu JEREMIE oferta maksymalna „Na start” 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 38.451,39 zł 65.000.00 zł 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 wzrost o 129% 49.936,02 zł 65.000.00 zł 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* wzrost o 175% 87.773,13 zł 200.000.00 zł *stan na 2013.06.30

23 Zmieniamy Zmieniamy Pomorze Pomorze Z inicjatywą JEREMIE staramy się czynnie współuczestniczyć w procesie niwelowania różnic strukturalnych między aglomeracją a pozostałą częścią województwa pomorskiego. Z inicjatywą JEREMIE staramy się czynnie współuczestniczyć w procesie niwelowania różnic strukturalnych między aglomeracją a pozostałą częścią województwa pomorskiego. W naszym porftelu pożyczkobiorców JEREMIE więcej niż połowa firm to przedsiębiorstwa spoza aglomeracji trójmiasta i Słupska.

24 umowa operacyjnaPożyczkobiorcy JEREMIE spoza aglomeracji 3-miasto, Słupsk 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 wartość pożyczek 57,64 % wartość pożyczek 42,36% 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 wartość pożyczek 71,68 % wartość pożyczek 28,32% 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* wartość pożyczek 60,32 % wartość pożyczek 39,68% *stan na 2013.06.30

25 umowa operacyjnaPożyczkobiorcy JEREMIE spoza aglomeracji 3-miasto, Słupsk 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 101 firm 53,44 % wartość pożyczek 88 firm 46,56% wartość pożyczek 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 265 firm 70,11 % wartość pożyczek 113 firm 29,89% wartość pożyczek 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* 97 firm 61,01 % wartość pożyczek 62 firm 38,99% wartość pożyczek *stan na 2013.06.30

26 umowa operacyjnaPOŻYCZKOBIORCY JEREMIE Top 3 - według powiatów spoza aglomeracji 3-miasato Słupsk 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 Wejherowo Lębork Chojnice Gdańsk Słupsk Gdynia 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 Kartuzy Lębork Wejherowo/Bytów Gdańsk Słupsk Gdynia 3 2.3/2012/FPJWP/3/089* Kartuzy Lębork Kwidzyn Gdańsk Gdynia Słupsk *stan na 2013.06.30

27 Monitoring umowa operacyjnaKapitał opóźniony wypowiedziane opóźnione >30 dni 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 24 umowy w tym 18 - starterzy 825.000,00 zł 12,37% 52 umowy w tym 30 - starterzy 2.020.000,00 zł * 30,30% 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 9 umów w tym 5 - starterzy 950.000,00 zł 3,82% 85 umów w tym 51 - starterzy 5.056.500,00 zł * 20,34% *stan na 2013.06.30 * łączna kwota pożyczek opóźnionych

28 Monitoring umowa operacyjnaKapitał opóźniony wypowiedziane opóźnione >30 dni 1 2.1/2010/FPJWP/1/002 825.000,00 zł spłacono 172.666,93 zł 20,93% 2.020.000,00 zł spłacono 906.527,33 44,88% ZKP 166.807,57 zł 2 2.2/2011/FPJWP/1/039 950.000,00 zł spłacono 92.360,32 zł 9,72% 5.056.500,00 zł spłacono 611.510,65 zł 12,09% ZKP 177.695,23 zł *stan na 2013.06.30 ZKP – zaangażowanie kapitału przeterminowanego

29 Zostaliśmy wyróżnieni. Pomorski Fundusz Pożyczkowy laureatem Gali Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, Zamek Królewski 19. 06 2013

30 Pomorski Fundusz Pożyczkowy został uhonorowany statuetką w kategorii Nagroda BGK za wyróżniającą się realizację projektu JEREMIE w regionie i wspieranie z sukcesem lokalnej przedsiębiorczości. Tym samym znaleźliśmy się w wąskim gronie instytucji, które mają ogromny wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz efektywne wsparcie sektora MŚP w regionach, w których działają.

31 Zmieniamy ZmieniamyPomorze z inicjatywą JEREMIE z inicjatywą JEREMIE Z naszej oferty skorzystali ……. Z naszej oferty skorzystali …….

32 Spółka IKMAR – Szkółka tenisowa ze Starogardu Gdańskiego – 300 tyś zł zasili budowę hali namiotowej do tenisa z profesjonalną nawierzchnią i zapleczem Logintegra Sp. z o.o. z Gdańska - dostawca oprogramowania dla logistyki i transportu Spółka skorzystała z pożyczki na sfinansowanie inwestycji Seapark Sarbsk k. Łeby Seapark Sarbsk k. Łeby Park Edukacyjno-Rekreacyjny Park Edukacyjno-Rekreacyjny

33 PNP Jogurt S.C. z Gdańska – 100 tyś zł na rozwinięcie działalności spółka przeznaczyła na utworzenie nowego punktu sprzedaży w galerii Madisson Happy Seven Hostel –to dziś jeden z sieci hosteli w trójmieście Pożyczka „NA START” umożliwiła właścicielom rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy JEREMIE.

34 Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku Chełmie - 100 tyś zł szkoła przeznaczyła na rozbudowę obiektu o kolejne sale dydaktyczne Jumpcity Gdynia - Najwiekszy Park Trampolin w Europie - 200 tyś zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

35 Kryty plac zabaw dla najmłodszych FIGLOLANDIA z Tczewa Pożyczka „NA START” umożliwiła właścicielce placu zabaw rozpoczęcie działalności gospodarczej po urlopie macierzyńskim. Pożyczka „NA START” umożliwiła właścicielce placu zabaw rozpoczęcie działalności gospodarczej po urlopie macierzyńskim. Ski Cup of Coffee Pożyczka JEREMIE w wys. 200 tyś na cele inwestycyj ne

36 Programy realizowane przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy „Kapitał na Start” Dokapitalizowanie spółki w ramach RPO WP 2007-13 ramach RPO WP 2007-13 Sieć Powiatowych Centrów Informacyjnych Sieć Powiatowych Centrów Informacyjnych Kreatywni - Kreatywnym

37 Dziękujemy za spotkanie


Pobierz ppt "Tytuł prezentacji BGK Miasto, data Realizacja programu „Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza” w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w okresie 07.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google