Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych* www.fripww.pl www.poreczenia.org * Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. LESZNO 23 maja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych* www.fripww.pl www.poreczenia.org * Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. LESZNO 23 maja."— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych* www.fripww.pl www.poreczenia.org * Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. LESZNO 23 maja 2012 r.

2 Pożyczki i poręczenia sposobem na finansowanie inwestycji

3 Podstawowe informacje Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA jest największym funduszem poręczeniowym w Wielkopolsce. Fundusz stworzył nową markę pod nazwą FIDO z siedzibą na ul. Wielkiej 11 w Poznaniu

4 Podstawowe informacje Akcjonariusze: Województwo Wielkopolskie, Bank Gospodarstwa Krajowego SA w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Miasto Konin, Powiat Poznański w Poznaniu, Powiat Śremski w Śremie, Powiat Wągrowiecki w Wągrowcu.

5 Podstawowe informacje Fundusz oferuje poręczenia kredytów udzielanych przez banki: PKO BP SA PeKaO SA Bank Ochrony Środowiska SA Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski SA Alior Bank SA

6 Podstawowe informacje ICB Meritum Bank SA DnB NORD Polska SA Getin Noble Bank SA BPH Prowadzone są rozmowy z kolejnymi bankami.

7 Podstawowe informacje Fundusz oferuje poręczenia pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polską Fundację Przedsiębiorczości

8 Beneficjenci Funduszu Beneficjentami Funduszu mogą być przedsiębiorstwa zaliczane do grupy MŚP (mikro, małych i średnich) spełniające następujące kryteria: 1. Kryterium umiejscowienia: mające siedzibę lub, prowadzące działalność gospodarczą lub, realizujące inwestycje lub, rozpoczynające działalność (w tym bezrobotni podejmujący samodzielną działalność gospodarczą) na terenie Województwa Wielkopolskiego.

9 Beneficjenci Funduszu 2. Kryterium określenia MŚP: przedsiębiorcy powinni być mikro, mały lub średnim przedsiębiorcą w oparciu o obowiązujące przepisy w szczególności zatrudniać nie więcej niż 250 pracowników i osiągać roczny przychód netto nie przekraczający 50 mln Euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln Euro. 3. Prowadzić system księgowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10 Beneficjencji Funduszu 4. Terminowo realizują swoje zobowiązania wobec skarbu państwa, ZUS oraz organów lokalnych, 5.Posiadają organizacyjne i techniczne możliwości dostosowane do charakteru, rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności lub projektu inwestycyjnego, a ponadto: 6. Posiadają zdolność kredytową bieżącą i perspektywiczną według oceny Banku do obsługi kredytu lub pożyczki.

11 Korzyści dla MSP z tytułu poręczeń Dodatkowe zabezpieczenie transakcji kredytowej, zwiększa wiarygodność MSP w Banku, Szybka i prosta procedura uzyskania poręczenia, Niskie opłaty (tańsze niż inne formy zabezpieczenia np. hipoteka), Wysoka wiarygodność poręczyciela (Fundusz posiada odpowiedni kapitał, którym gwarantuje wypłacalność).

12 Produkty poręczeniowe Funduszu Poręczenie standard-BLACK do 990 tys. zł Poręczenie w ramach JEREMIE II- GOLD od 500 tys. zł do 990 tys. zł Poręczenie w ramach JEREMIE II- SILVER od 1 zł do 500 tys. Poręczenie w ramach JEREMIE I- GREEN od 1 zł do 200 tys. zł

13 Oferta poręczeniowa Funduszu Przedmiotem poręczenia może być: 1) spłata kredytu bankowego: a) obrotowego i inwestycyjnego udzielonego w rachunku kredytowym, b) obrotowego w rachunku bieżącym. 2) spłata pożyczki bankowej. Poręczeniem nie może być objęta: 1) spłata kredytów i pożyczek udzielanych na cele inne niż gospodarcze, 2) spłata kredytów zaciąganych na finansowanie działalności leasingowej, 3) spłata kredytów i pożyczek zaciąganych wyłącznie na spłatę kredytów lub pożyczek w innym banku.

14 Oferta poręczeniowa Funduszu Warunki poręczenia: 1) do 80% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki bankowej nie więcej niż 990 000,00 złotych, 2) kwota poręczenia ulega zmniejszaniu proporcjonalnie do dokonywanych spłat i wynosi maksymalnie 80% należności kredytowej, 3) okres poręczenia to okres spłaty kredytu lub pożyczki powiększony o 6 miesięcy nie dłużej niż do 126 miesięcy.

15 Procedura udzielania poręczenia Przedsiębiorca składa Wniosek o udzielenie poręczenia w Banku lub za pośrednictwem stron www.fripww.pl lub www.poreczenia.org E-Aplikacja. Pozostałe formalności i dokumenty prześle w imieniu przedsiębiorcy oddział Banku. Podpisanie umowy poręczenia następuje w Banku przy okazji podpisania umowy kredytowej.

16 E-aplikacja Funduszu - Korzyści Prosty system składania wniosków on-line przez internet za pomocą stron www.fripww.pl oraz www.poreczenia.org Przejrzysta procedura składania wniosków Błyskawiczna decyzja o udzieleniu poręczenia lub skierowaniu wniosku do trybu ręcznego

17 Podstawowe cechy E-aplikacji Funduszu 2 poziomy dostępu i możliwości wypełniania wniosków: 1. Poziom dla klienta funduszu, (każdy klient może wypełnić podstawowy wniosek o udzielenie poręczenia oraz otrzymać wstępną informację o cenie i warunkach poręczenia). Informacja nie jest wiążąca, klient nie przedstawia żadnych dokumentów firmy. Wypełnione E-aplikacje można wydrukować jako formularze i zanieść do oddziału Banku.

18 Podstawowe cechy E-aplikacji Funduszu 2. Poziom banku – doradca bankowy, analityk wprowadza dane kredytobiorcy do E – aplikacji, dane podstawowe, rejestrowe, itp. dane finansowe w zależności od formy jaką posiada MSP Wynik w postaci decyzji warunkowej TAK, lub NIE online. Dokumenty są gotowe wydruku i do wysłania elektronicznie do Funduszu Fundusz podejmuje decyzję ostateczną, podpisane dokumenty odsyłane są do Banku, poręczenie zostało udzielone.

19 Korzyści dla MSP z tytułu poręczeń Dodatkowe zabezpieczenie transakcji kredytowej, zwiększa wiarygodność MSP w Banku, Szybka i prosta procedura uzyskania poręczenia, Niskie opłaty (tańsze niż inne formy zabezpieczenia np. hipoteka), Wysoka wiarygodność poręczyciela (Fundusz posiada odpowiedni kapitał, którym gwarantuje wypłacalność).

20 Opłaty prowizyjne Aktualne tabele opłat prowizyjnych dostępne są na stronach internetowych: www.fripww.pl oraz www.poreczenia.org.

21 Informacje teleadresowe Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań Masz pytania? Dzwoń! (+48) 61 67 10 481 (+48) 61 6710 482 fax: (+48) 61 6710 610 fundusz@fripww.pl

22 JEREMIE – najkorzystniejsza forma poręczenia dla Przedsiębiorcy 500 mln PLN dla rozwoju firm w Wielkopolsce w formie pożyczek i poręczeń kredytów

23 Podstawowe cechy JEREMIE Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych Tworzenie nowych miejsc pracy Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

24 Dla kogo JEREMIE? Małe i średnie przedsiębiorstwa od 1 do 249 zatrudnionych, Roczne przychody mniej niż 50 mln Euro lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln Euro, Firma zarejestrowana lub prowadząca działalność w Wielkopolsce.

25 Cele inicjatywy w JEREMIE Poręczeniem objęty może być kredyt inwestycyjny lub obrotowy, przeznaczony na: Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych Tworzenie nowych miejsc pracy Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych

26 Cele inicjatywy w JEREMIE Zakup wyposażenia, maszyny, urządzenia, aparaty, zakup środków transportu. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP Kredyt objęty poręczeniem nie może być udzielony, wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności lub na cele konsumpcyjne.

27 JEREMIE II DODATKOWY WARUNEK Kredyty objęte jednostkowym Poręczeniem udzielanym przez pośrednika Finansowego nie mogą być przeznaczone na spłatę innych kredytów lub pożyczek oraz na spłatę zobowiązań publiczno- prawnych.

28 Korzyści dla przedsiębiorcy Minimum formalności, procedura załatwiana jest „przy okazji”, otrzymywania kredytu w Banku. Fundusz prosi jedynie o wypełnienie oświadczenia o pomocy de minimis Oszczędność czasu, przedsiębiorca podpisuje umowę poręczenia w banku. Bez dodatkowych zabezpieczeń, podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco.

29 Nowe warunki poręczeń w ramach JEREMIE Poręczenie udzielane jest ze środków własnych funduszu od 0,1 % prowizji np.: 100 tyś = 100 zł 200 tyś = 200 zł

30 Przykładowe opłaty z tytułu poręczenia JEREMIE I Kwota poręczenia GREEN Okres poręczeniaProwizja za udzielenie poręczenia Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia Do 200 000,00 PLNDo 18 miesięcy100,00 PLN0,0% Do 200 000,00 PLNOd 18 miesięcy do 36 miesięcy 250,00 PLN0,0% Do 200 000,00 PLNPowyżej 36 miesięcy nie dłużej niż 66 miesięcy 350,00 PLN0,0%

31 Przykładowe opłaty z tytułu poręczenia JEREMIE II Kwota poręczenia Prowizja za udzielenie poręczenia SILVER do 100 000,00 PLN 0,1 % od 100 000,01 PLN do 200 000,00 PLN 0,2 % od 200 000,01 PLN do 300 000,00 PLN 0,3 % od 300 000,01 PLN do 400 000,00 PLN 0,4 % od 400 000,01 PLN do 500 000,00 PLN 0,5 % GOLD od 500 000,01 PLN do 990 000,00 PLN 0,5 % Promocyjna opłata prowizyjna od 28.03.2012r. do 31.05.2012r. -0,1% dla poręczeń do 990 000,00 PLN.

32 Dziękuję za uwagę! MICHAŁ CHOJARA Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. ul. Szyperska 14 61-754 Poznań II piętro, wejście E Tel. (+48) 61 67 10 481, 61 67 10 482, 61 67 10 487 Fax. (+48) 61 67 10 610 www.fripww.pl www.poreczenia.org


Pobierz ppt "Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych* www.fripww.pl www.poreczenia.org * Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. LESZNO 23 maja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google