Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PROFIL OSOBY PRZEDSIĘBIORCZEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Kim jest osoba przedsiębiorcza? Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek przedsiębiorczy charakteryzuje się: - zaradnością, - gotowością podjęcia inicjatywy, - umiejętnością reagowania na zmianę otoczenia, - chęcią podejmowania działań i ryzyka, - odpowiedzialnością za siebie i innych, - asertywnością, - pewnością siebie, - posiadającą umiejętności organizatorskie.

4 Czy znasz osobę przedsiębiorczą? Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Osobowość - definicja Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osobowość – zbiór stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech psychofizycznych, które determinują jej zachowania i pozwalają odróżnić ją od innych jednostek. Osobowość jest w pewnej części dziedziczna, jednak wpływ na jej kształtowanie ma aktywność samej jednostki oraz różnego rodzaju czynniki zewnętrzne (np. rodzina).

6 Typy osobowości człowieka Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sangwinikcholerykflegmatykmelancholik - szczery - energiczny - lubiący zmiany - pogodny - niekonsekwentny - reaguje emocjonalnie - niecierpliwy - pobudliwy - impulsywny - apodyktyczny - dobry organizator - zdecydowany - spokojny - opanowany - życzliwy - nie lubiący zmian - uległy - niezdecydowany - spokojny - sumienny - wrażliwy na krytykę - zorganizowany - mający problemy z podejmowaniem decyzji

7 Analiza SWOT - pojęcie Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza SWOT to coraz powszechniej stosowana technika oceny aktualnej oceny przedsiębiorstwa oraz analizy skuteczności nowych rozwiązań. Można się nią posłużyć do analizy zależności między zyskiem a ryzykiem każdego przedsięwzięcia. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, analizę tę można stosować również do oceny własnych predyspozycji i możliwości zawodowych człowieka.

8 Analiza SWOT - nazwa Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa SWOT to nic innego jak skrót pochodzący od pierwszych liter angielskich słów: - Strengths (mocne strony), - Weakeness (słabe strony), - Opportunities (szanse), - Threats (potencjalne zagrożenia).

9 Analiza SWOT - ćwiczenie I Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spośród cech charakteru i osobowości Olka oraz jego umiejętności wybierz mocne i słabe strony. Wskaż również jego szanse i zagrożenia. Cechy Olka:pomaga wujkowi prowadzić firmę, podatny na wpływ innych osób, lubi matematykę, dobrze pływa, cierpliwy, powolny, perfekcjonista, niezdecydowany, dziecinny, egoista, nie przepada za lekcjami polskiego, mało komunikatywny.

10 Analiza SWOT - rozwiązanie Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mocne strony: dobrze pływa, cierpliwy, perfekcjonista Słabe strony: powolny, niezdecydowany, dziecinny, egoista, mało komunikatywny Szanse: pomaga wujkowi prowadzić firmę, lubi matematykę, Zagrożenia: nie przepada za lekcjami polskiego, podatność na wpływ innych osób

11 Analiza SWOT - ćwiczenie II Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przeanalizuj swoje cechy i wpisz je w tabelę, sporządzając w ten sposób analizę SWOT własnej osoby. Mocne strony:Słabe strony: Szanse:Zagrożenia:


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google