Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Przedsiębiorczości Wykład 4h + Ćwiczenia 4h Rafał Paśko PWSW Przemyśl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Przedsiębiorczości Wykład 4h + Ćwiczenia 4h Rafał Paśko PWSW Przemyśl."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Przedsiębiorczości Wykład 4h + Ćwiczenia 4h Rafał Paśko PWSW Przemyśl

2 Dlaczego wprowadzono Podstawy Przedsiębiorczości do podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego? Czego i jak uczymy się na tym przedmiocie? Jakie jest miejsce przedmiotu w szkole? Czy znamy podstawę programową PP? Ćwiczenie: Zapoznanie z podstawą programową PP

3 Rola doradcy zawodowego a przedsiębiorczość Rola doradcy związana jest z działaniami ukierunkowanymi na rozwój i wzmacnianie tych zasobów ucznia, które w założeniach mogą warunkować szeroko rozumiany sukces edukacyjny i zawodowy. Rola doradcy zawodowego to m.in. kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych

4 Czasami można mieć wrażenie, że doradcy bardziej ukierunkowani są na pomaganie w zostaniu pracownikiem, a nie – szerzej – aktywnym uczestnikiem rynku pracy, czyli także pracodawcą i współpracownikiem lub osobą aktywnie poszukującą pracy (a nie tylko zatrudnienia).

5 Kryteria konstruowania celów doradczych

6 ??? Czy jestem „zatrudniawalny”? ang. employable „zatrudniawalny” oznacza osobę, którą każdy pracodawca chciałby mieć u siebie. Jest to osoba, która ma taki zestaw cech osobowościowych i kompetencji społecznych, że dobrze rokuje jako pracownik i współpracownik

7 Cele wg metody SMART Skonkretyzowane - należy je określać możliwie konkretnie, jasno i prosto, Mierzalne - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja, Akceptowalne - pracownicy, którzy będą realizować cel, muszą go akceptować, inaczej nie zechcą go realizować, (!) Achievable / osiągalne Realne - posiadane zasoby muszą być wystarczające dla realizacji celu, Terminowe - cele powinny posiadać termin wykonania.

8 Cele wg metody SMART

9 Pytania aktywujące i case study:… Co rozumiemy pod pojęciem „kariera”? – mapa myśli Co jest inspiracją dla mojej kariery? – burza mózgów Jakie wartości są dla mnie ważne - ćwiczenie z listą wartości

10 Pytania aktywujące i case study:… Rola motywacji czyli jak motywujemy – analiza przypadku Co daje praca poza dochodem? Czyli dlaczego lubimy pracować - ćwiczenie Skuteczna analiza SWOT ucznia – ćwiczenie

11 Przegląd i omówienie narzędzi wspomagających edukację przedsiębiorczości i kreowanie postaw przedsiębiorczych

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Dziękuję za uwagę Rafał Paśko rafpasko@gmail.com


Pobierz ppt "Podstawy Przedsiębiorczości Wykład 4h + Ćwiczenia 4h Rafał Paśko PWSW Przemyśl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google