Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie Lublin, marzec 2010 r. ORGANIZACJA SYSTEMU OCZYSZCZANIA TERENÓW Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie Lublin, marzec 2010 r. ORGANIZACJA SYSTEMU OCZYSZCZANIA TERENÓW Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie Lublin, marzec 2010 r. ORGANIZACJA SYSTEMU OCZYSZCZANIA TERENÓW Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

2 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym „Art. 25a: 1. O znalezieniu wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zawiadamia się najbliższy urząd administracji rządowej lub samorządowej, jednostkę organizacyjną Policji lub Państwowej Straży Pożarnej. 2. Materiały wybuchowe i niebezpieczne zlokalizowane w morskich wodach wewnętrznych i w morzu terytorialnym podlegają zgłoszeniu właściwemu terytorialnie urzędowi morskiemu. 3. Wojewodowie, w porozumieniu z dowódcami właściwych okręgów wojskowych, wyznaczą miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Art. 25b: Do oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego mogą być użyte SZ RP. ZASADNICZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE OCZYSZCZANIE TERENU Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym „Art. 25. 2. W realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego mogą uczestniczyć oddziały Sił Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, zgodnie z wojewódzkim planem reagowania kryzysowego. 3. Do zadań, o których mowa w ust. 2, należy: 10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

4 Do najbardziej „zanieczyszczonych” powiatów należą: zamojski, zamojski, krasnostawski, krasnostawski, tomaszowski, tomaszowski, biłgorajski, biłgorajski, hrubieszowski. hrubieszowski. ## LUBLIN ZAMOŚĆ CHEŁM BIAŁA PODLASKA PUŁAWY KRAŚNIK ŁUKÓW RYKI RADZYŃ PODL. PARCZEW LUBATRÓW ŚWIDNIK WŁODAWA OPOLE LUB. KRASNYSTAW JANÓW LUB. BIŁGORAJ TOMASZÓW LUB. HRUBIESZÓW ŁĘCZNA DĘBLIN OBSZARY NAJWIĘKSZEGO ZANIECZYSZCZENIA PRZEDMIOTAMI WYBUCHOWYMI

5 DYSLOKACJA PATROLI ROZMINOWANIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ ICH PODSTAWOWE DANE JW Miejscowość Miejsce stacjonowania patrolu Telefon 1bdm SOW Dęblin 08-530 DĘBLIN ul. Saperów 5 81 5515 501 1 bz /3 BZ DWLąd. Chełm 22-100 CHEŁM ul. Lubelska 139 82 6161255

6 SKŁAD MINERSKIEGO PATROLU OCZYSZCZANIA TERENU SAPER 3 x SAPER KIEROWCA 3 x KIEROWCA

7 SAMOCHÓD OSOBOWO-TERENOWY SAMOCHÓD SPECJALNY – „SAPER” SAMOCHÓD CIĘŻAROWO-TERENOWY WYPOSAŻENIE PATROLU ROZMINOWANIA SPRZĘT DO ROZPOZNANIA I NISZCZENIA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH ; ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI, ŚRODKI OCHRONNE, SPRZĘT POMOCNICZY POJAZDY SĄ ODPOWIEDNIO OZNAKOWANE I PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOŻENIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

8 WYPOSAŻENIE PATROLU ROZMINOWANIA POJEMNIK DO PRZEWOŻENIA NIEWYBUCHÓW I NIEWYPAŁÓW POJAZD SPECJALNY PATROLU ROZMINOWANIA

9 PROCEDURA POSTĘPOWANIA 1. Po znalezieniu niewybuchu lub niewypału (przedmiotu niewiadomego pochodzenia lub podobnego do niewybuchu- niewypału) stanowczo zabrania się dotykać, przesuwać, uderzać, przenosić, itp. 2. Należy powiadomić rodziców, osoby dorosłe lub bezpośrednio Policję lub Straż Pożarną, Straż Miejską/Gminną, administrację terenową (urząd gminy), Straż Graniczną, Straż Leśną, Leśników. 3. Oznakować miejsce znalezienia przedmiotu w sposób charakterystyczny dostępnymi materiałami (taśma, gałąź, części ubioru, butelka na kiju, itp.) 4. Dopilnować aby do czasu przyjazdu Policji lub innych powiadomionych instytucji, osoby postronne nie podchodziły do oznakowanego przedmiotu. UWAGA – Policja odpowiada za ochronę miejsca znalezienia niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania

10 SCHEMAT DZIAŁANIA URZĄD ZGŁOSZENIE DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZANIE INFORMACJI DO JEDNOSTKI WYDZIELAJĄCEJ PATROL ROZMINOWANIA JEDNOSTKA WYDZIELAJĄCA PATROL ROZMINOWANIA URZĄD, POLICJA, STRAŻ POŻARNA ZABEZPIECZENIE TERENU INTERWENCJA PATROLU PRZEWÓZ DO REJONU NISZCZENIA NISZCZENIE WYSADZANIE

11 PROCEDURY AKTYWACJI I UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW WOJSKA 2. Przekazanie jednostce wojskowej wydzielającej patrol, informacji o wykryciu, miejscu i terminie wykrycia oraz osobie, która wykryła i może wskazać przedmioty wybuchowe. Przyjęcie zgłoszenia wpisywane jest przez oficera dyżurnego JW do „Książki ewidencji zgłoszeń”. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW sporządza wykaz zgłoszeń i przekazuje dowódcy patrolu. Stanowi on podstawę prawną przystąpienia patrolu rozminowania do akcji. 1. Zgłoszenie do organów administracji terenowej (Urząd Gminy, Policja, Straż Pożarna) o znalezieniu materiału wybuchowego. 4. Fakt zakończenia akcji rozminowania odnotowywany jest w „Książce ewidencji zgłoszeń”.


Pobierz ppt "Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie Lublin, marzec 2010 r. ORGANIZACJA SYSTEMU OCZYSZCZANIA TERENÓW Z PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google