Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny -Lider Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe Małgorzata Gałczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny -Lider Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe Małgorzata Gałczyńska."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny -Lider Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe Małgorzata Gałczyńska

2 Profil Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego jest związany z branżą energetyki odnawialnej i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej Kontynuacja współpracy Partnerów zapoczątkowanej w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w latach 2011-2012. Partnerzy to laureaci Konkursu „Najlepsze Partnerstwa Energetyczne Województwa Lubelskiego” w 2011 roku. Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego, obejmowało: Powiat Tomaszowski, Miasto Tomaszów Lubelski, Gminy: Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski i Telatyn; Kontynuacja współpracy zainicjowanej w ramach realizacji umowy zawartej z ResPublic Sp. z o.o. w 2012 roku (realizacja I fazy projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”) 2

3 W ramach Partnerstwa Naturowego w województwie lubelskim współpracują: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Lider Lubelski Klaster Ekoenergetyczny 7 instytucji, w tym instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego i wyższe uczelnie 15 przedsiębiorców zajmujących się energetyką wodną, wiatrową, solarną, budownictwem energooszczędnym i wykorzystaniem biomasy do produkcji energii w biogazowniach i przez energetykę zawodową. Obszary Natura 2000, na których Partnerstwo działa: Dolina Sołokiji PLB060021 Ostoja Tyszowiecka PLB060011 Pastwiska nad Huczwą PLH060014 3

4 Cele Partnerstwa Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego dla wykreowania popytu na określenie potrzeb lokalnych w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł na obszarach Natura 2000. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów Natura 2000 w powiecie tomaszowskim. Podejmowanie działań mających na celu powołanie grup producentów OZE na obszarach Natura 2000, które mogłyby ubiegać się o uzyskanie koncesji na obrót energią. Dążenie do uproszczenia procedur prowadzenia działalności gospodarczej w branży energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000. Promowanie obszarów Natura 2000 z pokazaniem korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin województwa lubelskiego poprzez tworzenie klimatu przyjaznego dla rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach Natura 2000. 4

5 Działania Partnerstwa Naturowego (1) Organizację 2 wizyt studyjnych, których celem będzie prezentacja dobrych praktyk związanych z prowadzeniem działalności w branży OZE na obszarach NATURA 2000 do miejscowości Bieleckie Młyny, Gmina Morawice w województwie świętokrzyskim i Gminy Izbica w województwie lubelskim. Uczestnikami wyjazdów będą: przedsiębiorcy, przedstawiciele jst i iob. W każdym wyjeździe będzie uczestniczyć 15 osób; Organizację jednodniowych spotkań warsztatowo-szkoleniowych pt. „Ocena? Naturalnie! - czyli o ocenach oddziaływania na obszar Natura 2000” i „Natura społeczeństwa – czyli jak rozwiązywać konflikty ekologiczne związane z lokalizacją inwestycji z branży OZE na obszarach Natura 2000”, a także Konferencji Regionalnej Odnawialne źródła energii na obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie – potencjał i możliwości działania. W konferencji będzie uczestniczyć 60 przedstawicieli przedsiębiorców, jst i iob. 5

6 Działania Partnerstwa Naturowego (2) Udział Partnerstwa w cyklicznych wydarzeniach promocyjno-targowych, m.in.: VII Lubelskich Targach Energetycznych Energetics 2014. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Partnerstwa, takich jak: publikacja „OZE na obszarach Natura 2000 – praktyczny przewodnik”, ulotka informacyjna z ofertą Partnerstwa, roll-up-y, kalendarze ścienne na 2015 rok, wizytówki i długopisy. Ww. materiały zostaną wydane w nakładzie po 500 sztuk. W związku z promocja idei współpracy w ramach Partnerstwa zostanie opublikowanych 5 artykułów w regionalnej prasie i zostanie wyemitowanych 5 audycji radiowych z udziałem Lidera Partnerstwa Naturowego i uczestników Partnerstwa Naturowego w Radio Lublin. Przygotowanie i druk oferty inwestycyjnej dotyczącej obszarów Natura 2000 w powiecie tomaszowskim. 6

7 Kontakt Małgorzata Gałczyńska Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Tel. 81 710 19 20, 887 200 020 E-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.plm.galczynska@fundacja.lublin.pl 7


Pobierz ppt "1 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny -Lider Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe Małgorzata Gałczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google