Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2 SYSTEM REKRUTACJI www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl Można wpisać adres albo można wejść na stronie Biura Edukacji w zakładkę dla ucznia i rodzica – rekrutacja gimnazjum. Najlepiej używać przeglądarki Chrome lub Mozilla

3 MATERIAŁY DO ROZDANIA  Harmonogram REKRUTACJI – zawsze w systemie elektronicznym ( ZAKŁADKA „DO POBRANIA”), na stronach Biura Edukacji oraz na stronie naszej szkoły  Terminy dni otwartych. (zmiana terminu w Reytanie na 8 kwietnia godz. 19.00)  LOGINY I HASŁA DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI.

4 SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI OBOWIĄZUJE DO WSZSTKICH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA STOŁECZNGO WARSZAWY. NIE WSZYSTKIE GIMNAZJA SPOŁECZNE I RZADKO KTÓRE PRYWATNE BIORĄ UDZIAŁ W REKUTACJI ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE NIE LOGUJĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE WYSYŁAJĄ DZIECI DO GIMNAZJUM INNEGO NIŻ GMNAZJUM W POWIECIE WARSZAWSKIM. NA STRONACH BIURA EDUKACJI PUBLIKOWANE SĄ KOMUNIKATY DLA KANDYDATÓW - WARTO ZAGLĄDAĆ.

5 OFERTA GIMNAZJÓW SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ GIMNAZJÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA i ZASADY REKRUTACJI MOGĄ PAŃSTWO POZNAĆ.  W systemie rekrutacji elektronicznej od 4 kwietnia. Tam gimnazja muszą zamieścić swoją ofertę. Podczas dni otwartych w gimnazjach – zachęcam do odwiedzenia.  Ze strony internetowej danego gimnazjum.

6 SZKOŁA PODSTAWOWA – ZA CO ODPOWIADA  Założenie kont szóstoklasistów. ( do 25 marca 2016r.)  Rozdanie loginów i haseł ( od 30.03.16r. do 09.04.16r.)  Pomoc udzielana rodzicom i uczniom podczas procesu logowania i wypełniania wniosków, zgłoszeń w systemie.  Wydanie nowego hasła w sytuacji zagubienia.  Monitorowanie statusu podania - przypominanie rodzicom o terminach zamieszczonych w harmonogramie.  Wprowadzenie ocen, wyników egzaminu oraz osiągnięć uczniów w czerwcu.( od 20.06 – do 24.06.2016r. Do godz. 9.00 )

7 ( oddziały dwujęzyczne i sportowe ( organizowane zgodnie z rozporządzeniem) nie są oddziałami obwodowymi nawet w gimnazjum rejonowym dla danego ucznia) Od 11 kwietnia do 10 maja do godziny 16.00 KANDYDACI:  WRAZ Z OPIEKUNAMI LOGUJĄ SIĘ W SYSTEMIE.  WYPEŁNIAJĄ PODANIE ( WNIOSEK )  DRUKUJĄ PODANIE.  PODANIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA I RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW ZANOSZĄ WYŁĄCZNIE DO GIMNAZJUM PIERWSZEGO WYBORU – PIERWSZE NA LIŚCIE PREFERENCJI. ( nie przekraczając wyżej wymienionego terminu)  NALEŻY TAKŻE SPRAWDZIĆ CZY GIMNAZJUM POTWIERDZIŁO PRZYJĘCIE PODANIA W SYSTEMIE. Informacja dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i sportowych. ( jeżeli na dowolnym miejscu na liście preferencji wybrali taki oddział )

8 Informacja dla kandydatów do oddziałów ogólnych i integracyjnych w tym oddziałów ogólnych w szkole obwodowej ( na liście preferencji nie wskazują oddziałów dwujęzycznych ani sportowych) Od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016r. do 16.00 Kandydaci:  WRAZ Z OPIEKUNAMI LOGUJĄ SIĘ W SYSTEMIE.  WYPEŁNIAJĄ PODANIE ( WNIOSEK W PRZYPADKU GIMNAZJUM NIE OBWODOWEGO, ZGŁOSZENIE W PRZYPADKU GIMNAZJUM OBWODOWEGO )  DRUKUJĄ PODANIE.  PODANIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA I RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW ZANOSZĄ WYŁĄCZNIE DO GIMNAZJUM PIERWSZEGO WYBORU – PIERWSZE NA LIŚCIE PREFERENCJI. ( nie przekraczając wyżej wymienionego terminu)  NALEŻY TAKŻE SPRAWDZAĆ CZY GIMNAZJUM POTWIERDZIŁO PRZYJĘCIE PODANIA W SYSTEMIE.

9 PIERWSZE LOGOWANIE Po wejściu do systemu pojawiają się dwie opcje: „zarejestruj się” i „zaloguj się” Wszyscy nasi uczniowie są zarejestrowani i mają konta, zatem Państwo wybierają opcję zaloguj się. LOGIN TO PESEL UCZNIA HASŁO TO OTRZYMANY CIĄG ZNAKÓW.  SYSTEM WYMUSI ZMIANĘ HASŁA. NOWE HASŁO WPISUJĄ PAŃSTWO ZGODNIE Z ZALECENIAMI SYSTEMU.  NOWE HASŁO ZOSTANIE ZAPISANE TYLKO WTEDY GDY KTOŚ ZAPISZE WYPEŁNIONE PODANIE. W PRZECIWNYM RAZIE PONOWNIE WCHODZĄC DO SYSTEMU NALEŻY WPISAĆ PIERWSZE HASŁO OTRZYMANE ZE SZKOŁY.  PO ZALOGOWANIU NALEŻY SPRAWDZIĆ DANE ZAPISANE NA KONCIE – BO ZDARZAJĄ SIĘ BŁĘDY.

10  SZKOŁA WPISAŁA IMIĘ, NAZWISKO I PESEL UCZNIA. W TYM ROKU ZACIĄGNĘŁY SIĘ RÓWNIEŻ ADRESY Z DZIENNIKA. DLATEGO JESZCZE RAZ PROSZĘ O DOKŁADNE SPRAWDZENIE DANYCH  PO SPRAWDZENIU I EWENTUALNYCH POPRAWKACH POZOSTAŁE DANE WPISUJĄ PAŃSTWO SAMODZIELNIE.  WAŻNE JEST WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ I TELEFONU PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO Z OPIEKUNÓW. WTEDY UŁATWIĄ SOBIE PAŃTWO KONTAKT Z SERWISEM.  GIMNAZJUM OBWOOWE ZALEŻY OD ADRESU ZAMIESZKANIA UCZNIA. PO WPISANIU POPRAWNEGO ADRESU ZAMIESZKANIA PRZY LIŚCIE WYBORU GIMNAZJÓW POWNNO SIĘ PRZYPISAĆ GIMNAZJUM REJONOWE.

11 Jeżeli kandydatowi nie przypisze się szkoła obwodowa mimo podania adresu zamieszkania ( w obszarze powiatu warszawskiego), to zgłaszają to Państwo do mnie i szkoła podstawowa zgłasza sprawę do organu prowadzącego. Gimnazjum obwodowe nie przypisze się w sytuacji gdy nie leży na terenie powiatu warszawskiego. Takiego gimnazjum podobnie jak gimnazjum prywatnego nie wybiorą Państwo z listy preferencji i rekrutacja do oddziałów w tych gimnazjach odbywa się na własnych zasadach poza systemem.

12 ZAGUBIENIE HASŁA  Jeżeli hasło zagubi się przed jego zmianą, to zgłaszają się Państwo do mnie. Ja wydam hasło ponownie.  Jeżeli hasło zgubicie po zmianie na „swoje” to również jestem w stanie wygenerować dla Państwa nowe hasło.  Natomiast jeżeli hasło zginie po zapisaniu i złożeniu podania w gimnazjum pierwszego wyboru to nowe hasło musi wydać to właśnie gimnazjum. Możecie też Państwo, jeżeli podaliście e-mail, zgłosić się drogą elektroniczną do serwisu poprzez opcję „nie pamiętam hasła”.  Warto przy pierwszym logowaniu a przed rozpoczęciem wypełniania wniosku/zgłoszenia zapoznać się z instrukcją i opcją pomoc.

13 ! WYPEŁNIANIE LISTY PREFERENCJI:  Mogą Państwo wybrać dowolną liczbę gimnazjów i dowolną liczbę grup rekrutacyjnych w danym gimnazjum.  Listę preferencji uzupełnia się przy użyciu rozwijalnej listy gimnazjów i przez aktywny przycisk „dodaj”  Od momentu zapisania podania do momentu potwierdzenia podania w gimnazjum pierwszego wyboru można zmieniać listę poprzez usuwanie pozycji ( ikonka kosza ) oraz zamianę kolejności. Należy jednak pamiętać: 1.Grupa rekrutacyjna to nie zawsze klasa ( grupy są wyróżnione ze względu na języki ). Klasy będą tworzone poza systemem. Dlatego warto skorzystać z dni otwartych oraz informacji na stronach gimnazjów. 2.Jedynie klasy ogólnodostępne są klasami obwodowymi. 3.Chociaż na ostatnim miejscu należy wskazać klasę ogólną w swoim gimnazjum obwodowym – na wszelki wypadek !!!

14  Po wypełnieniu listy preferencji należy zaznaczyć fakt, że zapoznaliście się Państwo z regulaminem rekrutacji w każdym z gimnazjów z listy preferencji.  Następnie drukujemy. Gdy na liście preferencji znalazła się tylko klasa ogólna w gimnazjum obwodowym to wydrukuje się zgłoszenie. W pozostałych przypadkach wniosek.  Wydrukowany i podpisany dokument należy dostarczyć do 16.00 do sekretariatu gimnazjum pierwszego wyboru.

15 W tym roku kryteria zostały ujednolicone

16 KRYTERIA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH  Najważniejszy jest wynik testu predyspozycji językowych [ test odbędzie się 18 maja godz. 9.00 ( trzeba być wcześniej ) – uczeń pisze go tylko w szkole, której klasę dwujęzyczną umieścił najwyżej na liście preferencji. Punkty zapisane zostają w systemie i brane pod uwagę we wszystkich gimnazjach z listy preferencji.]  Wynik sprawdzianu szóstoklasity.  Świadectwo z wyróżnieniem.  Inne szczególne osiągnięcia.  Wolontariat ( w rozumieniu działaność na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej itp.)  Kryteria ustawowe Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są do dowolnej szkoły i klasy w pierwszej kolejności.

17 KRYTERIA DO KLAS SPORTOWYCH  DECYDUJĄCY BĘDZIE WYNIK PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ. ( PRÓBY BĘDĄ ODBWAŁY SIĘ W TYGODNIU 13 maja – 19 maja. Uczeń przystępuje do niej w każdej szkole, w której wybrał odział sportowy – dokładne terminy prób zostaną podane indywidualnie przez każde gimnazjum.) POZOSTAŁE KRYTERIA:  Wynik sprawdzianu szóstoklasisty.  Świadectwo z wyróżnieniem.  Inne szczególne osiągnięcia.  Wolontariat ( w rozumieniu działaność na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej itp.)  Kryteria ustawowe będą brane pod uwagę w drugiej kolejności, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc. Wówczas, jeżeli dwóch kandydatów osiągnie ten sam wynik próby sprawnościowej to przyjęta zostanie osoba, która uzyskała lepszy wynik na sprawdzianie szóstoklasisty itd.

18 KRYTERIA DO KLAS OGÓLNYCH Oddziały ogólnodostępne w pierwszej kolejności przyjmują dzieci obwodowe ( z obwodu danego gimnazjum). Dopiero na pozostałe wolne miejsca przyjęci zostają kandydaci zgodnie z przeprowadzoną rekrutacją według kryteriów:  Wynik sprawdzianu szóstoklasisty.  Świadectwo z wyróżnieniem.  Inne szczególne osiągnięcia.  Wolontariat ( w rozumieniu działaność na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej itp.)  Kryteria ustawowe Wśród dzieci obwodowych również rozpatruje się wyżej wymienione kryteria, jeżeli klasy ogólnodostępne nie są tak samo definiowane. Każdy uczeń ma zapewnione miejsce w klasie ogólnej w swoim gimnazjum obwodowym.

19 Wyniki (pozytywne) prób sprawnościowych i testu predyspozycji językowych muszą być ogłoszone i zamieszczone w systemie rekrutacji do 31 maja 2016r. Do godz. 15.00.

20 OCENY I WYNIK EGZAMINU  Za wprowadzenie ocen i wyników egzaminu oraz osiągnięć konkursowych odpowiada szkoła podstawowa.  Dane te będą wprowadzone 20 – 24 czerwca 2016r.( do godz.9.00)  Rodzice i kandydaci muszą sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.  Ewentualne, zauważone błędy należy zgłosić do 24 czerwca do 9.00 w szkole podstawowej lub po godz. 9.00 dnia 24 czerwca w gimnazjum.

21 DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW Jeżeli na liście preferencji wybraliście Państwo jedynie klasę ogólną w gimnazjum obwodowym, to składacie w tym gimnazjum od 24 czerwca do 28 czerwca do godz.15.00 oryginał świadectwa oraz zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu. I w tym momencie kończy się proces rekrutacji.

22 Jeżeli wybrali Państwo na liście preferencji klasę dwujęzyczną, sportową albo ogólną w gimnazjum nie rejonowym, to w dniach 24 czerwca – 28 czerwca do godz. 15.00 składają Państwo do gimnazjum pierwszego wyboru kserokopię świadectwa, zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu i dokumentów poświadczających pozostałe osiągnięcia. ( np.: zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty, dyplomy z konkursów i zawodów sportowych itp.). Oryginały przedstawiają Państwo do wglądu.

23 UWAGA! Na każdym etapie muszą Państwo kontrolować status podania. -niezłożone -niepotwierdzone -osiągnięcia niepotwierdzona -osiągnięcia potwierdzone.

24 15 lipca 2016r. zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 Szkoła Podstawowa wyda uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego:  Świadectwo i jedną kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.  Wynik OKE i jedną kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

26 POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do danego gimnazjum przez złożenie w nim oryginałów dokumentów ( chyba, że zrobili to wcześniej) w dniach od 18 lipca do 19 lipca do 15.00.

27 21 lipca 2016r. zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Podana zostanie również lista gimnazjów dysponującymi wolnymi miejscami.

28 22 lipca rozpoczyna się proces rekrutacji uzupełniającej 22 lipca – 29 lipca – kandydaci składają wniosek w szkole, która ich interesuje i dysponuje wolnymi miejscami wraz z kopiami dokumentów. 1 sierpnia – 2 sierpnia – odbywają się w terminach wyznaczonych przez szkołę uzupełniające próby sprawnościowe i testy uzdolnień kierunkowych ( predyspozycji językowych) Do 3 sierpnia godz. 15.00 - wyniki prób i testów podane w systemie rekrutacji oraz lista wyników pozytywnych podana do publicznej wiadomości. 17 sierpnia godz. 13.00 – uzupełniająca lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18 – 19 sierpnia – rodzice potwierdzają wolę uczęszczania do danej szkoły przez złożenie oryginałów dokumentów. 22 sierpnia godz. 13.00 – podanie uzupełniającej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

29 KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI SP 143 im. Stefana Starzyńskiego Magdalena Maj – maja761@vp.plmaja761@vp.pl 501-273-517 Urząd Dzielnicy Praga – Południe Anna Rupieta 22 44 35 533 arupieta@um.warszawa.pl Biuro Edukacji Infolinia – 22 44 33 550

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google