Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2012 rok GMINA CZERNICHÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2012 rok GMINA CZERNICHÓW."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2012 rok GMINA CZERNICHÓW

2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Komisariat Policji w Krzeszowicach swoim zasięgiem działania obejmuje trzy gminy: Krzeszowice, Jerzmanowice – Przeginia, Czernichów (łączna powierzchnia ok. 291 km ²), w skład których wchodzi 38 sołectw. Na podległym terenie zamieszkuje około 55.516 mieszkańców. Poniżej przedstawiony został obszar działania Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

3 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Na terenie gminy Czernichów znajduje się 12 sołectw. Liczba mieszkańców wynosi ponad 13.000 (dane ze strony internetowej www.czernichow.pl) Teren ten obsługiwany jest przez niżej wymienionych dzielnicowych: W miejscowości Czernichów funkcjonuje Posterunek Policji, w którym dyŻurują dzielnicowi: Środa 16:00 – 19:00 Piątek 10:00 – 14:00 Tutejsza jednostka dysponuje 52 etatami policyjnymi, 5 cywilnymi oraz określoną bazą techniczną Przedstawiona informacja zawiera stan zagrożenia oraz efekty pracy za 2012 rok

4 Gmina Czernichów sierż. sztab. Sławomir Panek OBSŁUGIWANY REJON NR XI Rybna, Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek, Przeginia Duchowna

5 Gmina Czernichów – dzielnicowi mł. asp. Adrian Sapiechowski OBSŁUGIWANY REJON NR XII Przeginia Narodowa, Rusocice, Kłokoczyn, Kamień

6 Gmina Czernichów – dzielnicowi sierż. sztab. Łukasz Kocot OBSŁUGIWANY REJON NR X Czernichów, Zagacie, Dąbrowa Szlachecka, Wołowice

7 ZAGROŻENIA W 2011 roku w Komisariat Policji w Krzeszowicach osiagnął wskaźnik wykrywalności ogólnej (56,1 % ) tj. wzrost o 6,1 %, a w kategorii przestępstw kryminalnych 52,4 % (44,5%), tj. Wzrost o 7,9 %

8 ZAGROŻENIA W 2012 roku zgłoszono W Komisariacie Policji w Krzeszowicach 469 przestępstw przy 868 w roku 2011. Nastąpił znaczny spadek, tj. o 399 zgłoszeń.

9 PRZESTĘPSTWA ZGŁOSZONE W GMINIE CZERNICHÓW

10 ILOŚĆ PRZESTĘPSTW ZGŁOSZONYCH w rozbiciu na poszczególne kategorie przestępstw GMINA CZERNICHÓW

11 Zatrzymani – poszukiwani ogółem na terenie podległym Komisariatowi Policji w Krzeszowicach

12 Zatrzymani - poszukiwani w gminie Czernichów

13 Zatrzymani – na gorącym uczynku popełnienia p-stwa oraz podejrzewanych o popełnienie p-stwa gmina Czernichów

14 Zatrzymani – nakazy doprowadzeń do sądu, innych jednostek oraz na badania lekarskie - gmina Czernichów

15 Zatrzymani w związku z posiadaniem środków odurzających – gmina Czernichów

16 Ujawniono nietrzeźwych kierujących - gmina Czernichów

17 Ujawniono kierujących w stanie nietrzeźwym i po użyciu alkoholu - gmina Czernichów

18 Dowiezieni do izby wytrzeźwień ogółem z terenu podległego KP Krzeszowice

19 Doprowadzono do izby wytrzeźwień z terenu gminy Czernichów

20 Ilość czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w gminie Czernichów

21 Ujawniono nieletnich pod wpływem alkoholu gmina Czernichów

22 Zatrzymano nieletnich w związku z podejrzeniem popełnienia czynu karalnego

23 Charakterystyka czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie W jednym z postępowań ustalono, że nieletni dopuścili się aż 68 czynów. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej lat 15 (w tym wypadku dotyczyło dziecka w wieku lat 12), prezentowania osobie poniżej lat 15 czynności seksualnej oraz utrwalania treści pornograficznych z udziałem osoby małoletniej poniżej lat 15 i rozpowszechniania tych treści osobom małoletnim. Sprawcami zdarzenia byli uczniowie dwóch gimnazjów (9 osób), a doszło do niego gdy przebywali na wagarach. Po wykonaniu czynności wyjaśniających w tej sprawie, materiały sprawy przekazano celem podjęcia stosownych decyzji na zasadzie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich do Sądu Rejonowego Kraków – Krowodrza, Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

24 Charakterystyka czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie Inne postępowanie dotyczyło zdarzeń, jakie miały miejsce w miejscowości Rybna, gdzie dwóch nieletnich sprawców stosując groźby bezprawne doprowadziło maloletniego chłopca do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem, uzyskując od niego pieniądze w kwocie łącznie około 865 zł (łącznie 10 czynów karalnych). Nieletnim nie udało się, z uwagi na interwencję Policji, uzyskać dodatkowych pieniędzy w kwocie 570 zł.

25 WYKROCZENIA ZGŁOSZONE INTERWENCJE na terenie podległym Komisariatowi Policji w Krzeszowicach

26 SKIEROWANE WNIOSKI O UKARANIE na terenie podległym Komisariatowi Policji w Krzeszowicach

27 Popełnione wykroczenia na terenie gminy Czernichów

28 POSTĘPOWANIE MANDATOWE (zastosowane na terenie podległym Komisariatowi Policji w Krzeszowicach) 2012 2011 Ogółem mandatów karnych, w tym: 1176 1077 drogowe 406 523 inne 770 554

29 ZDARZENIA DROGOWE W ROKU 2012 NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW

30 NIEKTÓRE – Z WIELU - SPRAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMISARIATU POLICJIW KRZESZOWICACH W 2012R. 13 sierpnia 2012r. - zatrzymanie w m. Wołowice dwóch sprawców kradzieży maszyn rolniczych w postaci dwóch wozów czterokołowych, kultywatora, bron, oraz koparki do ziemniaków o łącznej wartości 3000 zł na szkodę mieszkańca Wołowic. Skradzione przedmioty odzyskano. 29 marca 2011r. zatrzymanie na gorącym uczynku dwóch sprawców wycięcia i kradzieży drzewa gat. Dąb do jakiej miało dojść na działce leśnej w m. Rybna. Wartość strat 916 zł, drzewo odzyskano. 19 marca 2012r. zatrzymanie w m. Czernichów dwóch sprawców pobicia mieszkańca Kłokoczyna. 24 lutego 2012r. zatrzymanie dwóch sprawców kradzieży z włamaniem do budynku przeprawy promowej w m. Czernichów. Sprawcy po wyważeniu drzwi drewnianych i splądrowaniu wnętrza dokonali kradzieży lodówki z agregatem. Policjanci ustalili, że do wskazywanego budynku sprawcy włamali się już czterokrotnie dokonując kradzieży taczek, węgla, lampy naftowej oraz drewna opałowego. Odzyskano skradzione mienie łącznie 32 przedmioty. 10 marca 2012r. zatrzymanie dwóch sprawców kradzieży z włamaniem do domu w m. Czernichów, gdzie ze środka dokonano kradzieży komody z trzema szufladami, oraz metalowego wkładu pieca o łącznej wartości 3800 zł. Skradzione mienie odzyskano częściowo z uwagi na fakt że sprawcy dokonali jego demontażu. 06 lutego 2012r. zatrzymanie 3 nieletnich sprawców wymuszeń w Szkole w m. Rybna. Sprawcy od grudnia 2011r. do lutego 2012r. stosując groźbę bezprawną – szantażując pokrzywdzonego ujawnianiem kompromitujących zdjęć oraz filmu, wymusili na nim pieniądze kwocie co najmniej 700 zł. Zajął się nimi Sąd Rodzinny. 25 lutego 2012r zatrzymanie w m., Wołowice 3 sprawców kradzieży z włamaniem do domu w m. Czernichów. Sprawcy po wyważeniu drzwi drewnianych i splądrowania wnętrza dokonali kradzieży dwóch pieców metalowych oraz elementów z trzeciego pieca o łącznej wartości 1000 zł. 14 lutego 2012r. zatrzymanie sprawcy kradzieży z włamaniem do domu w miejscowości Kamień. Sprawca po wyważeniu okna i splądrowania wnętrza dokonał kradzieży biżuterii, pieniędzy i telefonu komórkowego o wartości 1200 zł. 01 lutego 2012r zatrzymanie dwóch sprawców kradzieży części samochodowych z prywatnej posesji znajdującej się w m. Zagacie. Sprawcy dokonali kradzieży części samochodowych w postaci chłodnic i samochodowej instalacji elektrycznej, taczek oraz kosiarki o łącznej wartości 5400 zł. Skradzione mienie odzyskano. 01 lutego 2012r. zatrzymanie sprawcy usiłowania wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 1000 zł funkcjonariuszom Policji celem odstąpienia od nich od podjętej czynności służbowej. 14 wrzesień 2012r. – zatrzymanie właściciela plantacji konopi indyjskich w m. Wołowice. Ujawniono i zabezpieczono 200 roślin konopi, każda o wysokości powyżej 1m

31 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI Współpraca samorządami terytorialnymi układała się w sposób właściwy. Kierownictwo Komisariatu oraz kierownicy poszczególnych ogniw brali udział w sesjach rad gminnych, spotkaniach, naradach poświęconych problemom bezpieczeństwa oraz różnego rodzaju imprezach. Ponadto dzielnicowi utrzymywali bieżący kontakt z przedstawicielami sołectw, brali czynny udział w zebraniach wiejskich oraz innych spotkaniach w czasie, których dochodziło do wymiany wzajemnych spostrzeżeń i uwag na temat bezpieczeństwa publicznego.

32 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2012 rok GMINA CZERNICHÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google