Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

2 2 Słowniczek terminów Wszczęte postępowanie przygotowawcze: dochodzenie lub śledztwo wszczęte przez policję w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem. Przestępstwo stwierdzone: zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym stwierdzono, że jest ono przestępstwem. Przestępstwo wykryte: stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jedną osobę podejrzaną i udowodniono jej popełnienie przestępstwa w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Przestępstwo kryminalne: najczęściej występująca kategoria przestępstw obejmująca kradzieże, włamania, rozboje, bójki i pobicia oraz inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Obok niej występują jeszcze przestępstwa „gospodarcze” oraz „inne”. Słowniczek terminów Wszczęte postępowanie przygotowawcze: dochodzenie lub śledztwo wszczęte przez policję w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem. Przestępstwo stwierdzone: zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym stwierdzono, że jest ono przestępstwem. Przestępstwo wykryte: stwierdzone przestępstwo, w którym ustalono przynajmniej jedną osobę podejrzaną i udowodniono jej popełnienie przestępstwa w zakończonym postępowaniu przygotowawczym. Przestępstwo kryminalne: najczęściej występująca kategoria przestępstw obejmująca kradzieże, włamania, rozboje, bójki i pobicia oraz inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Obok niej występują jeszcze przestępstwa „gospodarcze” oraz „inne”.

3 3 Zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku: zatrzymanie przez policję sprawcy przestępstwa w czasie jego popełnienia lub bezpośrednio po nim, najczęściej w bezpośrednim pościgu. Wypadek drogowy: przestępstwo zawarte w art. 177 Kodeksu Karnego polegające na naruszeniu, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a skutkujące spowodowaniu nieumyślnie wypadku, którym inna niż kierujący osoba obrażenia ciała określone w art. 157 par. 1 Kodeksu Karnego (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia powyżej siedmiu dni) Kolizja drogowa: wykroczenie zawarte w art. 86 Kodeksu Wykroczeń polegające na spowodowaniu zagrożenia w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Jest to zawsze zdarzenie, w którym nie ma osób zabitych oraz rannych, których leczenie potrwa powyżej siedmiu dni.

4 Liczba przestępstw ogółem 4

5 5 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

6 Postępowania wszczęte a wykrywalność ogółem 6

7 7 Wykrywalność przestępstw w rozbiciu na jednostki policji

8 Wykrywalność ogólna a wykrywalność kryminalna 8

9 Bójki i pobicia 9

10 10 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Bójki i pobicia

11 Przestępstwa rozbójnicze 11

12 12 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Przestępstwa rozbójnicze

13 Kradzież cudzej rzeczy 13

14 14 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Kradzież cudzej rzeczy

15 Kradzież z włamaniem 15

16 16 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Kradzież z włamaniem

17 Kradzież samochodu 17 35,1

18 Kradzież samochodu 18 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

19 Uszkodzenie mienia 19

20 20 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Uszkodzenie mienia

21 Uszkodzenie ciała 21

22 22 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Uszkodzenie ciała

23 Przestępstwa narkotykowe 23

24 24 Przestępstwa narkotykowe Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

25 Przestępczość gospodarcza 25

26 26 Przestępczość gospodarcza Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji

27 Przestępczość korupcyjna 27

28 28 Przestępstwa stwierdzone w rozbiciu na jednostki policji Przestępczość korupcyjna

29 29 Przestępstwa stwierdzone a liczba osób podejrzanych

30 Przestępczość nieletnich 30

31 31 Przestępczość nieletnich Czyny karalne w rozbiciu na jednostki policji

32 32 Aktywność służb patrolowych

33 Bezpieczeństwo na drodze 33

34 Bezpieczeństwo na drodze 34

35 Wsparcie finansowe 35

36 Wsparcie finansowe 36 1. FUNDACJA „BEZPIECZNY POWIAT OLKUSKI” - Zakup zestawu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości Alko-Blow - łącznie 11 000 złotych 2. URZĄD MIEJSKI W BUKOWNIE - dodatkowe służby patrolowe 10 000 złotych - wykonanie usługi położenia posadzki w KP w Bukownie 4 000 złotych 3. URZĄD GMINY BOLESŁAW - Zakup płytek ceramicznych dla KP w Bukownie 4 980 złotych - dodatkowe służby patrolowe 12 000 złotych 4. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu - Sfinansowanie akcji „Chcesz się zamienić?” – 1 500 złotych

37 DZIĘKUJEMYZAUWAGĘ 37


Pobierz ppt "INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa w powiecie olkuskim w 2011 roku 1 Olkusz, luty 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google