Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karaniu poddaje się tylko sprawców, którzy osiągnęli taki stopień dojrzałości psychicznej, że są w stanie rozpoznać znaczenie popełnionego przez siebie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karaniu poddaje się tylko sprawców, którzy osiągnęli taki stopień dojrzałości psychicznej, że są w stanie rozpoznać znaczenie popełnionego przez siebie."— Zapis prezentacji:

1

2 Karaniu poddaje się tylko sprawców, którzy osiągnęli taki stopień dojrzałości psychicznej, że są w stanie rozpoznać znaczenie popełnionego przez siebie czynu oraz kierować swoim postępowaniem. Normą jest, że na zasadach określonych w prawie karnym odpowiada osoba, która w chwili popełnienia czynu ukończyła 17 lat. Sprawca nie posiadający w chwili popełnienia przestępstwa ukończonych lat 17 określany jest w kodeksie karnym mianem nieletniego.

3 Nieletni – w rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach: a) zamachu na Prezydenta RP, b) zabójstwa, c) umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich kwalifikuje nieletniego: a) zapobieganie i zwalczanie demoralizacji do 18 roku życia, b) w postępowaniu o czyny karalne od 13 do 17 roku życia, c) wykonywania środków wychowawczych i środka poprawczego, w stosunku do osób wobec, których środki te zostały orzeczone, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia.

4 Wiele przestępstw popełnianych jest przez nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. Nadużywanie alkoholu powoduje szereg zmian osobowościowych determinujących określone zachowania. Oznacza to, że używanie alkoholu może być zarówno przyczyną bezpośrednią, jak i pośrednią przestępczości. Ze statystyk wynika, że nieletni znajdujący się pod wpływem alkoholu stanowią znaczącą grupę sprawców przestępstw. Odsetek ten jest niższy niż wśród dorosłych lecz i tak bardzo znaczący.

5

6 W postępowaniu tym sąd stosuje środki wychowawcze: - udzielenie upomnienia, - ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekuna, - skierowanie do kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą, - umieszczenie go w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, w rodzinie zastępczej, placówce resocjalizacyjnej lub opiekuńczo - wychowawczej.

7

8 - rak płuc, -rak nerki, -rak trzustki, -rak wargi, -rak języka, -rak jamy ustnej, -rak przełyku, -rak krtani, -rak pęcherza moczowego, - przewlekłe zapalenie oskrzeli, -gruźlica układu oddechowego, -nadciśnienie tętnicze, -udar mózgu, -wrzody żołądka, -wrzody dwunastnicy, -przepukliny jelitowe, -impotencja, -choroba niedokrwienna serca.

9 W postępowaniu tym sąd stosuje środki wychowawcze: -udzielenie upomnienia, -ustanowienie nadzoru rodziców lub opiekunów.

10 Służba miejska i policja ma prawo wylegitymować danego ucznia. Sprawa zawsze trafia do policji do wydziału spraw nieletnich. Uczeń może trafić na izbę dziecka na komisariacie oraz otrzymać nadzór kuratora. Następnie sprawa może trafić do sądu rodzinnego.

11 - kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, - jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, - jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

12 Cracking – dziedzina informatyki zajmująca się łamaniem zabezpieczeń oprogramowania. Cracking dokonywany jest niemal zawsze z naruszeniem praw autorskich, a tym samym nielegalnie. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy crackingu: - cracking sieciowy, czyli łamanie zabezpieczeń komputerów w sieciach komputerowych, - cracking oprogramowania, czyli łamanie zabezpieczeń przez niedozwolonych użytkowników programów.

13 Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

14

15 Adriana Wrzesińska Karolina Sznajderowicz

16 -wikipedia.pl, -kodeks karny, -encyklopedia


Pobierz ppt "Karaniu poddaje się tylko sprawców, którzy osiągnęli taki stopień dojrzałości psychicznej, że są w stanie rozpoznać znaczenie popełnionego przez siebie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google