Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KAZUSY – prawo spadkowe mgr M.Dziwoki. Ewa zmarła 12 grudnia 2012r. Nie pozostawiła testamentu. Jej rodzina to: a)Ojciec b)Matka (zmarła w 2008r.) c)Małoletnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KAZUSY – prawo spadkowe mgr M.Dziwoki. Ewa zmarła 12 grudnia 2012r. Nie pozostawiła testamentu. Jej rodzina to: a)Ojciec b)Matka (zmarła w 2008r.) c)Małoletnia."— Zapis prezentacji:

1 KAZUSY – prawo spadkowe mgr M.Dziwoki

2 Ewa zmarła 12 grudnia 2012r. Nie pozostawiła testamentu. Jej rodzina to: a)Ojciec b)Matka (zmarła w 2008r.) c)Małoletnia siostra d)Dorosły brat przyrodni (wspólny tylko ojciec) e)Mąż Wskaż w jakich udziałach spadkobiercy ustawowi odziedziczą spadek.

3 Żaden ze spadkobierców nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W skład spadku wchodziły aktywa w wysokości 20.000 oraz pasywa w wysokości 5.000 z tytułu umowy kredytowej. Bank zwrócił się do męża Ewy z żądaniem zapłaty całości zadłużenia. Spadkobiercy nie przeprowadzili postępowania o dział spadku. Co powinien zrobić mąż Ewy? Czy jego reakcja powinna być inna w sytuacji, gdyby dział spadku został dokonany?

4 Karol ożenił się w 1998r. z wdową Iwoną, która z poprzedniego związku małżeńskiego miała już syna Mariusza. Karol szybko zżył się z Mariuszem, zwłaszcza że nie miał własnych dzieci. W 2006r. po ciężkiej chorobie zmarła Iwona. Karol zaopiekował się Mariuszem, starając się mu ja zastąpić. Karol zginął w wypadku samochodowym 17 maja 2009r. i odtąd Mariusz musiał sobie radzić sam. Karol nie miał rodzeństwa, jego rodzice dawno już nie żyli. W marcu 2010r. Mariusz złożył wniosek do sądu o stwierdzenie, że nabył on w całości z mocy ustawy spadek po zmarłym ojczymie Karolu. Czy sąd stwierdzi nabycie spadku po Karoli przez jego pasierba Mariusza?

5 Jadwiga oraz Andrzej Kowalscy od 2012r. pozostawali w separacji, ale do dnia dzisiejszego nie przeprowadzili postępowania o dział majątku wspólnego. Ich trójka dzieci – Adam (21 lat), Agnieszka (19 lat) oraz Patryk (8 lat) mieszkali razem z mamą. Andrzej nie angażował się w ich wychowanie – jedyny wkład w życie rodziny to comiesięczny przelew kwoty 6000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci. Andrzej chciał założyć nową rodzinę – od 3 lat mieszkał wraz z konkubiną Marią, z którą starali się o dziecko. W grudniu 2015r. Andrzej ciężko zachorował, co skłoniło go do uregulowania spraw majątkowych. Stwierdził, że już dość łożył na wychowanie swoich dzieci z małżeństwa z Jadwigą, która zresztą sama nieźle radziła sobie finansowo. Natomiast chciał zagwarantować dobre warunki finansowe Marii i być może ich wspólnemu potomstwu. Andrzej udał się do notariusza, gdzie sporządził testament, w którym cały spadek zapisał Marii. 15 marca 2016r. Andrzej zmarł. W skład spadku wchodziły jedynie aktywa w wysokości 50.000 zł. 1.Czy w skład spadku wchodzi majątek wspólny Jadwigi i Andrzeja? 2.Kto jest spadkobiercą po Andrzeju, na podstawie jakiego tytułu i w jakich częściach? 3.Komu przysługuje roszczenie o zachowek i w jakiej wysokości?

6 Jadwiga i Andrzej Kowalscy byli małżeństwem od 2010r. Wspólnie wychowywali Anię – córkę Andrzeja z poprzedniego związku. W wychowanie dziecka nieustannie wtrącali się rodzice Andrzeja – Zofia i Jan Kowalscy. Uważali oni, że Jadwiga stanowi zły wzór dla Ani, nie nadaje się do roli matki. Andrzej w 2008r. – jeszcze zanim spotkał Jadwigę – sporządził testament, w którym do całego spadku powołał Anię. Do chwili śmierci tj. 15 marca 2016r. testamentu tego nie odwołał. Majątek po Andrzeju wyniósł 50.000zł, nie był zadłużony. Zofia i Jan złożyli do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia przez nich spadku po synu Andrzeju. 1.Kto jest spadkobiercą po Andrzeju, na podstawie jakiego tytułu i w jakich częściach? 2.Komu przysługuje roszczenie o zachowek i w jakiej wysokości?

7 Andrzej pozostawał w konkubinacie z Barbarą. Miał z nią troje dzieci: Cecylię, Dorotę i Eryka. Eryk, który miał syna Franciszka, zrzekł się w umowie zawartej w formie aktu notarialnego dziedziczenia po Andrzeju. Kiedy Andrzej ciężko zachorował i nie mógł już wstać z łóżka, postanowił sporządzić testament w formie aktu notarialnego. Cecylia, studentka piątego roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, obawiając się, że ojciec zechce pozbawić ją spadku, zapewniła go jednak, że notariusz nie może sporządzić testamentu poza kancelarią. Andrzej wkrótce zmarł nie sporządziwszy testamentu. Sześć lat wcześniej Andrzej podarował Barbarze obraz, który obecnie jest wyceniany przez rzeczoznawców na 250.000 zł. Spadek po Andrzeju obejmował aktywa o wartości 50.000 zł i pasywa z tytułu dwóch kredytów – łącznie w wysokości 100.000 zł. Rok po śmierci Andrzeja Cecylia została uznana za niegodną dziedziczenia. Czy, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości przysługuje Dorocie roszczenie o zapłatę lub uzupełnienie zachowku?


Pobierz ppt "KAZUSY – prawo spadkowe mgr M.Dziwoki. Ewa zmarła 12 grudnia 2012r. Nie pozostawiła testamentu. Jej rodzina to: a)Ojciec b)Matka (zmarła w 2008r.) c)Małoletnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google