Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. zw. dr hab. med.Waldemar Karnafel Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. zw. dr hab. med.Waldemar Karnafel Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego."— Zapis prezentacji:

1 Prof. zw. dr hab. med.Waldemar Karnafel Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i ich realizacja w Polsce

2 Cukrzyca w Polsce  Szacowana liczba chorych na cukrzycę wynosi od 2 do 2,5 mln osób [1:44;3:4].  Blisko połowa z tych osób nie zdaje sobie sprawy z choroby, gdyż cukrzyca nie została jeszcze zdiagnozowana.  Pod względem liczby osób cierpiących na cukrzycę Polska nie odbiega od średniej europejskiej.  W latach 1986 – 2000 zanotowano dwukrotny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2.  Według szacunków IDF odsetek chorych w dorosłej populacji Polski wzrośnie z 9% do około 11% w ciągu kolejnych 20 lat [4:47]. Szacunkowy wzrost odsetka chorych w dorosłej populacji Europy do roku 2025 Źródło: Dane i szacunki IDF Źródło: Leczenie i koszty cukrzycy w Polsce, Raport MillwardBrown/SMG KRC, kwiecień 2007

3 Retinopatia Choroba naczyniowa mózgu Choroba niedokrwienna serca Nefropatia cukrzycowa Neuropatia Uszkodzenie naczyń krwionośnych Zespół stopy cukrzycowej  Cukrzyca jest chorobą, która łączy się ze znaczącym ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań związanych najczęściej z układem krążenia i układem nerwowym.  Od 70% do 80% chorych na cukrzycę umiera na skutek powikłań sercowo-naczyniowych [1:72].  Osoby chore na cukrzyce są dziesięciokrotnie bardziej narażone na utratę wzroku niż osoby zdrowe [5].  Powikłania cukrzycy powodują skrócenie życie średnio o 16-20 lat u pacjentów z cukrzyca typu 1 i 4-6 lat z cukrzycą typu 2 [5].  Części powikłań można zapobiec lub oddalić je w czasie poprzez właściwą profilaktykę i leczenie cukrzycy. Powikłania cukrzycy Przewlekłe powikłania cukrzycy Źródło: http://www.eatlas.idf.org/Complications/

4 1.Holman RR. Diabetes Res Clin Pract 1998;40(Suppl 1):S21–5 2.UKPDS Group. Diabetologia 1991; 34:877–90 Czynność komórek β (% normy według HOMA) Czas (lata) 0 20 40 60 80 100 ―10 ―8―8―8―8 ―6―6―6―6 ―4―4―4―4 ―2―2―2―20246 ROZPOZNANIE ? Czynność trzustki = 50% normy NIEZDIAGNOZOWANI HOMA, homeostasis model assessment Zaadaptowano na podstawie: Holman 1 ~50% sprawności komórek β jest tracone jeszcze przed rozpoznaniem 1 W momencie rozpoznania, u 50% pacjentów z cukrzycą typu 2 mogą występować rozwinięte powikłania 2

5 Atlanta 2002 Center for Diseases Control and Prevention W USA w 2002 roku w ciągu 24 godzin:  2200 nowych rozpoznań cukrzycy  512 chorych umiera z powodu cukrzycy  66 traci wzrok  77 rozpoczyna leczenie nerkozastępcze  153 ma wykonaną amputację kończyny dolnej

6

7 Algorytm leczenia cukrzycy typu 2 (wg Zaleceń PTD 2010) ETAP I [A] METFORMINAPOCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA [B] ETAP II [A] METFORMINA + POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA lub METFORMINA + LEKI INKRETYNOWE [C] lub METFORMINA + 2 LEKI O RÓŻNYCH MECHANIZMACH DZIAŁANIA (POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA lub LEKI INKRETYNOWE [C] lub AKARBOZA lub INSULINA BAZALNA) ETAP III [A] (insulinoterapia prosta) METFORMINA + INSULINA BAZALNA ETAP IV [A] (insulinoterapia złożona) METFORMINA + INSULINA w 2 dawkach (bazalna lub mieszanka) ETAP V [A] METFORMINA + INTENSYWNA INSULINOTERAPIA [A] – na każdym etapie modyfikacja stylu życia [B] – tylko u szczupłych lub u osób z niedoborem wydzielania insuliny [C] – GLP-1 mimetyki, gliptyna

8 Wyrównanie cukrzycy w Polsce Według badania PolDiab średni poziom HbA1c u pacjentów z cukrzycą w Polsce wynosi 8,07% Jednak większość pacjentów jest nieprowidłowo wyrównanych 86,1% 73,5 %

9 Poziom edukacji chorych na cukrzycę w Polsce jest niezadowalający Proszę powiedzieć, czy uczestniczył(a) Pan(i) w specjalnie prowadzonym szkoleniu dla pacjentów chorujących na cukrzycę?

10 Dane epidemiologiczne Liczba chorych którzy są leczeni z powodu cukrzycy i mieszkają na Mazowszu (wg danych NFZ) tzw. chorzy ze znaną cukrzycą w 2008 roku – 153 889 osób w 2009 roku – 164 491 osób liczba szacunkowa chorych na cukrzycę po uwzględnieniu korekty o 30% wzwyż o tzw. Cukrzycę nieznaną w 2008 roku 200 055 osób w 2009 roku – 213 838 osób liczba ludzi na Mazowszu około 5 250 000

11 Liczba dużych amputacji jest markerem jakości opieki nad stopą cukrzycową w danym kraju. Jeffcoate W.J. i wsp. Diabetologia 2004,47

12 Duże amputacje wykonane w obrębie kończyny dolnej mają miejsce na Świecie w następującej liczbie: 0,06-3,83 /1000 chorych na cukrzycę/rok International Working Group on the Diabetic Foot/Consultative Section of the IDF, Amsterdam 2007

13 Duże amputacje na Mazowszu wg danych z NFZ Liczba amputacji/1000 chorych z cukrzycą/rok) Liczba bezwzględna Rok 2006 – 1,97 amputacji /1000 chorych/rok394/rok Rok 2007 – 1,58 amputacji /1000 chorych/rok317/rok Rok 2008 – 3,54 amputacji /1000 chorych/rok708/rok Rok 2009 – 5,07 amputacji /1000 chorych/rok1084/rok

14 Kwasica na Mazowszu wg raportu NFZ 2008 było 817 kwasic (200 055 chorych na cukrzycę) Wskaźnik: 3,92 epizodów kwasicy ketonowej na 1000 chorych na cukrzycę/na rok 2009 było 986 (213 838 chorych na cukrzycę) Wskaźnik: 4,61 epizodów kwasicy ketonowej na 1000 chorych na cukrzycę /na rok

15 Insulinoterapia - bariery Dlaczego tak dużo schematów postępowania i różnych insulin? Problem hipoglikemii Nie zawsze udaje się osiągnąć wyrównanie metaboliczne cukrzycy Tylko około 1/3 chorych z cukrzycą typu 2 Często przyrost masy ciała

16 Modele insulinoterapii w cukrzycy typu 2 w Polsce i innych krajach Europy W Polsce aż 71% insulinoterapii w cukrzycy typu 2 realizowanych jest za pomocą gotowych mieszanek insuliny. Spośród nich 32% stanowią mieszanki insulin analogowych. Źródło: A+A insutrack 2006, IMS 2009

17 Wydatki na cukrzycę w Polsce i Europie Źródło: IDF Atlas iV edycja www.diabetesatlas.com W 2010 r wydatki na cukrzycę w Polsce wyniosą 594 USD na chorego z cukrzycą na rok Stanowi to 11% ogólnych wydatków na zdrowie.

18 Koszty leczenia cukrzycy Koszty leczenia cukrzycy oraz jej powikłań na świecie pochłaniają średnio od 5% do 10% nakładów na służbę zdrowia [11:10]. W Wielkiej Brytanii wydatki związane z cukrzycą stanowią 6-8% budżetu ochrony zdrowia [9: 292]. W Polsce leczenie cukrzycy pochłania 9,3% wszystkich publicznych wydatków na opiekę zdrowotną [10; 868]. Roczny koszt leczenia cukrzycy w Polsce to wg różnych badań od 2 do ponad 2,6 mld złotych [9; 3]. Według przewidywań IDF do 2025 roku średni udział wydatków na cukrzycę w stosunku do budżetu opieki zdrowia może przekroczyć w Europie 10%. Cukrzyca jest drugą najbardziej kosztowną dla społeczeństwa chorobą (po chorobie niedokrwiennej serca) [9:291]. Porównanie wydatków służby zdrowia w Polsce na osobę bez cukrzycy i z cukrzycą Źródło: [10: 871]

19 Koszty leczenia cukrzycy w Europie i w Polsce Badanie CODE-2 pozwala przyjrzeć się wydatkom związanym z cukrzycą typu 2 w Europie. W 1999 średnie roczne wydatki związane z leczeniem jednego pacjenta, wynosiły 2834 Euro. Największy wpływ na koszty leczenia miał koszt hospitalizacji (55%) i leczenia ambulatoryjnego (18%). Koszt leków wyniósł 28% całkowitych nakładów na leczenie [12]. Źródło: CODE-2 DYSTRYBUCJA KOSZTÓW LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2 W EUROPIE Badanie CODIP przeprowadzone zgodnie z metodologią CODE-2 pozwala porównać koszty leczenia cukrzycy w Polsce i w Europie. W 2002 średnie roczne wydatki związane z leczeniem jednego pacjenta cierpiącego na cukrzycę typu 2, wynosiły 2429 zł, zaś całość wydatków oszacowano na około 2,6 mld PLN. Największy wpływ na koszty leczenia miały koszty leków (46%). Koszt hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego wyniósł około połowy kosztów całkowitych [4]. DYSTRYBUCJA KOSZTÓW LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2 POLSCE

20 W Polsce nie ma refundacji analogów insuliny długodziałających w 2010 roku Chorzy kupują te insuliny I połowa 2009 – 15 564 osób II połowa 2009 – 14497 osób I połowa 2010 – 15 923 osób pioglitazonu inkretynomimetyków (injekcje) –Liraglutyd (w Europie 200 000 osób) –Eksenatyd (w Europie 1 300 000 osób) inhibitoru DPP-IV (wildagliptyna, saksogliptyna, sitagliptyna) (w Europie 5% chorych z cukrzycą typu 2)

21 Apel prezydenta ADA Roberta Rizza Waszyngton 2006.06.10 Aktualnie u 21 mln Amerykanów rozpoznana jest cukrzyca u 41 mln Amerykanów rozpoznano stan przedcukrzycowy Jeżeli nie zrewidujemy leczenia cukrzycy to w ciągu 30 lat:  32 mln zawałów serca  13 mln udarów mózgu  6 mln niewydolności nerek  2 mln amputacji kończyn dolnych  62 mln zgonów zależnych od cukrzycy  121 mln późnych powikłań cukrzycy

22 W N I O S K I Do poprawy efektywności nakładów wydatków na leczenie cukrzycy w Polsce mogłoby przyczynić się inwestowanie w nowoczesne metody leczenia cukrzycy Konieczna jest kompleksowa opieka diabetologiczna a to nie jest możliwe bez rejestru chorych na cukrzycę Wprowadzenie w/w pozwoliłoby na odsunięcie w czasie lub redukcję tak poważnych powikłań jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, utrata wzroku, amputacje kończyn dolnych


Pobierz ppt "Prof. zw. dr hab. med.Waldemar Karnafel Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google