Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otoczenie przedsiębiorstw działających na rynku UE A.M. Zarzycka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otoczenie przedsiębiorstw działających na rynku UE A.M. Zarzycka."— Zapis prezentacji:

1 Otoczenie przedsiębiorstw działających na rynku UE A.M. Zarzycka

2 Otoczenie przedsiębiorstw działających na rynku UE Otoczenie globalne Otoczenie wewnątrz UE Otoczenie kraju macierzystego A.M. Zarzycka

3 de A.M. Zarzycka Cechy charakterystyczne Strefa Wolnego Handlu Unia Celna Wspólny Rynek Unia Gospo- darcza Unia Politycz -na Zniesienie taryf wewnętrznych XXXXX Wspólna polityka zewnętrzna XXXX Swobodny przepływ kapitału i siły roboczej XXX Harmonizacja polityki gospodarczej XX Integracja politycznaX

4 Uwarunkowania działań marketingowych na rynku UE  otoczenie makroekonomiczne  proces integracji gospodarczej w UE  otoczenie polityczno-prawne  czynniki demograficzne  uwarunkowania ekologiczne  otoczenie technologiczne  czynniki społeczno-kulturowe A.M. Zarzycka

5 PKB w krajach UE (2010) KrajePKB w mld EUR UE (27)12 279 Niemcy2 499 (20%) Francja2.843,1 Wielka Brytania1 948 Włochy1 549 Polska354 (2,9%) Łotwa18 Estonia15 Malta6 A.M. Zarzycka Źródło: Eurostat

6 Porównanie zamożności potencjalnego klienta w wybranych krajach (2008) A.M. Zarzycka KrajPNB per capita (w USD) Miejsce w rankingu Banku Światowego PNB per capita wg parytetu siły nabywczej (w dolarach międzynarodowych) Miejsce w rankingu Banku Światowego Liechtenstein Norwegia Luksemburg Szwajcaria Dania USA Japonia Hong Kong, Chiny Grecja Czechy Węgry Polska Rosja Chiny Indie... 87 070 84 890 65 330 59 130 47 580 38 210 31 420 28 650 16 600 12 810 11 880 9 620 2 770 1 070 1 3 4 6 7 14 30 38 40 54 66 67 75 130 163... 58 500 64 320 46 460 37 280 46 970 35 220 43 960 28 470 22 790 17 790 17 310 15 630 6 020 2 960 4 2 12 25 11 32 16 43 55 68 69 71 122 155

7 Dochód narodowy per capita według PSN w krajach UE (2009) KrajPNB per capita według PSN (w USD) Luksemburg Dania Holandia Niemcy Grecja Czechy Węgry Polska Bułgaria 74,430 58,930 49,350 42,560 28,630 17,310 12,980 12,260 5,770 A.M. Zarzycka Źródło: Bank Światowy

8 A.M. Zarzycka Wskaźnik Big Maca Cena hamburgera Big Mag firmy McDonald’s Francja Grecja

9 Struktura gospodarek krajów UE  przemysł chemiczny, maszynowy i wyposażenia, sprzętu dla komunikacji i łączności, przetwórstwo żywności (Belgia, Dania, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Finlandia, Wlk. Brytania)  przemysł ciężki, wydobywczy, przetwórstwo ropy i gazu (Polska, Litwa, Łotwa) A.M. Zarzycka

10 Przedsiębiorstwa w UE 99% - małe i średnie, z czego: 91% - mikro przedsiębiorstwa (do 9 osób) 7% - przedsiębiorstwa małe (10-49) 1% - średnie przedsiębiorstwa (50-249) 1% - duże A.M. Zarzycka

11 Proces integracji gospodarczej w UE wprowadzenie zasad Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE – 0d 1993r. wprowadzenie jednolitej waluty euro Strefa euro – 12 (od 2002) A.M. Zarzycka

12 Otoczenie polityczno-prawne 1) Polityka gospodarcza UE 2) Normy prawne A.M. Zarzycka

13 Czynniki (tendencje) demograficzne liczba ludności w krajach UE wzrost udziału kobiet aktywnych zawodowo wzrost udziału gospodarstw jednoosobowych starzenie się społeczeństwa A.M. Zarzycka

14 Liczba ludności w krajach UE KrajLudność w tys. w 2009 UE (27)500 402 Niemcy81 901 Francja64 540 Wlk. Brytania61 802 Włochy60 216 Polska38 153 Cypr797 Luksemburg498 Malta413 A.M. Zarzycka Źródło: www.stat.gov.pl

15 Uwarunkowania ekologiczne oznakowanie produktów ekologicznych ekologiczne opakowania „zielony konsumeryzm” A.M. Zarzycka

16 Oznakowanie produktów ekologicznych A.M. Zarzycka Euroliść

17 Otoczenie technologiczne poziom technologiczny normy i standardy jakościowe (ISO, HACCP, CE) rozwój sieci komputerowych A.M. Zarzycka


Pobierz ppt "Otoczenie przedsiębiorstw działających na rynku UE A.M. Zarzycka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google