Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFaktor S.A. Prezentacja produktowa Dla kogo faktoring?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFaktor S.A. Prezentacja produktowa Dla kogo faktoring?"— Zapis prezentacji:

1 eFaktor S.A. Prezentacja produktowa Dla kogo faktoring?

2 Faktoring jest formą finansowania przedsiębiorstw, polegającą na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (Faktora) od wystawcy faktury (Faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktorant uzyskuje w ten sposób środki finansowe przed terminem płatności wynikającym z faktury.

3 W transakcji faktoringowej biorą udział trzy podmioty: Faktor – wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi faktoringowe, który wykupuje wierzytelności z faktur od sprzedawcy towaru lub usługi (faktoranta); jego wynagrodzeniem jest prowizja stanowiąca dyskonto od ceny znajdującej się na fakturze, Faktorant – przedsiębiorca sprzedający towary lub usługi, wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności, Dłużnik – odbiorca towarów lub usług świadczonych przez Faktoranta, płatnik faktur.

4 Podstawowe rodzaje faktoringu Faktoring standardowy 1.Wystawienie faktury przez Faktoranta za dostarczony towar lub wykonaną usługę 2.Przekazanie przez Faktoranta faktury do wykupu Faktorowi; sprzedaż wierzytelności 3.Wypłata przez Faktora zaliczki Faktorantowi – z reguły zaliczka stanowi 70 – 90% wartości nominalnej faktury 4.Zapłata faktury przez Dłużnika Faktoring odwrotny (dłużny) 1.Otrzymanie przez Twoją firmę (Dłużnika, Odbiorcę, Płatnika) faktury 2.Przekazanie przez Twoją firmę faktury do faktoringu (Faktorowi) 3.Zapłata faktury przez Faktora na konto wystawcy faktury (Faktoranta) 4.Uregulowanie należności przez Twoją firmę na konto Faktora w terminie ustalonym w umowie

5 Korzyści z faktoringu natychmiastowa płatność faktur za dostarczone towary i wykonane usługi uzyskiwanie rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego, terminowego regulowania zobowiązań albo zakupów za gotówkę poprawa przepływów pieniężnych w firmie, likwidacja zatorów płatniczych możliwość akceptacji dłuższych terminów płatności brak obciążenia struktury bilansu firmy weryfikacja wiarygodności kontrahentów poprawa relacji Faktorant – Dłużnik

6 Produkt przeznaczony dla: Firm szukających poprawy płynności, dla których problemem są 14-90 dniowe terminy płatności faktur Firm, które nie mogą uzyskać kredytu lub nie chcą go zaciągać Firm, które mają złe doświadczenia z faktoringiem bankowym (blokady rachunków, formalizm, wysokie wymagania, długie badanie) Warunki: Firma posiada dobrych odbiorców – pewnych płatników faktur (nawet jeśli się opóźniają) Firma posiada dobre kontrakty (wykupione mogą być nawet kontrakty jeszcze nie rozpoczęte, gdzie faktury dopiero powstaną, a firmy już muszą dokonać zakupów, np. materiałów) Standardowy limit 50 tys. – 1mln zł (w ramach odstępstw możliwe wyższe limity) Koszt faktoringu uzależniony od indywidualnej sytuacji Klienta prowizja przygotowawcza od 1% do 4% prowizja stała od 1,5% do 3,5% w skali miesiąca

7 Dziękujemy za uwagę zapraszamy do kontaktu: tel:502-289-256


Pobierz ppt "EFaktor S.A. Prezentacja produktowa Dla kogo faktoring?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google