Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z APLIKACJAMI SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z APLIKACJAMI SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL 1."— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z APLIKACJAMI SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL 1

2 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR GENERATORjest aplikacją umożliwiającą wprowadzanie oraz walidację wprowadzonych danych poprzez formularz, a następnie zapisanie na dysku lokalnym komunikatu XML odpowiadającego wprowadzonym danym. GENERATOR – jest aplikacją umożliwiającą wprowadzanie oraz walidację wprowadzonych danych poprzez formularz, a następnie zapisanie na dysku lokalnym komunikatu XML odpowiadającego wprowadzonym danym. Walidacja przeprowadzana jest na poziomie struktury dokumentu, bez odwoływania się do systemów zewnętrznych. Generator jest zbudowany w dwóch wariantach: online oraz offline. Generator online to aplikacja dostępna dla użytkownika przez przeglądarkę internetową, generator offline to aplikacja typu desktop niewymagająca połączenia z Internetem. Generatory umożliwiają otworzenie komunikatu XML w celu przejrzenia jego zawartości, edycji i zapisu wprowadzonych zmian. Oba warianty generatorów umożliwiają wydruk lub zapisanie w pliku PDF utworzonych dokumentów. 2

3 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR Generator umożliwia zapisanie komunikatu Generator umożliwia zapisanie komunikatu w postaci pliku XML. Do zapisania pliku nie jest wymagane poprawne wypełnienie wszystkich pól i otrzymany plik XML może nie być zgodny z XSD. Generator umożliwia wczytanie wcześniej zapisanego Generator umożliwia wczytanie wcześniej zapisanego w postaci pliku XML komunikatu oraz kontynuację edycji zawartości komunikatu. Wcześniej wypełnione pola (i zapisane w pliku) pozostają wypełnione i udostępnione do edycji. Wczytywać możemy komunikaty pochodzące z EMCS PL oraz możemy je wydrukować do postaci PDF lub wysłać na urządzenie wyjściowe (drukarka). Wczytywany plik XML Wczytywany plik XML nie musi być zgodny z definicją XSD, tzn. nie wszystkie wymagane pola muszą być wypełnione, jednakże struktura (nazwy znaczników i ich kolejność) musi być poprawna. 3

4 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR Generator umożliwia wydruk Generator umożliwia wydruk zdefiniowanego przez użytkownika komunikatu. Jeśli atrybuty wskazane w specyfikacji komunikatu, jako opcjonalne użytkownik pozostawił niewypełnione, to na wydruku pojawi się puste pole z etykietą danego atrybutu. Wydruk komunikatu będzie skutkował utworzeniem dokumentu formacie PDF, który użytkownik będzie mógł zapisać na dysku. Jeśli sekcja wskazana w specyfikacji komunikatu, jako opcjonalna nie została wypełniona, to nie zostanie wydrukowana. Jeśli sekcja, która według specyfikacji komunikatu może wystąpić wielokrotnie, to sekcja ta zostanie wydrukowana tyle razy, ile została wypełniona w komunikacie. Jeśli atrybuty, wskazane w specyfikacji komunikatu, użytkownik pozostawił niewypełnione, to na wydruku pojawi się puste pole z etykietą danego atrybutu. Wydrukowany dokument w stopce posiada swoją nazwę oraz informację o numerze strony i łącznej liczbie stron. 4

5 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR Generator dla ułatwienia wypełnienia Generator dla ułatwienia wypełnienia formularzy danych dla komunikatów, w przypadku niektórych pól wyświetla listę wartości. Listy wartości pochodzą ze słowników publikowanych przez system EMCS PL. Dla poprawnego wypełnienia formularzy konieczne jest posiadanie aktualnych słowników. Aktualizacja polega na wgraniu do generatora pliku z aktualną definicją słowników. Plik ze słownikami można uzyskać wysyłając do EMCS PL komunikat PL705 z żądaniem przesłania słowników. Odpowiedzią jest komunikat zawierający definicję słowników (PL733). W wersji online generatora aktualizacji słowników dokonuje Administrator, w wersji offline aktualizacji słowników dokonuje użytkownik generatora (Podmiot). 5

6 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR Uwagi dotyczące działania Aplikacji Generator Online EMCS PL w przeglądarkach internetowych Aby Aplikacja EMCS PL działała w sposób poprawny, niezbędne są odpowiednie ustawienia przeglądarek internetowych. W zależności od używanej przeglądarki należy zastosować następujące ustawienia: W przeglądarkach Internet Explorer 7 oraz Internet Explorer 8 należy wybrać w menu Narzędzia opcję Zabezpieczenia oraz wybrać zakładkę Zaufane witryny. Następnie należy wybrać opcję Poziom niestandardowy i w opcji Pobieranie ustawić właściwość Automatyczne monitowanie pobierań (Automatic prompting for file downloads) oraz Pobieranie plików na Włącz (Enabled). 6

7 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR Aby zmiany zostały wprowadzone należy wybrać opcję Ok a następnie Zastosuj. Uwaga: Do zmiany ustawień konieczne są uprawnienia administracyjne. 7

8 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR Firefox 3.6 W przeglądarce Firefox 3.6 należy wejść w menu Narzędzia, następnie wybrać Opcje i zakładkę Prywatność. Następnie należy zaznaczyć pole wyboru Akceptuj ciasteczka. Aby zmiany zostały wprowadzone należy wybrać Ok Opera 10.62 W przeglądarce Opera 10.62 należy wejść w pozycję Menu, następnie wybrać Ustawienia oraz wybrać opcję Preferencje. Następnie należy wybrać podzakładkę Zaawansowane, wybrać opcję Ciasteczka i zaznaczyć pole wyboru Akceptuj ciasteczka. Aby zmiany zostały wprowadzone należy kliknąć Ok 8

9 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu Aby utworzyć nowy komunikat, z listy rozwijanej Typ komunikatu należy wybrać typ komunikatu który chcemy utworzyć (przykładowo: IE818 - Raport odbioru), i następnie kliknąć w przycisk Nowy komunikat: 9

10 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Są one oznaczone *. Aby przejść do następnej zakładki należy wybrać przycisk Dalej. Przejście do następnej zakładki powoduje zapisanie w formularzu komunikatu wpisanych danych: 10

11 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu Ostatnią zakładką jest zakładka Wyniki Walidacji. Przy przejściu na zakładkę, Generator sprawdza czy zostały wypełnione wszystkie wymagane pola. Jeśli tak się nie stało, w polu Wyniki walidacji zostaną wypisane numery niepoprawnie wypełnionych pól wraz z podaniem przyczyny niepoprawnej walidacji: 11

12 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Tworzenie nowego komunikatu Komunikat można w każdej chwili zapisać do pliku xml, używając opcji Zapisz lub wydrukować do pliku pdf, za pomocą opcji Drukuj. W ten sam sposób można postąpić z komunikatem niekompletnym lub zawierającym błędy. Aby powrócić do strony głównej Generatora, należy kliknąć w przycisk Anuluj. Użycie tej opcji spowoduje utratę wprowadzonych danych. 12

13 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Edycja istniejącego komunikatu Aby zmodyfikować istniejący komunikat z listy rozwijanej Typ komunikatu należy wybrać typ komunikatu który chcemy edytować (przykładowo: IE818 - Raport odbioru), i następnie kliknąć w przycisk Wczytaj komunikat: 13

14 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Edycja istniejącego komunikatu Aby wczytać komunikat do edycji, należy kliknąć w przycisk Przeglądaj. W oknie Wysyłanie pliku należy wskazać plik komunikatu: Po wskazaniu pliku należy kliknąć w przycisk Wyślij, a następnie Wczytaj komunikat. 14

15 SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL GENERATOR – Edycja istniejącego komunikatu Załadowany plik można edytować w taki sam sposób jak w przypadku tworzenia nowego komunikatu, z tą różnicą, że pola które zostały wypełnione przed zapisaniem do pliku są już wypełnione. Komunikat można w każdej chwili zapisać do pliku xml, używając opcji Zapisz lub wydrukować do pluku pdf, za pomocą opcji Drukuj. W ten sam sposób można postąpić z komunikatem niekompletnym lub zawierającym błędy. Aby powrócić do strony głównej Generatora, należy kliknąć w przycisk Anuluj. Użycie tej opcji spowoduje utratę wprowadzonych danych. 15

16 PRACA Z APLIKACJAMI – EMCS ONLINE GENERATOR 16

17 PRACA Z APLIKACJAMI – EMCS ONLINE GENERATOR 17


Pobierz ppt "PRACA Z APLIKACJAMI SYSTEM PRZEMIESZCZANIA oraz NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google