Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekty – zagrożenie współczesnego świata Opracowanie: Violetta Nowak Styczeń 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekty – zagrożenie współczesnego świata Opracowanie: Violetta Nowak Styczeń 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Sekty – zagrożenie współczesnego świata Opracowanie: Violetta Nowak Styczeń 2015r.

2 Psychomanipulacja  Wychowanie  Resocjalizacja  Psychoterapia  psychoedukacja

3 Etapy działania:  Dezinformacja  Bezwarunkowa akceptacja  System akceptacja/odrzucenie  Totalitarne oddziaływanie- zmiana norm i przekonań  Izolacja  zniewolenie

4 Czym jest sekta?  Za sektę można uznać każdą grupę, która posiadając silnie rozwiniętą strukturę władzy, jednocześnie charakteryzuje się znaczną rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych oraz ukrywaniem norm w sposób istotny regulujących życie członków; która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego, a jej wpływ na członków, sympatyków, rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny.

5 Manipulacja  Manipulacja – kiedy jest szkodliwa?  Reklama  Sprzedaż bezpośrednia  Manipulacja głęboka

6 Totalność  1) Całościowość  Indoktrynacja obejmuje wszystkie dziedziny życia człowieka  Czas jest całkowicie wypełniony i ściśle zaplanowany  Zasady życia totalnego odnoszą się do wszystkich uczestników grupy oraz do wszystkich członków społeczeństwa

7 Totalność  2) Wyłączność  Wszystkie dziedziny życia podporządkowane są jednemu nadrzędnemu celowi  Wszystkie sfery życia podlegają władzy jednego, niepodzielnego autorytetu

8 Totalność  3) Izolacja  Następuje nie tylko przecięcie więzi z przeszłością, ale również zniszczenie jej (w sensie anulowania jej znaczenia i oddziaływania) w umyśle uczestników  Przecięcie więzi ze starym światem dotyczy zarówno tradycji, środowiska, historii osobistej, jak i osobowości  Izolacji "w czasie" towarzyszy izolacja „ w przestrzeni"

9 Totalność  4) Idea Nowego Człowieka  Nowy Człowiek myśli w kategoriach narzuconego systemu  Nowy Człowiek mówi określonym, przygotowanym do tego celu językiem

10 Sfery życia człowieka  Osobista  Rodzinna  społeczna

11 Mity o sektach  Prześladowane mniejszości religijne  Przewrażliwieni rodzice  Wolny wybór a nie „pranie mózgu”  Tylko głupi i słabi wstępują do sekt

12 Kto ulega psychomanipulacji?  etap w psychofizycznym rozwoju,  czynniki sytuacyjne,  komunikacja w rodzinne,  predyspozycje osobowościowe

13 Techniki psychomanipulacji  Strategie werbowania  Strategie przekształcania  Strategie podtrzymywania lojalności  /pryzjaźń/  perswazja (1 wśród grupy),  Zaangażowanie autorytetów  Reinterpretacja pojęć i wspomnień  szantaż emocjonalny  Autocenzura myślenia  Techniki relaksacji i hipnozy

14 Zdobywanie kontroli nad umysłem  Uwiedzenie  Rozmrażanie  Przekształcanie  zamrażanie

15 Sekty w szkole  Wyposażenie Szkół wzamian za umożliwienie spotkania z uczniami  Bezpłatne książki – ideologia sekty  Fundacje i sponsoring  Prowadzeni świetlic i stołówek, obozy  Wynajmowanie sal – kursy  Rekrutacja nauczycieli  Przedstawienia i telefon zaufania

16 Konsekwencje wstąpienia do sekty  Problemy psychiczne natury:  1) poznawczej: trudności w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu, tendencja do postrzegania rzeczywistości w biało-czarnych kolorach, magiczny sposób myślenia, tzw. "obciążony język", stany dysocjacyjne oraz tzw. "odpływanie",  2) emocjonalnej: stany depresyjne i lękowe, fobie, koszmary nocne, poczucie winy, izolacji, bezradności, zniechęcenia, braku sensu życia, poczucie straconego czasu, niska samoocena oraz  3) społecznej: problemy w podejmowaniu samodzielnych decyzji, trudności w nawiązywaniu bliskich znajomości. Do specyficznych pokultowych zespołów zaburzeń należą: nieokreślone zaburzenia dysocjacyjne i zespoły stresu pourazowego. Oczywiście mogą wystąpić też zespoły psychotyczne, których zaindukowanie (w przypadku psychoz reaktywnych), ujawnienie się lub pogłębienie (w przypadku endogennych) było związane z okresową przynależnością do grupy kultowej.

17 Rozpoznanie czlonka sekty  Dieta  Wygląd zewnętrzny – ubiór, tatuaże, ozdoby, amulety…  Zmiana przyzwyczajeń  Aspekt religijny  nowy język i zwyczaje

18 Co robić?  Nie próbować walki z przekonaniami sekty  Nie odrzucać – o to chodzi sekcie  Szukać informacji  Obserwować  Zwrócić się do specjalistów

19 W Wielkopolsce Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych ul.Kościuszki 99, 60-919 Poznań, tel. (61) 852-31-34 http://www.sekty.net http://www.sekty.net

20 Dziękuję za uwagę  Opracowano z wykorzystaniem informacji zawartych na www.psychomanipulacja.pl


Pobierz ppt "Sekty – zagrożenie współczesnego świata Opracowanie: Violetta Nowak Styczeń 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google