Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia odnawialna mgr Wioletta Miśkowiec mgr inż. Dariusz Makowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia odnawialna mgr Wioletta Miśkowiec mgr inż. Dariusz Makowski."— Zapis prezentacji:

1 Energia odnawialna mgr Wioletta Miśkowiec mgr inż. Dariusz Makowski

2 Odnawialne Źródła Energii?

3 Odnawialne źródła energii należą do źródeł energii powszechnie dostępnych, bezgranicznie zasobnych, odnawialnych samoistnie w procesach naturalnych, mających najmniejszy wpływ na środowisko.

4 - Powszechny dostęp oraz bezgraniczne zasoby, - Mniejsza ingerencja w środowisko w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii, - Alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych, - Znaczna redukcja zanieczyszczeń, - Niezależność energetyczna państw, Dlaczego Odnawialne Źródła Energii?

5 Energia geotermalna Energia biomasy Energia wiatru Energia wody Energia słoneczna Odnawialne źródła energii:

6 Energia geotermalna Są to nagromadzenia ciepła Ziemi w wodach lub parach w ilościach, jakie nadają się do ich praktycznego wykorzystania. Głębokości te wynoszą obecnie do 3 – 4 km. Wyróżnia się złoża wód geotermalnych i złoża par geotermalnych. Źródłem energii geotermalnej jest jądro skorupy ziemskiej, w którym panuje temperatura 4000 - 5000 °C. źródło: http://freeisoft.pl/2011/04/geotermalny-potencjal-energetyczny-polski-mapy/

7 Energia geotermalna Energetyka geotermalna, choć tania w eksploatacji (darmowe paliwo!), wiąże się z bardzo dużymi nakładami inwestycyjnymi. Najpierw trzeba bowiem ustalić, jakie w danym miejscu mają parametry występujące tam wody geotermalne. Do tego konieczne są odwierty, które są bardzo drogie (ich koszty idą w dziesiątki milionów złotych), a nie gwarantują, że ich koszt się zwróci. Może bowiem okazać się, że w tym akurat miejscu – ze względu na nie najlepsze parametry znajdujących się tam ciepłych wód podziemnych – nie opłaca się budować instalacji geotermalnej. To ryzyko zniechęca potencjalnych inwestorów.

8 Energia geotermalna Drugą przyczyną jest to, że w Polsce nie ma zbyt wielu miejsc, gdzie występują bardzo gorące wody geotermalne (o temperaturze powyżej 100 stopni Celsjusza). Dużo więcej mamy tzw. źródeł niskotemperaturowych (z wodami o temperaturze dużo poniżej 100 stopni C), których w zasadzie przy obecnie stosowanej technologii nie opłaca się wykorzystywać do ogrzewania budynków czy produkcji prądu. Można ich co najwyżej ich użyć do budowy basenów termalnych i pokrewnych obiektów. To jednak są bardzo drogie inwestycje*. * http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/490373,polska_ma_najwieksze_zasoby_wod_geotermalnych_w_europie.html.

9 Energia geotermalna w Rabce-Zdroju Rabka-Zdrój leży na obszarze Karpat Zewnętrznych, których struktura geologiczna wykazuje zmniejszoną zdolność magazynowania wód podziemnych. źródło: www.mount.cad.pl Rabka-Zdrój

10 Na terenie Rabki-Zdroju znajdują się potwierdzone złoża geotermalne. Potwierdza to odwiert wykonany na zlecenie Uzdrowiska Rabka S.A. w okolicy góry Bania w 1981 roku na głębokość 1 215 m. Energia geotermalna w Rabce-Zdroju

11 Wydajność odwiertu szacowana jest na 4,5 m3/h. Dostępne złoże może mieć charakter wyłącznie leczniczy (złoże solankowe). Temperatura wody z tego odwiertu wynosi 28 o C i jest zbyt niska dla celów grzewczych. Dla porównania temperatura wody na Podhalu*, około 30-50 km do Rabki-Zdrój: -Bańska Niżna 82-86 o C, -Białka Tatrzańska 73 o C, -Poronin 63 o C, -Chochołów 82 o C, * Bujakowska, Tomaszewska 2012 Energia geotermalna w Rabce-Zdroju

12 Energia geotermalna na Podhalu Pierwszy w Polsce Zakład Geotermalny w Bańskiej Niżnej koło Białego Dunajca na Podhalu powstał w latach 1989-1993 (30 km od Rabki-Zdrój). Źródło: https://www. geotermia.pl/

13 Zakład Geotermalny w Bańskiej koło Białego Dunajca na Podhalu Źródło: https://www. geotermia.pl/

14 Energia geotermalna na Podhalu Dla komercyjnego wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych powołano Geotermię Podhalańską S.A., która pokrywa 35% zapotrzebowania na ciepło w Zakopanem. Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji – w ramach jednego systemu energetycznego obejmującego trzy źródła ciepła: - Ciepłownię Geotermalną w Bańskiej Niżnej, - Kotłownię Centralną i Kotłownię Pardałówka w Zakopanem, - miejską sieć ciepłowniczą (c.o.). Zainstalowana moc cieplna wynosi 80,5 MW (w tym 40,7 MW w Ciepłowni Geotermalnej, 38 MW w Kotłowni Centralnej oraz 2,8 MW w Kotłowni Pardałówka).

15 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. Energia Biomasy źródło: http://www.solarinfo.pl

16 Do celów energetycznych można wykorzystać następujące postacie biomasy: drewno odpadowe w leśnictwie i przemyśle drzewnym oraz odpadowe opakowania drewniane; słomę – zbożową, z roślin oleistych lub strączkowych oraz siano; plony z plantacji roślin energetycznych; odpady organiczne gnojowicę, osady ściekowe, makulaturę, odpady organiczne z cukrowni, roszarni lnu; gorzelni; browarów; itp.; biopaliwa płynne do celów transportowych, np. oleje roślinne, biodiesel, bioetanol z gorzelni i agrorafinerii; biogaz z gnojowicy, osadów ściekowych i wysypisk komunalnych.

17 Energia z biomasy na terenie Rabki-Zdroju Z uwagi zarówno na warunki środowiskowe (tj. strefy ochrony przyrody, strefy ochrony uzdrowiskowej), jak i brak surowca, kierunek ten w gminie Rabce-Zdroju nie jest na obecny moment rozważany.

18 Energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych. Energia wiatru źródło: www.darlowko.pl, foto: Marcin Pakuławww.darlowko.pl Na zdjęciu wiatraki – widok z latarni morskiej nad Bałtykiem w Darłówku.

19 Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością 5 - 25 m/s. Zbyt mała intensywność wiatru uniemożliwia wytwarzanie prądu z elektrowni wiatrowej, a znów duże prędkości np. powyżej 30 m/s mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne wiatraka. Dogodne warunki na budowę i sukces takiej inwestycji mają rację bytu wszędzie tam, gdzie średnia roczna prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Głównie są to regiony nadmorskie. Znaczna cześć naszego kraju charakteryzuje się średnią prędkością wiatru na poziomie około 4 m/s. Energetyczne zasoby wiatru

20 Według prof. Haliny Lorenc z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obszar Polski można podzielić na strefy energetyczne warunków wiatrowych: Strefa I – wybitnie korzystna, Strefa II – bardzo korzystna, Strefa III – korzystna, Strefa IV – mało korzystna, Strefa V – niekorzystna. Strefy energetyczne warunków wiatrowych w Polsce źródło:https://pixabay.com/

21 Strefy energetyczne warunków wiatrowych w Polsce Rabka-Zdrój

22 Elektrownia wodna produkuje prąd elektryczny wykorzystując energię spadku wody - najczęściej na zaporach wodnych. Woda przepływając z wyższego poziomu na niższy porusza turbiny wodne sprzężone z prądnicami (generatory). Energia wodna źródło: http://www.fizyka.net.pl

23 W bezpośrednim sąsiedztwie Niedzicy (50 km od Rabki-Zdrój), na granicy Pienin Spiskich i Właściwych znajduje sie zapora ziemna dzięki, której powstał sztuczny zbiornik wodny na Dunajcu Zalew Czorsztyński. Zapora na Dunajcu w Niedzicy źródło: http://www.niedzica.pl/

24 Postawienie tamy u stóp Zamku Niedzickiego, spowodowało iż burzliwy Dunajec, który przez wieki był naturalną granicą pomiędzy Polską a Cesarstwem Austro - Węgierskim, został zatrzymany na wysokości miejscowości Niedzica, a malownicza część doliny Nowotarskiej wraz z wijącą się kapryśną rzeką zmieniła się w sztuczne Jezioro Czorsztyńskie. Zapora na Dunajcu w Niedzicy źródło: http://www.mapofpoland.pl/

25 Zapora posiada wysokość 56 metrów, jest długa na ponad 400 m i szeroka w koronie na 7 m. Zapora na Dunajcu w Niedzicy źródło: http://www.zzw-niedzica.com.pl

26 Energia wodna na terenie Rabki-Zdroju Gmina Rabka-Zdrój usytuowana jest w dolinie Kotliny Rabczańskiej. Przepływa przez nią rzeka Raba, która w tym rejonie przejmuje dwa prawobrzeżne dopływy, tj. Poniczankę i Słonkę. Źródło: https://pl.wikipedia.org Na terenie gminy Rabka-Zdrój nie ma obecnie elektrowni wodnych oraz ze względu na niewielkie spadki wody inwestycje tego typu nie były rozważane. Na zdjęciu malownicza rzeka Raba.

27 Energia słoneczna jest specyficzną formą energii odnawialnej - jest wszędzie łatwo dostępna, ale wartość energetyczna (strumień energii) jaką sobą niesie jest bardzo zróżnicowana, w zależności od położenia geograficznego, a co jest z tym związane warunków klimatycznych oraz pory dnia i roku. Energia słoneczna źródło: www.fotolia.pl

28 Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m 2. Rozkład promieniowania słonecznego jest nierównomierny w cyklu rocznym. Około 80% rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecień-wrzesień). Ponadto w każdym rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia wywołane zjawiskami klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł). W Polsce roczna średnia suma nasłonecznienia wynosi 1600 godzin. Nasłonecznienie w Polsce Źródło: http://www.enis-pv.com/naslonecznienie-w-polsce.html Rabka-Zdrój

29 Jednym z najbardziej popularnych przykładów wykorzystania energii słonecznej są kolektory słoneczne. Jak sama nazwa wskazuje bazują one na wykorzystaniu energii słonecznej. To doskonała propozycja do wykorzystania w projektach nowo budowanych domów, ale i w przypadku modernizacji budynków istniejących. Energia słoneczna Kolektor płaski ze zbiornikiem do ciepłej wody na dachu domu. Źródło: https://pl.wikipedia.org/

30 Energia słoneczna w Rabce-Zdrój Klimat Gminy Rabki-Zdrój cechuje korzystny stopień nasłonecznienia, niewielka ilość opadów oraz naturalna bariera górska chroniąca obszar gminy przed silnymi wiatrami. Pod względem warunków termicznych Rabka-Zdrój spełnia wymogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.

31 - Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,3 o C. -Średnie roczne usłonecznienie wynosi 1 645 godzin. Norma usłonecznienia (tj. min. 1 500 h/rok) jest więc zachowana. Energia słoneczna w Rabce-Zdrój

32 W Strategii Rabki-Zdroju na lata 2014-2020, w obszarze Ekologia w celu osiągnięcia najwyższych standardów środowiska przewiduje się inwestycje z zakresu montażu instalacji solarnych na ok. 500 obiektach na terenie całej Gminy Rabka-Zdrój. Wydaje się, iż takie przedsięwzięcia stanowią najbardziej pożądany kierunek rozwoju energetyki z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Energia słoneczna w Rabce-Zdrój

33 Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, itp.) i przede wszystkim przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i w konsekwencji są szansą do poprawy jakości powietrza w Rabce-Zdroju. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój źródło: http://misja-emisja.pl/

34 Dla osiągnięcia poprawy jakości powietrza konieczna jest zmiana struktury zaopatrzenia budynków w ciepło i ciepłą wodę. Konieczne jest zastosowanie urządzeń, które nie powodują emisji zanieczyszczeń, bądź też charakteryzują się bardzo niskim poziomem emisji zanieczyszczeń. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

35 Rabka-Zdrój jako gmina uzdrowiskowa musi przede wszystkim dbać o jakość środowiska naturalnego i ekologię. Niestety Gmina nie posiada obecnie możliwości prawnych by zmusić mieszkańców do stosowania odnawialnych źródeł energii, które stosunkowo nie są tanie w montażu i ze względu na klimat panujący w Rabce mniej wydajne. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

36 Obecnie głównym problemem gminy Rabki-Zdrój, podobnie jak innych okolicznych gmin, jest niska emisja pochodząca z ogrzewania budynków oraz zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową (c.w.u.), powodowana niekorzystną strukturą źródeł ciepła, która jest zdominowana przez ogrzewanie węglem i drewnem w piecach oraz kotłach c.o. z ręcznym zasilaniem komory spalania w paliwo (tzw. zasypowych) niespełniających wymagań emisyjnych. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój Źródło: Rabczański Alarm Smogowy

37 Kotły na różnego typu paliwa stałe (główne kotły zasypowe na węgiel lub węgiel i drewno) stanowią w Rabce-Zdroju – wg badań ankietowych – ponad 70% wszystkich instalacji grzewczych w domach indywidualnych. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

38 Struktura urządzeń ze względu na typ paliwa (stałe, płynne) w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych

39 Zmiana struktury ogrzewania budynków w Gminie Rabce-Zdrój jest konieczna, aby Gmina mogła poprawić jakość powietrza i podnosić jakość życia własnych mieszkańców, ale także budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług uzdrowiskowych i turystycznych budowaną w oparciu o wartości czystego, nieskażonego środowiska naturalnego. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

40 Pierwsza opcja preferuje wymianę starych, niskosprawnych instalacji na paliwa stałe na nowe instalacje zasilane gazem, jednak dopuszcza w miejscu braku sieci gazowej wymianę urządzeń na nowoczesne urządzania na paliwa stałe pod warunkiem spełnienia przez nie określonych wymogów emisyjnych. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój źródło: www.defro.pl Na zdjęciu przedstawiono kotły DEFRO DUO firmy DEFRO Sp. z o.o. spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012

41 Druga z opcji w sposób jednoznaczny zachęca do rozbudowy sieci gazowej, wymiany urządzeń wyłącznie na urządzenia zasilane gazem (w miejscu dostępu do sieci), rozbudowę instalacji o urządzenia oparte o OZE, a w miejscach, gdzie nie jest realne uzyskanie dostępu do sieci gazowej, dopuszczenie kotłów na paliwa ekologiczne z zachowaniem minimalnych wymagań emisyjnych dla tych urządzeń. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

42 W kwestii ochrony powietrza bardzo ważne jest uświadamianie mieszkańców o konieczności zmian i konsekwencji braku wprowadzenia odnawialnych źródeł energii głównie na nasze zdrowie i klimat.

43 Niestety koszt i eksploatacja zastosowania odnawialnych źródeł energii w Polsce są wysokie w stosunku do zarobków mieszkańców i nie przynoszą szybkich i efektywnych ekonomicznie zysków.

44 W związku z tym gmina postanowiła pozyskać środki zewnętrzne na realizację tego typu zadań by wesprzeć mieszkańców.

45 Rabka-Zdrój przystąpiła do projektu prowadzonego przez Województwo Małopolskie Projektu zintegrowanego LIFE „IMPLEMENTATION OF AIR QUALITY PLAN FOR MAŁOPOLSKA REGION – MAŁOPOLSKA IN A HEALTHY ATMOSPHERE”, który ma 45 partnerów w większości bo aż 38 to gminy. Rabka - Zdrój jest liderem w tym projekcie. Wartość projektu to ponad 70 mln zł. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

46 W ramach programu LIFE Unia Europejska finansuje różnorodne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska i przyrody. Program ten powstał w 1992 r. w celu finansowania projektów nie tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także w niektórych krajach kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej i sąsiadujących z nią. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

47 W ramach projektu powstanie stanowisko pracy pn. EKODORADCA, który w ramach swych obowiązków ma odpowiadać w gminach za ochronę powietrza, m.in.: - kampanie informacyjno-edukacyjne, - badanie jakości powietrza w gminach, w których nie ma stacji monitoringu, - wzmocnienie kontroli palenia śmieci. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

48 Gmina Rabka-Zdrój końcem 2015 r. złożyła wniosek o dofinansowanie wymiany 200 węglowych źródeł ciepła (kotłów węglowych) na kotły o wyższej sprawności lub gazowe oraz montaż 75 instalacji solarnych do ogrzania wody w budynkach mieszkaniowych. Niskoemisyjna strategia dla Rabki-Zdrój

49 Dodatkowo, Gmina Rabka-Zdrój realizując własne zadania tj. budowę lub remonty swoich obiektów stara się wykorzystywać energię odnawialną poprzez: - montaż solarów do ogrzewania wody, - montaż lamp solarnych oświetlających place zabaw, - montaż lamp solarnych do oświetlenia przejść dla pieszych jak również alejek spacerowych. Odnawialne źródła energii w Rabce-Zdrój

50 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Oświetlenie parkowe w Parku Zdrojowym oraz placów zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju oraz placów zabaw w Chabówce i w Ponicach.

51 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Oświetlenie placów zabaw

52 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Oświetlenie placów zabaw

53 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Oświetlenie placów zabaw

54 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Oświetlenie alejki w Parku Zdrojowym

55 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Sygnalizacja świetlna przy przejściach dla pieszych

56 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Solary na budynku wielorodzinnym

57 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Solary na budynku prywatnym

58 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Solary na budynku prywatnym

59 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Solary na budynku prywatnym

60 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Solary na budynkach prywatnych

61 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Solary na hotelu „Prezydent” w Rabce-Zdrój

62 Przykłady uzyskania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rabki-Zdrój Ogniwa fotowoltaniczne zasilające budynek prywatny

63 Odnawialne źródła energii Źródło: 1.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rabka-Zdrój, listopad 2015 r. 2.https://pl.wikipedia.org 3.https://www.geotermia.pl/ 4.http://www.enis-pv.com/naslonecznienie-w-polsce.html

64 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Energia odnawialna mgr Wioletta Miśkowiec mgr inż. Dariusz Makowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google