Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda ewaluacji projektów inwestycyjnych w podejściu adaptacyjnym mgr Małgorzata Waszkiewicz Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda ewaluacji projektów inwestycyjnych w podejściu adaptacyjnym mgr Małgorzata Waszkiewicz Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział."— Zapis prezentacji:

1 Metoda ewaluacji projektów inwestycyjnych w podejściu adaptacyjnym mgr Małgorzata Waszkiewicz Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział Zarządzania PW

2 mgr Małgorzata Waszkiewicz Asystent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie nieruchomościami” w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Absolwentka Queensland College of English, Brisbane (Australia) Członek – założyciel Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach Członek – założyciel Polskiego Stowarzyszenia Facility Management Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Licencjonowany zarządca nieruchomości – licencja nr 17501

3 Najważniejsze publikacje Sustainable aspects in the project evaluation on the example of commercial real estate, W: Grzeszczyk T. A. (red.), Selected aspects of sustainability in project management and evaluation, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015. Wsparcie informatyczne adaptacyjnego zarządzania projektem infrastrukturalnym na przykładzie systemu PRIMAVERA P6, „Logistyka”, nr 6/2014. Zarządzanie zmianami w procesie realizacji projektów o złożonej strukturze, W: Fudała A. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych, Investment VisionGroup, Szczecin 2010. Analiza wykorzystania narzędzi IT do zarządzania projektami branży konstrukcyjno- budowlanej, W: Sitarski K. (red.), Przyszłość systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Warszawa 2008.

4 „…zespół środków postawionych do dyspozycji (przewidzianych do użycia) w celu osiągnięcia określonego celu ekonomicznego. Każdy projekt trzeba rozpatrywać w co najmniej kilku wymiarach: w czasie, w przestrzeni, w zależności od skali i stopnia złożoności, a także celu do osiągnięcia”.* Projekty te charakteryzują się dużą złożonością, tj.: - wysoką wartością ekonomiczną, - czasem realizacji > 18 mies., - wysokim ryzykiem, - 100% prawdopodobieństwem wystąpienia problemów, zakłóceń lub zmian**. * U. Brochocka, R. Gajęcki: Metody oceny projektów inwestycyjnych, SGH, Warszawa 1997. ** Definicja projektów o najwyższej złożoności (typu A) wg Wysocki R., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005. Projekt inwestycyjny

5 Zakres badań Przedmiotem badań są projekty inwestycyjne, których celem jest budowa nieruchomości o charakterze komercyjnym. Zakres badań obejmuje: 1.Analizę tradycyjnych metod wyceny nieruchomości. 2.Analizę wykorzystywanych metod bieżącej ewaluacji projektów w podejściu adaptacyjnym. 3.Wyselekcjonowanie metody ewaluacji możliwej do zastosowania na rynku nieruchomości oraz uzupełnienie jej o kluczowe parametry mające wpływ na wartość nieruchomości - opracowanie zintegrowanej metody ewaluacji projektów inwestycyjnych.

6 Podsumowanie Ocena projektu, szczególnie, gdy dotyczy on realizacji przedsięwzięcia o dużym stopniu złożoności techniczno-ekonomicznej, angażującego znaczne środki finansowe, powodującego niekiedy znaczące skutki w czasie i przestrzeni, wymaga uwzględniania wielu aspektów nie tylko bezpośrednio, ale nawet pośrednio związanych z jego realizacją* * T. A. Grzeszczyk: Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012. Można zidentyfikować potrzebę opracowania metody ewaluacji projektów inwestowania w nieruchomości zgodnej z metodykami zarządzania projektami W dotychczas stosowanych metodach oceny nieruchomości nie uwzględnia się poziomu jej zrównoważenia

7 Wybrane pozycje literaturowe Rogowski W.: Rachunek efektywności inwestycji, Wolters Kluwer, Warszawa 2013. Shapiro E., Mackmin D., Sams D.: Modern methods of valuation, Routledge and EG Books, 2013. Praca zbiorowa pod red. Trocki M., Juchniewicz M.: Ocena projektów – koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. T. A. Grzeszczyk: Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012. Publikacja zbiorowa Instytutu Doradztwa Majątkowego: Przykłady wycen nieruchomości, Baranowski i Wspólnicy Sp. z o.o., Warszawa 2012.

8 Dziękuję za uwagę Kontakt: M.Waszkiewicz@wz.pw.edu.plM.Waszkiewicz@wz.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Metoda ewaluacji projektów inwestycyjnych w podejściu adaptacyjnym mgr Małgorzata Waszkiewicz Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google