Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA PRAWNA POJAZDU. Ochrona Prawna Pojazdu Jakie pojazdy można ubezpieczyć? Samochody osobowe, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA PRAWNA POJAZDU. Ochrona Prawna Pojazdu Jakie pojazdy można ubezpieczyć? Samochody osobowe, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA PRAWNA POJAZDU

2 Ochrona Prawna Pojazdu Jakie pojazdy można ubezpieczyć? Samochody osobowe, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery i motocykle, quady, skutery wodne i łodzie do 100kW oraz motorówki do 200 kW mocy silnika. … czyli wszystko co porusza się po lądzie i wodzie…. Jakie warunki muszą spełnić ubezpieczane pojazdy? - Pojazdy muszą mieć polskie tablice rejestracyjne. - Nie mogą być wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej.

3 Ochrona Prawna Pojazdu Kto może kupić ubezpieczenie? -Właściciel lub współwłaściciel pojazdu -Użytkownik pojazdu - np. syn, który jeździ samochodem ojca albo Kowalski, który ma samochód w leasingu i właścicielem jego pojazdu jest bank. Kto jest objęty ubezpieczeniem? -ubezpieczający (ten z kim rozmawiamy, nie musi mieć polskiego obywatelstwa, ale samochód musi być na polskich rejestracjach) lub osoba, na rzecz której zawarto ubezpieczenie, a więc właściciel ubezpieczonego pojazdu. -każdy kierowca ubezpieczonego pojazdu, czyli osoba, która kierowała pojazdem w czasie wypadku drogowego, który zapoczątkował problem prawny. Może to być np. właściciel pojazdu lub jego znajomy, który pożyczył od niego samochód. -pasażerowie - osoby obecne w pojeździe w czasie wypadku drogowego, który zapoczątkował problem prawny (szkody osobowe i majątkowe)

4 Ochrona Prawna Pojazdu Obszary, w których możesz liczyć na pomoc prawną

5 Ochrona Prawna Pojazdu Odszkodowanie i zadośćuczynienie

6 Ochrona Prawna Pojazdu Inne przykłady zdarzeń, związanych z odszkodowaniem Jadąc samochodem nie zauważasz dziury w jezdni i niszczysz sobie koło wraz z zawieszeniem. Poniosłeś straty w wysokości 5000 zł. Zarządca drogi odmawia Ci wypłaty odszkodowania. D.A.S. może zwrócić się do TU sprawcy (zarządcy drogi) z żądaniem wypłaty odszkodowania. W sytuacji odmowy, D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może również skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.

7 Ochrona Prawna Pojazdu Przykłady zrealizowanej pomocy Szkoda z tzw. OC sprawcy Klient ubezpieczony w D.A.S. został poszkodowany przez pojazd ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń. Zgłosił do D.A.S. szkodę, ponieważ uważa, że odszkodowanie zostało zaniżone. W opinii ubezpieczonego odszkodowanie powinno być wyższe, nie potrafił jednak ocenić wysokości dopłaty. Na podstawie zgromadzonych dokumentów ustalono niedoszacowanie odszkodowania o 11 000 zł wobec wypłaconych 6 000 zł. Po analizie decyzji ubezpieczyciela i ustaleniu, że szkoda została niesłusznie zakwalifikowana jako całkowita wezwano ubezpieczyciela do dopłaty należnej kwoty. Sprawa zakończyła się dopłatą należnej części odszkodowania, bez konieczności kierowania jej na drogę postępowania sądowego. Trwały uszczerbek na zdrowiu Klient D.A.S. został poszkodowany w wypadku, w wyniku którego doznał ciężkiego uszkodzenia kręgosłupa., co skończyło się kalectwem. Dodatkowo osoba ta jest jedynym żywicielem rodziny (traci więc realną możliwość zarobkowania). Klient poprosił o pomoc D.A.S. Działania podjęte przez D.A.S. zmierzały do wyegzekwowania zadośćuczynienia, renty wyrównawczej i refundacji wszelkich kosztów leczenia naszego Klienta. Firma ubezpieczeniowa oszacowała zadośćuczynienie na kwotę nieadekwatną do rzeczywistej krzywdy Klienta. Dzięki skierowaniu sprawy do D.A.S., Klient uzyskał w postępowaniu przesądowym pełne odszkodowanie.

8 Ochrona Prawna Pojazdu Wykroczenia w komunikacji drogowej

9 Ochrona Prawna Pojazdu D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Klientowi przysługuje Ci prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Możesz również skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S. Wszelkie sytuacje związane z wykroczeniami: -Policja zatrzymuje kierowcy dowód rejestracyjny, twierdząc, że pojazd ma zbyt zużyte opony, brak odpowiedniego oświetlenia tablicy rejestracyjnej, zbyt głośny wydech lub za ciemne szyby. Ponadto wymierza mu grzywnę za poruszanie się pojazdem, który jest w niewłaściwym stanie. -Kierowca pojazdu zostaje zatrzymany z powodu przekroczenia prędkości i nie przyjmuje mandatu. -Kierowca ubezpieczonego pojazdu nie zatrzymuje się do kontroli policji, ponieważ miejsce kontroli budzi jego obawy (np. kontrola w nocy, w lesie).

10 Ochrona Prawna Pojazdu Sprawa o wykroczenie Klient ubezpieczony w D.A.S. brał udział w kolizji z innym pojazdem na stacji benzynowej. Policja stwierdziła, że winny spowodowania kolizji jest Klient D.A.S. Ubezpieczony odmówił przyjęcia mandatu karnego i do Sądu Rejonowego został skierowany wniosek o jego ukaranie. D.A.S. zapłacił za adwokata naszego ubezpieczonego i pokrył koszty postępowania sądowego. Policja przegrała sprawę, ponieważ naruszyła zasady procedury wykroczeniowej i adwokat ubezpieczonego, umiejętnie prowadząc proces, doprowadził do wygranej i uniewinnienia ubezpieczonego. Policja nie wniosła apelacji.

11 Ochrona Prawna Pojazdu Sprawy karne w komunikacji drogowej

12 Ochrona Prawna Pojazdu Przykładowe sytuacje wymagające obrony adwokata: -Kierowca pojazdu potrąca pieszego lub rowerzystę, którzy doznają poważnego uszczerbku na zdrowiu. -Kierowca pojazdu powoduje kolizję z motocyklem, w wyniku której są poszkodowani. -Kierowca powoduje karambol, w którym uczestniczy wiele pojazdów. Ze względu na okoliczności prokuratura stawia zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. -Kierowca potrąca pieszego, który wtargnął wprost pod koła samochodu. D.A.S. pokryje koszty honorarium wynajętego radcy prawnego lub adwokata, który będzie Klienta reprezentował przed organami policji i sądu oraz sfinansuje koszty sądowe powstałe w trakcie prowadzenia procesu. Klientowi przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego. Może również skorzystać z sieci partnerskiej kancelarii współpracujących z D.A.S.

13 Ochrona Prawna Pojazdu Koszty ponoszone w trakcie procesu karnego przez sprawcę -Koszt wynajęcia adwokata za sprawę – między 8000 zł - 12000 zł -Koszt opinii biegłego w sprawie karnej – ok 4500 zł -Koszty sądowe – ok 300 zł ok. 16 000 zł

14 Ochrona Prawna Pojazdu Adwokat z urzędu Oskarżony może żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu, o ile należycie wykaże, że: ● nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, czyli jego stan majątkowy (miesięczne zarobki, majątek w postaci mieszkań, działek lub samochodów) i rodzinny (np. konieczność płacenia alimentów bądź dzieci i żona na utrzymaniu) nie pozwalają na opłacenie pełnomocnika. ● sąd uzna, że sprawa jest na tyle zawiła i skomplikowana, że oskarżony sam nie poradzi sobie z linią obrony i przedstawieniem wszystkich stosownych pism i dokumentów. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, oskarżony musi na własną rękę znaleźć obrońcę. Pamiętaj - zasady ponoszenia kosztów sądowych, nie ulegają zmianie. W przypadku skazania, winny musi zwrócić koszty postępowania, w tym również koszty adwokata. Źródło: www.ms.gov.pl

15 Ochrona Prawna Pojazdu POMOC W EGZEKWOWANIU ZAPISÓW W UMOWACH, ZAWIERANYCH NA UBEZPIECZONY POJAZD

16 Ochrona Prawna Pojazdu UMOWY UBEZPIECZENIOWE na ubezpieczony pojazd -NNW -Autocasco -Assistance POZOSTAŁE UMOWY zawierane na ubezpieczony pojazd -Umowy leasingowe -Umowy kupna-sprzedaży pojazdu -Umowy na naprawę pojazdu w warsztacie samochodowym

17 Ochrona Prawna Pojazdu Przykłady zrealizowanej pomocy Problem z gwarancją Nasz klient posiadał samochód objęty gwarancją i miał problem z wyegzekwowaniem nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji (uszkodzona przepustnica). Ponadto po kolejnej awarii przepustnicy serwis chciał obciążyć naszego ubezpieczonego dodatkowymi kosztami naprawy. Po zgłoszeniu sprawy do D.A.S. został powołany niezależny rzeczoznawca, który ustalił niewłaściwy sposób naprawy usterki. Po pisemnym wezwaniu serwisu do nieodpłatnej naprawy, sprawa została naprawiona polubownie. Problem umową AC Klient zostawił samochód na parkingu przed supermarketem. Samochód został skradziony. Klient wezwał policję, która wszczęła dochodzenie, mające na celu ustalenie i ujęcie sprawcy. Poszkodowany zgłosił sprawę do swojego ubezpieczyciela AC. Firma ta rażąco zaniżyła wysokość odszkodowania, błędnie przyjmując inny model i wersję wyposażenia pojazdu. Klient zwrócił się do D.A.S. o pomoc w wyegzekwowaniu właściwej kwoty odszkodowania. Dzięki działaniom D.A.S. ustalona została prawidłowa wartość odszkodowania. Po wezwaniu ubezpieczyciela AC do zapłaty, Klient uzyskał pełną wysokość odszkodowania.

18 Ochrona Prawna Pojazdu Źle wykonana naprawa pojazdu Nasz ubezpieczony zlecił Autoryzowanej Stacji Obsługi naprawę pojazdu. Naprawę wykonano nienależycie a usterki nie usunięto. Po dwóch miesiącach doszło do zatarcia silnika. Koszty naprawy wyniosły 9 000 zł, Klient zgłosił do D.A.S. spór umowny o uzyskanie odszkodowania z tytułu źle wykonanej naprawy, ponieważ warsztat stwierdził, że nie ponosi odpowiedzialności za jakość poprzedniej usługi i odmówił wykonania bezpłatnej naprawy. D.A.S. w oparciu o wszystkie zgromadzone dokumenty i analizy ustalił, że odpowiedzialność ponosi ASO, następnie wezwał ASO do wykonania naprawy nieodpłatnie. Wobec odmowy ASO, skierowano sprawę do sądu. Podczas całego procesu klienta reprezentował profesjonalny pełnomocnik. Koszty procesu a także koszty opinii biegłego zostały pokryte przez D.A.S. Sprawa zakończyła się wygraną dla klienta D.A.S. Utracone korzyści – urlopu nie było W drodze na lotnisko Klient D.A.S. uległ wypadkowi, który spowodował inny uczestnik ruchu. W wyniku tego spóźnił się na samolot do Egiptu, gdzie miał spędzić urlop. Jednocześnie nie było możliwości zmiany terminu wyjazdu. Klient zgłosił w firmie ubezpieczeniowej sprawcy roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód w pojeździe oraz o zwrot kosztów niewykorzystanej wycieczki. Na skutek odmownej decyzji zakładu ubezpieczeń Klient zwrócił się o pomoc do D.A.S. Sprawa trafiła do sądu i zakończyła się wypłatą odszkodowania, a wszystkie koszty procesu pokryło D.A.S.

19 Ochrona Prawna Pojazdu PORADY PRAWNE Telefon alarmowy w przypadku nagłego zdarzenia: 24h/dobę Linia informacyjna: pon. – pt., 9.00-17.00

20 Ochrona Prawna Pojazdu SUMA UBEZPIECZENIA – 50.000 NA KAŻDE ZDARZENIE W ROKU Jest to maksymalna kwota, którą w ramach jednego Twojego zdarzenia D.A.S. przeznaczy w formie bezgotówkowej na: Pokrycie kosztów honorarium adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu cywilnym, karnym lub w sprawie o wykroczenie Pokrycie kosztów sądowych w sprawach cywilnych, karnych lub wykroczeniowych Pokrycie kosztów przegranego procesu, a więc opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa Pokrycie kosztów dojazdu na rozprawy w obydwie strony do sądów poza granicami RP, jeśli stawiennictwo jest obowiązkowe Pokrycie kosztów tłumaczenia niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą Pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego Pokrycie kosztów postępowania sądu polubownego i przed Sądem Najwyższym Dostęp do nielimitowanych, telefonicznych porad prawnych

21 Ochrona Prawna Pojazdu Ochrona obejmuje Europę w sensie geograficznym i państwa znajdujące się w obrębie basenu Morza Śródziemnego – 43 państwa Ubezpieczenie nie obowiązuje w państwach leżących na terenie byłego ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia). Gdzie obowiązuje ochrona

22 Ochrona Prawna Pojazdu Jest również pakiet rozszerzony „PREMIUM”

23 Ochrona Prawna Pojazdu DODATKOWY ZAKRES POMOCY – „Premium” ● SĄDOWE POSTĘPOWANIE PODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDU -Sprawy związane z zapłatą akcyzy albo podatku od nabytego pojazdu ● SĄDOWE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE POJAZDU -Problemy z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pojazdu (skargi i odwołania) Problemy z zarejestrowaniem bądź wyrejestrowaniem pojazdu mogą się pojawić np. gdy urzędnik uzna, że podpisy na dokumentach są nieczytelne i tym samym umowa kupna - sprzedaży pojazdu jest traktowana jako sfałszowana.

24 Ochrona Prawna Pojazdu DODATKOWY ZAKRES POMOCY – „Premium” ● Aktualne i sprawdzone WZORY UMÓW dotyczące pojazdów, zawierające najistotniejsze klauzule i zabezpieczenia. Już nie trzeba szukać wzorów w Internecie i zastanawiać się, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami. ● OPINIA BIEGŁEGO-RZECZOZNAWCY NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM

25 Ochrona Prawna Pojazdu SUMA UBEZPIECZENIA – 100.000 NA KAŻDE ZDARZENIE W ROKU Maksymalna kwota, którą w ramach jednego Twojego zdarzenia, D.A.S. przeznaczy w formie bezgotówkowej na: Pokrycie kosztów honorarium adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu cywilnym, karnym lub w sprawie o wykroczenie Pokrycie kosztów sądowych w sprawach cywilnych, karnych lub wykroczeniowych Pokrycie kosztów przegranego procesu, a więc opłat zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa Pokrycie kosztów dojazdu na rozprawy w obydwie strony do sądów poza granicami RP, jeśli stawiennictwo jest obowiązkowe Pokrycie kosztów tłumaczenia niezbędnych dokumentów związanych ze sprawą Pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego Pokrycie kosztów postępowania sądu polubownego i przed Sądem Najwyższym Dostęp do nielimitowanych, telefonicznych porad prawnych

26 Ochrona Prawna Pojazdu NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ● Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających ● Wypadki spowodowane umyślnie przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu ● Prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień np. brak prawa jazdy, brak aktualnych badań technicznych pojazdu. ● Brak ochrony w tym wariancie ubezpieczenia, gdy pojazd był wykorzystywany do celów zarobkowych ● Brak ochrony w sprawach o naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów określających warunki wykonywania przewozu lub transportu drogowego np. przeładowanie pojazdu, niewłaściwe zabezpieczenie towaru, sprawy dotyczące naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się lub zakazu parkowania bądź parkowania niezgodnie z przepisami. ● Brak ochrony w zakresie dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na kierowcę ubezpieczonego pojazdu w drodze cesji wierzytelności - np. jeśli klient kupił rozbity samochód i wziął na siebie cesję szkód żeby go naprawić we własnym zakresie z TU sprawcy, to nie może liczyć na pomoc D.A.S. gdyby np. miał problemy z TU sprawcy. ● Brak ochrony w sprawach przeciwko osobie ubezpieczonej z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym odszkodowań, które zobowiązany jest zapłacić – np. jeżeli ubezpieczony spowoduje wypadek i pasażerowie będą na drodze cywilnej chcieli dochodzić od jego TU odszkodowania, to D.A.S. nie pomoże.

27 Ochrona Prawna Pojazdu PYTANIA Co się stanie, gdy dojdzie do zdarzenia dwóch osób, które są klientami D.A.S.? Klienci bez przeszkód korzystają z ochrony, gdyż są reprezentowani przez dwie różne kancelarie, które ze sobą walczą w imieniu Klienta. Czy D.A.S. pomoże w sytuacji gdy zdarzenie miało miejsce w Polsce, ale sprawca jest z innego państwa (np. Ukrainy)? Pomoże. Nie ma znaczenia skąd jest sprawca, gdyż w zaistniałej sytuacji obowiązuje prawo Polskie. Miał miejsce wypadek, w którym wziął udział kierowca ubezpieczonego pojazdu i pasażerowie. Jedna z pasażerek odniosła obrażenia i postanowiła złożyć pozew cywilny przeciwko kierowcy w celu otrzymania od niego odszkodowania. Czy D.A.S. pomoże w tej sytuacji? Nie pomoże, ponieważ jest to spór z tytułu odpowiedzialności cywilnej o odszkodowanie. Ale… gdyby pasażerka zgłosiła sprawę na policji i zostałaby założona sprawa karna przeciwko kierowcy, wtedy może on liczyć na pomoc D.A.S.

28 Ochrona Prawna Pojazdu Ochrona Prawna Pojazdu Firmowego

29 Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów zarobkowych Ochrona Prawna Pojazdu firmowego ● Pojazdy muszą być wykorzystywane do wykonywania działalności gospodarczej (muszą być wciągnięte do ewidencji środków trwałych, są brane faktury na paliwo). ● Ubezpieczenie może kupić: właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz jego użytkownik ● Ochroną objęci są: -ubezpieczający (ten z kim rozmawiamy, nie musi mieć polskiego obywatelstwa, ale muszą być polskie tablice rejestracyjne) lub osoba, na rzecz której zawarto ubezpieczenie, a więc właściciel ubezpieczonego pojazdu. -każdy kierowca ubezpieczonego pojazdu, czyli osoba, która kierowała pojazdem w czasie wypadku drogowego, który zapoczątkował problem prawny. Może to być np. właściciel pojazdu lub jego znajomy, który pożyczył od niego samochód (szkody osobowe, postępowania wykroczeniowe i karne). Ochroną objęty jest wyłącznie kierowca pojazdu, bez pasażerów.

30 Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów zarobkowych Ochrona Prawna Pojazdu firmowego - ZAKRES ● Zakres ochrony jest identyczny jak w przypadku pojazdów indywidualnych, za wyjątkiem pasażerów pojazdu. ● Dodatkowo jest udzielana pomoc w odzyskaniu odszkodowania na skutek strat poniesionych przez firmę, z powodu zdarzenia drogowego, w którym brał ubezpieczony pojazd.

31 Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów zarobkowych Jakie pojazdy można ubezpieczyć? Motorowery, motocykle (w tym szkoły nauki jazdy), samochody osobowe (w tym nauki jazdy), samochody ciężarowe (w tym nauki jazdy), przyczepy lekkie, przyczepy kempingowe (turystyczne) i inne niż lekkie, naczepy, przyczepy (w tym wypożyczalni), autobusy, skutery wodne, łodzie i motorówki, ciągniki rolnicze, quady (w tym wypożyczalni), taksówki, samochody i motocykle wypożyczalni, samochody spółek kurierskich, samochody osobowe i ciężarowe z próbnymi numerami rejestracyjnymi, pojazdy specjalne i wolnobieżne.

32 NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ● Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. ● Wypadki spowodowane umyślne przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu (ale – D.A.S. zwróci koszty jeżeli Klient zostanie uniewinniony lub nastąpi zmiana treści zarzutu z umyślnego na nieumyślny), ● Prowadzenie ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego zezwolenia lub uprawnień np. brak prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, brak polisy OC, brak aktualnych badań technicznych pojazdu. ● Brak ochrony w sprawach o naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących opłat drogowych, spraw dotyczących naruszenia zakazu postoju, zakazu zatrzymywania się lub wjazdu bądź parkowania w sposób niezgodny z przepisami. Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów zarobkowych

33 NAJWAŻNIEJSZE WYŁĄCZENIA ● Brak ochrony w przypadku szkód osobowych, które powstały podczas załadowywania czy rozładowywania pojazdu. ● Brak ochrony w zakresie dochodzenia roszczeń, które zostały przeniesione na kierowcę ubezpieczonego pojazdu w drodze cesji wierzytelności - np. jeśli klient kupił rozbity samochód i wziął na siebie cesję szkód żeby go naprawić we własnym zakresie z TU sprawcy, to nie może liczyć na pomoc D.A.S. gdyby np. miał problemy z TU sprawcy. ● Brak ochrony w sprawach przeciwko osobie ubezpieczonej z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym odszkodowań, które zobowiązany jest zapłacić – np. jeżeli ubezpieczony spowoduje wypadek i pasażerowie będą na drodze cywilnej chcieli dochodzić od jego TU odszkodowania, to D.A.S. nie pomoże. Ochrona Prawna Pojazdu – wykorzystywanego do celów zarobkowych


Pobierz ppt "OCHRONA PRAWNA POJAZDU. Ochrona Prawna Pojazdu Jakie pojazdy można ubezpieczyć? Samochody osobowe, samochody i przyczepy kempingowe, przyczepy, motorowery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google