Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców/inwestorów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców/inwestorów."— Zapis prezentacji:

1 RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców/inwestorów

2 PREZYDENT MIASTA RADOMIA RADOSŁAW WITKOWSKI,,Bezrobocie jest największym problemem Radomia. Obiecałem konkretne projekty, które pomogą go rozwiązać. Dzięki nowemu otwarciu w specjalnej strefie ekonomicznej oraz utworzeniu Radomskiej Strefy Gospodarczej, powstaną nowe miejsca pracy. Obniżymy bezrobocie do poziomu, w którym przestanie ono być tak wielkim problemem dla radomian. W tym celu chcemy wspierać tych, którzy tworzą miejsca pracy - przedsiębiorców”. WICEPREZYDENT MIASTA RADOMIA JERZY ZAWODNIK,,Podjęliśmy działania mające na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego Radomia. Już przynoszą one oczekiwane skutki, bo nasze miasto staje się miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców. Dzięki wsparciu udzielanemu przez miasto oraz zmianom wprowadzanym w edukacji zawodowej, Radom jest dobrą alternatywą dla inwestorów poszukujących lokalizacji dla swego biznesu. Rozwój gospodarczy miasta przyniesie wiele korzyści dla wszystkich jego mieszkańców”.

3 Radomska Strefa Gospodarcza to obszar funkcjonalny w granicach administracyjnych Radomia utworzony w celu pobudzenia aktywności przedsiębiorców, inwestorów i samorządu dla znacznego zwiększenia liczby trwałych miejsc pracy. Cele Radomskiej Strefy Gospodarczej: · tworzenie przyjaznego klimatu dla bezpośrednich inwestycji polskich i zagranicznych, · tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, · tworzenie nowych miejsc pracy, · rozwój przedsiębiorczości, · tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane technologie. Postawiony przez władze miasta priorytetowy cel, jakim jest znaczące zwiększenie liczby nowych miejsc pracy, wymaga m. in. stworzenia atrakcyjnych zachęt dla inwestorów, zarówno radomskich jak i spoza Radomi a. RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA

4 PRACA DLA RADOMIAN Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców/inwestorów

5 4 pakiety wsparcia Pakiet powitalny “Pionier” Pakiet reinwestycyjny “Progres” Pakiet innowacje, B+R “Idea" Pakiet mikro- przedsiębiorczości “Mikro” RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA

6 Pakiet powitalny “Pionier”

7 Pakiet powitalny “Pionier” Organizacja giełd pracy Urząd Miejski w Radomiu, korzystając ze swych pomieszczeń oraz własnych kanałów dystrybucji informacji, przeprowadzi giełdę/targi pracy dotyczące naboru do firmy inwestora. przeznaczony jest dla nowych inwestorów z sektora produkcyjnego oraz sektora BPO/SSC Baza terenów inwestycyjnych biur i hal Tworzenie bazy danych nie tylko o nieruchomościach miasta, ale również o nieruchomościach pozostających w zasobach podmiotów prywatnych. Zwolnienie z podatków lokalnych Inwestor, który realizuje nową inwestycję (np. wybuduje zakład produkcyjny i zatrudni określoną liczbę osób) może aplikować o zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportu na maksymalnie 15 lat. Również sektor BPO/SSC może skorzystać z tego rodzaju zwolnienia, jeśli pozyska (kupi, wybuduje) własny obiekt biurowy. Przy mniejszych projektach inwestycyjnych (powyżej 1 mln zł inwestycji) możliwe jest zwolnienie na 5 lat w ramach pomocy de minimis.

8 Pakiet powitalny “Pionier” Program stażowy dla studentów Student, który znajdzie organizatora stażu (inwestora), może ubiegać się o stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Radomia na czas stażu (3 albo 6 miesięcy odpowiednio po 1500 albo 1000 zł brutto/m-c). Po stażu organizator stażu (inwestor) jest zobowiązany zatrudnić studenta przez określony czas (odpowiednio do długości stażu 12 lub 24 m-ce). Czynsz dzierżawny gruntu za 1% Inwestor, który będzie dzierżawił grunt od gminy miasta Radomia, może ubiegać się o udzielenie upustu w czynszu dzierżawnym w wysokości 99% (do czasu zakończenia budowy, ale nie dłużej niż na 24 m-ce). Pomoc specjalnej strefy ekonomicznej Część gruntów miasta objęta jest obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co oznacza, że inwestor może odzyskać część poniesionych nakładów inwestycyjnych (lub 2-letnich kosztów pracy), odliczając je od podatku dochodowego CIT lub PIT przez określony czas. Przedsiębiorcom gotowym do włączenia swoich gruntów do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej wskażemy ścieżki postępowania.

9 Pakiet powitalny “Pionier” Klaster Edukacji Zawodowej Po podpisaniu listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie utworzenia Klastra Edukacji Zawodowej, przygotowywane są podstawy do jego budowy. Głównym założeniem jest ukierunkowanie kształcenia zawodowego na potrzeby obecnych przedsiębiorców i przyszłych inwestorów. Szkolenie kadr w CKP/CKU Inwestor wskazuje zapotrzebowanie na pracowników o określonym zawodzie (określonej specjalności), a Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego zajmują się ich specjalistycznym przeszkoleniem (w ramach możliwości). Program rozwoju kompetencji kadr BPO Przygotowujemy formułę 3-4 miesięcznych kursów, które mogłyby być prowadzone wspólnie z partnerami oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym (prowadzone są rozmowy na temat modelu i finansowania programu, obecnie fundacja Pro Progressio zakończyła ankietowe badanie wśród podmiotów z branży BPO/SSC).

10 Pakiet powitalny “Pionier” Wielowydziałowy zespół obsługi inwestora Został utworzony międzywydziałowy zespół, składający się z pracowników komórek, zaangażowanych w proces inwestycyjny, który będzie opiekować się inwestorem i jego projektem. Kampania promocyjna Wykorzystanie potencjału marki (w szczególności inwestorów globalnych) do promocji Radomia jako dobrej lokalizacji dla inwestycji. Dedykowana infolinia Specjalna infolinia dla przedsiębiorców / inwestorów: 0-800-INVEST (0-800-468-378) Połączenie bezpłatne

11 Pakiet reinwestycyjny “Progres”

12 Pakiet reinwestycyjny “Progres” Urząd Miejski, korzystając ze swych pomieszczeń oraz własnych kanałów dystrybucji informacji, przeprowadzi giełdę/targi pracy dotyczące naboru do firmy inwestora. przeznaczony jest dla lokalnych inwestorów zwłaszcza z sektora produkcyjnego i sektora BPO/SSC oraz pozostałych Zbieranie informacji o terenach inwestycyjnych, biurach miejskich, podmiotach prywatnych oraz lokalnych developerach budujących na wynajem w formule built to suit (jak TG Sp. z o.o.), w celu wskazania inwestorom, zwłaszcza lokalnym, możliwości rozwijania swoich firm. Organizacja giełd pracy Baza terenów inwestycyjnych/biur/hal Zwolnienie z podatków lokalnych Inwestor, który realizuje nową inwestycję (np. wybuduje zakład produkcyjny i zatrudni określoną liczbę osób), może aplikować o zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportu na maksymalnie 15 lat. Przy mniejszych projektach inwestycyjnych (powyżej 1 mln zł inwestycji) możliwe jest zwolnienie na 5 lat w ramach pomocy de minimis.

13 Pakiet reinwestycyjny “Progres” Program stażowy dla studentów Student, który znajdzie organizatora stażu (inwestora), może ubiegać się o stypendium przyznawane przez Prezydenta Miasta Radomia na czas stażu (3 albo 6 miesięcy odpowiednio po 1500 albo 1000 zł brutto/m-c). Po stażu organizator stażu (inwestor) jest zobowiązany zatrudnić studenta przez określony czas (odpowiednio do długości stażu 12 lub 24 m-ce). Czynsz dzierżawny gruntu za 1% Inwestor, który będzie dzierżawił grunt od gminy Miasta Radomia, może ubiegać się o udzielenie upustu w czynszu dzierżawnym w wysokości 99% (do czasu zakończenia budowy, ale nie dłużej niż na 24 m-ce). Pomoc specjalnej strefy ekonomicznej Część gruntów miasta objęta jest obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co oznacza, że inwestor może odzyskać część poniesionych nakładów inwestycyjnych (lub 2-letnich kosztów pracy), odliczając je od podatku dochodowego CIT lub PIT przez określony czas. Przedsiębiorcom gotowym do włączenia swoich gruntów do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej wskażemy ścieżki postępowania.

14 Pakiet reinwestycyjny “Progres” Klaster Edukacji Zawodowej Po podpisaniu listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Przemysłu SA w sprawie utworzenia Klastra Edukacji Zawodowej, przygotowywane są podstawy do jego budowy. Głównym założeniem jest ukierunkowanie kształcenia zawodowego na potrzeby obecnych przedsiębiorców i przyszłych inwestorów Szkolenie kadr w CKP/CKU Inwestor wskazuje zapotrzebowanie na pracowników o określonym zawodzie (określonej specjalności), a Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego zajmują się ich specjalistycznym przeszkoleniem ( w ramach możliwości) Program rozwoju kompetencji kadr BPO Przygotowujemy formułę 3-4 miesięcznych kursów, które mogłyby być prowadzone wspólnie z partnerami oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym (prowadzone są rozmowy na temat modelu i finansowania programu, obecnie fundacja Pro Progressio zakończyła ankietowe badanie wśród podmiotów z branży BPO/SSC).

15 P akiet reinwestycyjny “Progres” Źródła finansowania inwestycji Dostęp do uzyskania finansowania zwrotnego (pożyczki) na atrakcyjnych warunkach, oferowanych przez m.in. ARP SA Dedykowany opiekun projektu Jego rolą jest nadzór i udrażnianie procesów uzyskiwania przez inwestora niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń. Opieką objęte zostaną wszystkie projekty inwestycyjne. Celem jest, aby przedsiębiorca mógł na każdym etapie realizacji inwestycji uzyskać pomoc opiekuna projektu. Dedykowana infolinia Specjalna infolinia dla przedsiębiorców / inwestorów: 0-800-INVEST (0-800-468-378) Połączenie bezpłatne

16 Pakiet mikroprzedsiębiorczości “Mikro”

17 Pakiet mikroprzedsiębiorczości “Mikro” Zwolnienie z podatków lokalnych Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla bezrobotnych, absolwentów lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą. przeznaczony jest dla rozpoczynających własny biznes Konkursy na najlepsze prace dyplomowe W planach - organizacja konkursów w celu wykorzystania potencjału studentów poprzez nagradzanie najciekawszych rozwiązań z zakresu rozwoju gospodarczego miasta (np. konkretne opracowania dla radomskich przedsiębiorstw, pobudzanie przedsiębiorczości wśród radomian). Konkursy na najlepsze projekty biznesowe Zaangażowanie środków w ciekawe, możliwe do skomercjalizowania projekty biznesowe mieszkańców Radomia. Miejsce eksponowania najlepszych podmiotów gospodarczych w Radomiu. Platforma wartości na stronie internetowej

18 Program pilotażowy „mikro z mentorem” Kojarzenie młodych firm (w tym start-upów) z doświadczonymi menadżerami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - w planach organizacja warsztatów mentoringowych, konferencji. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Prowadzony jest już projekt, który daje możliwość inkubowania przez przedsiębiorcze osoby swoich pomysłów w AIP. Co istotne, projekt dedykowany jest dla wszystkich radomian, nie tylko studentów. Źródła finansowania inwestycji Punkt informacyjny w WORSG, w którym zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu będzie dla przedsiębiorcy pierwszym kontaktem w procesach uzyskiwania dostępu do źródeł finansowania pomysłów biznesowych oraz do innych podmiotów zdolnych do kooperacji w tym zakresie. Dedykowana infolinia Specjalna infolinia dla przedsiębiorców / inwestorów: 0-800-INVEST (0-800-468-378) Połączenie bezpłatne Pakiet mikroprzedsiębiorczości “Mikro”

19 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Oferta MRFP skierowana jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność gospodarczą, osób bezrobotnych i absolwentów, którzy rozpoczną działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy o pożyczkę, studentów i absolwentów w ramach programu : „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie’’. Oferta MRFP ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, gdy nie można skorzystać z oferty banków, kwota pożyczki od 10 000 zł do 500 000 zł, minimalny wkład własny (minimum 5% wartości udzielonej pożyczki), elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki, uproszczona procedura uzyskania pożyczki, atrakcyjne kwoty pożyczki dla nowo powstałych firm, nawet do 120 000 zł, niższe oprocentowanie pożyczki niż w ofercie komercyjnego banku (od 3,16 % do 6,16 %), brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki do kwoty 250 000 zł, możliwość poręczenia pożyczki przez MFPK do 50 % wartości pożyczki, korzystny okres spłaty (do 60 miesięcy), karencja w spłacie rat kapitałowych (do 6 miesięcy), oferta dopasowana do możliwości i oczekiwań przedsiębiorcy. Pakiet mikroprzedsiębiorczości “Mikro”

20 Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Celem działalności MFPK jest pomoc przedsiębiorcom (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) w zakresie zwiększenia dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania (kapitału na finansowanie inwestycji i bieżącej działalności gospodarczej). Oferta MFPK ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, uproszczona procedura uzyskania poręczenia, korzystne warunki (niska marża i opłata wstępna, dostępność finansowania dla startupów bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskania dotacji unijnych, rozszerzona współpraca z branżowymi stowarzyszeniami (łatwiejszy dostęp do informacji), brak minimalnego okresu poręczenia (max. Do 60 miesięcy), wartość poręczenia: - do 70% kapitału kredytu/pożyczki, - do 80% rat kapitałowych leasingu, - do kwoty 1 mln PLN, oferta dopasowana do możliwości i oczekiwań przedsiębiorcy. Pakiet mikroprzedsiębiorczości “Mikro” Poręczenia zobowiązań finansowych kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców, oferowane przez instytucje finansujące, umowy leasingowe (wszystkie rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy, zwrotny), wadia do przetargów, organizowanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

21 Pakiet innowacje, B+R “Idea"

22 Pakiet innowacje, B+R “Idea" Dedykowany opiekun projektu inwestora Opiekun dedykowany będzie do sprawnego poruszania się w procesach decyzji administracyjnych, finansowania oraz kojarzenia partnerów biznesowych, w tym partnerów komercjalizujących wyniki badań. przeznaczony jest dla działalności innowacyjnej oraz B+R Komercjalizacja projektów Dedykowany opiekun zainicjuje rozmowy w zakresie próby komercjalizacji innowacyjnych projektów (m.in. poprzez platformę transferu technologii ARP SA lub fundusze typu venture capital). Zwolnienie z podatków lokalnych Dla podmiotów, które zdecydują się na nową inwestycję w Radomiu z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, zwolnienie z podatków lokalnych na 5 lat (przy minimalnym zatrudnieniu 5 osób). Planowany jest w zasobach należącym do miasta Radomia. Są już pierwsze ustne deklaracje w sprawie realizacji projektu z potencjalnym partnerem Miasta - Stowarzyszeniem na rzecz wspierania rozwoju informatyki południowego mazowsza „Siła w innowacji”. Inkubator IT (w planach)

23 Konkursy na najlepsze prace dyplomowe Plany współpracy z radomskimi uczelniami, poprzez nagradzanie prac dyplomowych studentów oraz doktorantów, kierunkowanie tematów tych prac Źródła finansowania inwestycji Punkt informacyjny w WORSG, w którym zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu będzie dla przedsiębiorcy pierwszym kontaktem w procesach uzyskiwania dostępu do źródeł finansowania pomysłów biznesowych oraz do innych podmiotów zdolnych do kooperacji w tym zakresie. Dedykowana infolinia Specjalna infolinia dla przedsiębiorców / inwestorów: 0-800-INVEST (0-800-468-378) Połączenie bezpłatne Pakiet innowacje, B+R “Idea"

24 Dedykowana strona internetowa

25 Dedykowana infolinia Specjalna infolinia dla przedsiębiorców / inwestorów: 0-800-INVEST (0-800-468-378) Połączenie bezpłatne

26 Dziękujemy za uwagę RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej ul. Stefana Żeromskiego 53 26-600 Radom Tel.(48)36-20-866 Infolinia: 0-800-INVEST (0-800- 468-378)


Pobierz ppt "RADOMSKA STREFA GOSPODARCZA Pakiety wsparcia dla przedsiębiorców/inwestorów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google