Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CASE, L.Banachowski Metodyki i narzędzia CASE na przykładzie metodyki i narzędzi firmy Oracle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CASE, L.Banachowski Metodyki i narzędzia CASE na przykładzie metodyki i narzędzi firmy Oracle."— Zapis prezentacji:

1 CASE, L.Banachowski Metodyki i narzędzia CASE na przykładzie metodyki i narzędzi firmy Oracle

2 CASE, L.Banachowski Co znaczy CASE? CASE - narzędzia i metody (w tym komputerowe) wspomagające prace analityczno-projektowe nad konstrukcją oprogramowania i systemów informacyjnych. Skrót: Computer Aided Software Engineering Computer Aided System Engineering

3 CASE, L.Banachowski Podstawowa bibliografia Oracle Designer, materiały.pdf do kursu firmy Oracle – dostępne na serwerze ftp Szkoły: lech\projinz\Designer_Pdf\coursepdf.zip Lech Banachowski, Krzysztof Stencel, Bazy danych Projektowanie aplikacji na serwerze, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001 – str. 131-156.

4 CASE, L.Banachowski Budowa systemów informacyjnych Narzędzia Metodyka Co robić? Jak to robić? Jak zautomatyzować? CDM Metody Model procesów Model danych Weryfikacja...

5 CASE, L.Banachowski Elementy projektowania CASE na zajęciach z Baz danych Projektowanie schematu relacyjnej bazy danych – Erwin/MS Visio, MS Access. Projektowanie aplikacji w MS Access.

6 CASE, L.Banachowski Elementy analizy i projektowania Encja, atrybut, związek Forward Engineering Reverse Engineering Specyfikacja wymagań użytkowników Projektowanie logicznego modelu danych dla systemu informacyjnego Dokumentacja projektowa

7 CASE, L.Banachowski Projektowanie aplikacji (formularza) w MS Access Jakie dane mają się pokazać na formularzu? W jakiej postaci, czy z etykietami? Jakie operacje na tych danych są dozwolone np. wyszukiwanie, wstawianie, usuwanie, aktualizacja?

8 CASE, L.Banachowski Architektura klient-serwer Aplikacje bazodanowe składają się z co najmniej dwóch części: strony klienta - zwykle na stacji roboczej użytkownika, strony serwera – na komputerze zawierającym serwer bazy danych czyli bazę danych wraz z jej systemem zarządzania (SZBD). Trzeba określić, które operacje mają być zaplanowane do wykonania na kliencie a które na serwerze np. sprawdzanie więzów spójności, obliczenia.

9 CASE, L.Banachowski Metodyka firmy Oracle - CASE*Method, CASE Design Method (CDM) Podział projektu na etapy stanowiące cykl życia systemu informacyjnego: Strategia Analiza Projektowanie systemu Implementacja/Dokumentacja Wdrożenie Eksploatacja Wspomaganie narzędziem CASE (Oracle Designer).

10 CASE, L.Banachowski Analitycy Projektanci Role w projekcie Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed + Customers: Programiści Użytkownicy biznesu Administratorzy Kierownik projektu BD Użytkownicy zamawiający

11 CASE, L.Banachowski Strategia firmy (z punktu widzenia systemu informacyjnego) 1.Wypracowanie ogólnego modelu firmy (rozważanego fragmentu rzeczywistości), sformułowanie wymagań, harmonogramu, ograniczeń finansowych i technicznych. 2.Budowa modeli: procesów zachodzących w firmie (PD), danych przetwarzanych w firmie (ERD), funkcji realizowanych w firmie (FHD), przepływów danych w firmie (DFD).

12 CASE, L.Banachowski Analiza szczegółowa Uszczegółowienie i uzupełnienie informacji zebranych na etapie strategii. Szczegółowe modele PD, ERD, FHD, DFD. Diagramy matrycowe (macierze powiązań).

13 CASE, L.Banachowski Projektowanie systemu informacyjnego Model danych dla projektowanego systemu. Struktura logiczna i fizyczna bazy danych. Modele modułów aplikacji (formularze, raporty)

14 CASE, L.Banachowski Implementacja i dokumentacja systemu informacyjnego Generowanie, budowa, modyfikowanie i testowanie kodu modułów aplikacji i całej aplikacji. Poprawianie aplikacji aby działała efektywniej (dostrajanie bazy danych i aplikacji). Tworzenie dokumentacji technicznej i użytkowej.

15 CASE, L.Banachowski Wdrażanie Instalowanie systemu. Testy akceptacyjne. Szkolenie użytkowników. Wprowadzanie i migracja danych. Rozpoczęcie używania systemu.

16 CASE, L.Banachowski Ogólne modele tworzenia systemu informacyjnego 1. Model wodospadowy (waterfall model) - przeprowadzanie etap po etapie bez powrotu do wcześniej zrealizowanych etapów. 2. Model spirali - iteracyjny (spiral model) - cykl tworzenia systemu jest powtarzany do momentu osiągnięcia zadawalającego rezultatu (np. kolejne wersje). 3. Prototypowanie (prototyping)- w czasie danego etapu przechodzimy aż do końca cyklu tworzenia systemu w celu przetestowania poczynionych założeń. metodyka RAD (Rapid Application Development).

17 CASE, L.Banachowski Ukierunkowane metodyki IE (Information Engineering ) – wychodzimy od analizy danych i modelu danych, następnie przechodzimy do funkcji przetwarzających te dane. PMD (Process Model Driven) – najpierw identyfikujemy podstawowe procesy w organizacji przed analizą zakresu systemu; możliwość zmiany procesów w firmie przed rozpoczęciem dalszych kroków projektowych (re-engineering). DCD (Design Capture Driven) – stosowana w przypadku istnienia w firmie działających systemów informacyjnych, następuje wprowadzenie obiektów projektowych do bazy danych CASE (reverse engineering). RAD (Rapid Application Development) – szybkie tworzenie działających prototypów aplikacji (istotny CASE).

18 CASE, L.Banachowski Oracle Designer Wymagania biznesowe Projektowanie i budowa baz danych Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed + Customers: Projektowanie i budowa aplikacji

19 CASE, L.Banachowski Narzędzia CASE 1.Skoncentrowane na komputerowym wspomaganiu etapów analizy i projektowania oraz bezpośrednim użyciu ich rezultatów w fazie implementacji. 2.Centralne pojęcie to repozytorium projektowe – baza danych zawierająca wszystkie obiekty (w tym dokumenty) używane wspólnie przez cały zespół projektowy przez cały okres działalności projektowej: diagramy np. diagramy związków encji; elementy diagramów np. encja, funkcja, proces, moduł, tabela; projektowe reprezentacje obiektów bazy danych np. indeksy, przestrzenie tabel, segmenty wycofań; dokumenty projektowe jak terminologia biznesu, cele, krytyczne czynniki powodzenia (CSF). 3.Repozytorium projektowe jest dzielone na części – systemy aplikacyjne, foldery. Widok na repozytorium to obszar roboczy.

20 CASE, L.Banachowski Narzędzia CASE c.d. Obiekty projektowe są: tranformowane między kolejnymi poziomami projektowymi np. można dokonać transformacji encji na tabelę a także tabeli na encję; wersjowane – kolejnym wersjom obiektu repozytorium przypisuje się numer wersji, obiekty tworzą drzewo wersji; poddawane generowaniu (forward engineered) do obiektów aplikacji jak tabele w bazie danych, formularze aplikacji; wprowadzane wstecz (backward engineered) – tworzone na podstawie istniejących obiektów jak tabele w bazie danych, formularze aplikacji; współdzielone między różnymi projektami w tym także na zasadzie wypożyczania i zwracania z/do repozytorium projektowego.

21 CASE, L.Banachowski Narzędzia CASE c.d. Narzędzie CASE jest w stanie automatycznie produkować raporty projektowe - w tym produkty kończące etapy projektowania (deliverables), raporty kontroli jakości - na podstawie zawartości repozytorium projektowego.

22 CASE, L.Banachowski Oracle Designer

23 CASE, L.Banachowski Nawigator obiektów repozytorium – Designer <=6i ustalone foldery

24 CASE, L.Banachowski Nawigator obiektów repozytorium – Designer >=6i foldery definiowane przez projektanta

25 CASE, L.Banachowski Interakcja między etapami projektowania i repozytorium projektowym

26 CASE, L.Banachowski Diagram związków encji 1.Każde zamówienie musi być złożone przez dokładnie jednego klienta. 2.Każdy klient może złożyć wiele zamówień. 3.Dla każdego klienta musi być określona jego nazwa, ulica z jego adresu oraz może być określony numer jego telefonu. Encja Atrybut Związek

27 CASE, L.Banachowski Diagram hierarchii funkcji – hierarchiczne grupowanie wymagań użytkowników

28 CASE, L.Banachowski Część definicji funkcji identyfikuje encje na których działa funkcja

29 CASE, L.Banachowski Diagram hierarchii funkcji pokazuje dekompozycję funkcji na podfunkcje. Aby zidentyfikować kolejność realizacji funkcji w firmie używane są diagramy przepływu danych.

30 CASE, L.Banachowski Obiektowe projektowanie - oparte na obiektowym modelu danych (prosty CASE np. MS Visio) Do specyfikacji struktury danych obiektu (encji) włącza się specyfikację działających na nim funkcji – metody obiektu. Podstawowy diagram – diagram klas – stanowiący notacyjny wariant i rozszerzenie o metody, diagramu związków encji. Używany jest także powszechnie diagram przypadków użycia systemu (tzw. use-case’y) - obrazujący widok systemu z punktu widzenia użytkownika. Używana specjalna notacja modelowania obiektowego Unified Modeling Language (UML) http://www.rational.com/uml. http://www.rational.com/uml Docelowym rezultatem projektowania obiektowego jest zwykle program napisany w języku obiektowym jak C++ lub Java.

31 CASE, L.Banachowski Specyfikowanie wymagań użytkowników przy pomocy use-case’ów Aktor – użytkownik systemu, osoba lub zewnętrzna organizacja lub inny system komputerowy. Aktor używa systemu na różne sposoby.

32 CASE, L.Banachowski Diagram klas – reprezentacja typów obiektów razem z operacjami wykonywanymi na nich public abstract class Account { protected double m_CurrentBalance; public void credit(double amount) {} public void debit(double amount) {} }

33 CASE, L.Banachowski Diagram hierarchii klas

34 CASE, L.Banachowski Powiązanie między klasami - przez atrybuty public class Person { public Company employer; } public class Company { public Vector employee; }

35 CASE, L.Banachowski Podsumowanie - narzędzia CASE 1.Zarządzanie repozytorium projektowym – bazą danych zawierającą wszystkie obiekty (w tym dokumenty) używane wspólnie przez cały zespół projektowy przez cały okres działalności projektowej. 2.Wspomaganie tworzenia obiektów projektowych jak diagramy. Kierowanie zbieraniem informacji o obiektach projektowych. 3.Automatyzacja działań projektowych. 4.Wspomaganie procesu kontroli jakości produktów projektu (raporty kontroli jakości). 5.Automatyczne tworzenie prototypów (baza danych, moduły aplikacji). 6.Automatyczne tworzenie raportów z informacji wprowadzonej do repozytorium. 7.Możliwość wprowadzenia działających baz danych i aplikacji do repozytorium projektowego (reverse engineering). 8.Zarządzanie kolejnymi wersjami obiektów projektowych.


Pobierz ppt "CASE, L.Banachowski Metodyki i narzędzia CASE na przykładzie metodyki i narzędzi firmy Oracle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google