Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cykle życia oprogramowania Piotr Chmielewski, Tomasz Janas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cykle życia oprogramowania Piotr Chmielewski, Tomasz Janas."— Zapis prezentacji:

1 Cykle życia oprogramowania Piotr Chmielewski, Tomasz Janas

2 3 podstawowe fazy życia 1.Wyodrębnienie ze środowiska 2.Życie i współdziałanie z otoczeniem przy pełnej efektywności 3.Stopniowa utrata efektywności i powrót do środowiska

3 Cykle życia oprogramowania a projektowanie Cykl życia oprogramowania opisuje historię systemu informatycznego począwszy od jego narodzin aż do wdrożenia i utrzymania opisuje zależności (czasowe) pomiędzy różnymi aktywnościami podejmowanymi przy wytwarzaniu oprogramowania określa, jak proces projektowania współdziała z innymi procesami

4 Poszczególne kroki CŻO 1.Faza strategiczna: określenie strategicznych celów, planowanie i definicja projektu 2.Określenie wymagań 3.Analiza: dziedziny przedsiębiorczości, wymagań systemowych 4.Projektowanie: pojęciowe, logiczne 5.Implementacja / konstrukcja: rozwijanie, testowanie, dokumentacja 6.Testowanie 7.Dokumentacja 8.Instalacja 9.Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja

5 Model kaskadowy Kolejne aktywności następują po sobie bez możliwości powrotu

6 Model kaskadowy - analiza wymagań wymagania funkcjonalne - co system ma robić z punktu widzenia użytkownika po wyjściu z fazy analizy, wymagania stawiane systemowi nie mogą być już zmienione

7 Model kaskadowy - projektowanie uszczegółowienie wyników analizy projektowanie składowych systemu nie związanych z dziedziną problemu optymalizacji systemu dostosowanie do ograniczeń i możliwości środowiska implementacji określenie fizycznej struktury systemu

8 Model kaskadowy – implementacja, oprogramowanie zakodowanie rozwiązań w języku programowania wstępne testowanie na poziomie funkcji lub modułów

9 Model kaskadowy - testowanie wykrycie i usunięcie błędów w systemie ocena niezawodności systemu Rodzaje testów: 1.testy statystyczne 2.testy dynamiczne 3 fazy testowania systemu : 1.testy modułów 2.testy systemu 3.Testy akceptacji

10 Model kaskadowy - Wdrożenie i utrzymanie instalacja i konfiguracja systemu u klienta dostarczenie wparcia technicznego wdrożeniu odpowiadają działania marketingowe zmierzające do wprowadzenia produktu na rynek

11 Model kaskadowy - podsumowanie 1. Zalety: łatwość zarządzania przedsięwzięciem łatwość planowania łatwość harmonogramowania łatwość monitorowania ścisła kontrola nad kolejnością wykonywania prac (rygorystyczny styl pracy) 2. Wady: trudno naprawić popełnione błędy we wcześniejszych fazach (błędy w fazie określenia wymagań najprawdopodobniej zostaną wykryte dopiero w fazie testowania lub konserwacji) długa przerwa w kontaktach z klientem (zmniejszenie zainteresowania, bo fazy projektowania i implementacji odbywają się bez jego udziału) brak iteracji (jeżeli już, to są to sytuacje wyjątkowe)

12 Model kaskadowy z nawrotami Modyfikacja modelu kaskadowego - wprowadzenie do niego iteracji Możliwość powrotu do poprzedniego etapu powoduje, że model może być zastosowany w praktyce Projektanci i programiści tracą gwarancję niezmienności wymagań

13 Model oparty o prototypowanie zebranie wymagań dotyczących sytemu realizacja projektu i implementacja zaprezentowanie wyników użytkownikowi i powrót do punktu określania wymagań

14 Model oparty o prototypowanie 1. Zalety: możliwość szybkiej demonstracji pracującej wersji systemu możliwość szkoleń zanim zbudowany zostanie pełen system 2. Wady: dodatkowy koszt budowy prototypu frustracja klienta, że ma prawie gotowy system

15 Model spiralny zakłada cykliczne przechodzenie przez kolejne fazy realizacji projektu cztery cyklicznie powtarzane etapy: 1.Określanie wymagań i planowanie 2.Analiza ryzyka 3.Wytworzenie systemu 4.Ocena użytkownika i przejście do punktu 1

16 Programowanie odkrywcze określenie wymagań szybka realizacja systemu weryfikowana przez klienta Brak akceptacji klienta: kolejna wersja systemu lub modyfikuje się poprzednią wersję Akceptacja klienta: kontynuujemy prace nad danym systemem

17 Programowanie odkrywcze 1. Zalety: możliwość określenia trudnych wymagań klienta 2. Wady: trudno zachować sensowną strukturę systemu Mało profesjonalna metoda

18 Realizacja kierowana dokumentami Model zgodny ze standardem DOD STD 2167 - sposób wykonywania oprogramowania dla armii amerykańskiej Każda faza kończy się szczegółowym opracowaniem dokumentów opisujących wyniki tej fazy Kolejna faza rozpoczynana jest tylko w przypadku zaakceptowania przez klienta dokumentacji

19 Realizacja kierowana dokumentami 1. Zalety: możliwość kontynuowania projektu w innej firmie w przypadku przerwania pracy (mając komplet dokumentacji) 2. Wady: duży nakład pracy na opracowanie dokumentów zgodnych ze standardem (ponad 50% całkowitych nakładów) przerwy w realizacji przedsięwzięcia niezbędne dla weryfikacji dokumentów przez klienta

20 Montaż z gotowych elementów wykorzystywane jest ponowne użycie 1. Zalety: wysoka niezawodność zmniejszenie ryzyka efektywne wykorzystanie specjalistów narzucenie standardów redukcja kosztów 2. Wady: dodatkowy koszt przygotowania elementów do ponownego wykorzystania ryzyko uzależnienia się od dostawcy elementów niedostatki narzędzi wspomagających ten rodzaj pracy

21 Podsumowanie Mniej dokładna analiza i projektowanie – więcej pracy dla programistów Staranne projektowanie ułatwia pracę programistom i testerom oraz pozwala zaoszczędzić nakłady w procesie programowania i wdrożenia Im większym zmianom ma podlegać system tym przyjęte rozwiązania muszą być bardziej elastyczne i ogólne

22 APLAUZ ;-) Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Cykle życia oprogramowania Piotr Chmielewski, Tomasz Janas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google