Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Macioł Analiza i projektowanie Informacyjnych Systemów Zarządzania dr inż. Andrzej Macioł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Macioł Analiza i projektowanie Informacyjnych Systemów Zarządzania dr inż. Andrzej Macioł"— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Macioł Analiza i projektowanie Informacyjnych Systemów Zarządzania dr inż. Andrzej Macioł

2 Andrzej Macioł System informacyjny i informatyczny 1/2 Projekt systemu informatycznego to przedsięwzięcie, które ma zautomatyzować kolejny obszar systemu informacyjnego przedsiębiorstwa –komputeryzacja dziekanatu Projekt systemu informacyjnego ma udoskonalić zarządzanie w organizacji dzięki poprawie komunikacji pomiędzy jej uczestnikami –zmiana organizacji pracy dziekanatu

3 Andrzej Macioł System informacyjny i informatyczny 2/2 Projekt systemu informacyjnego może być związany z projektem informatycznym –jednocześnie doskonalimy organizację i wprowadzamy system komputerowy Nie powinno się realizować projektu informatycznego bez analizy systemu informacyjnego

4 Andrzej Macioł Analiza i projektowanie Analiza dotyczy badania problemu i wymagań a nie poszukiwania rozwiązania Projektowanie dotyczy opracowania koncepcji rozwiązania a nie koniecznie budowania gotowego produktu Zasada: do the right thing (analysis), and do the thing right (design)

5 Andrzej Macioł Analiza i projektowanie systemu informacyjnego Wynikiem analizy są wymagania stawiane systemowi nie konieczne związane z automatyzacją procesów Projekt to zbiór wytycznych organizacyjnych i być może wymagania dla systemu informatycznego Używane metody będą nieco inne – choć samo podejście może być podobne

6 Andrzej Macioł Cel projektów systemów informatycznych Skonstruowanie oprogramowania spełniającego wymagania sponsora projektu Cel można osiągnąć w drodze: –budowy nowego dedykowanego systemu –zakup i wdrożenie produktu dostępnego na rynku –integracja systemów już istniejących Zagrożenia: –zły system informacyjny –nieprecyzyjnie określone wymagania –ograniczenia czasu i zasobów

7 Andrzej Macioł Cykl życia oprogramowania czas WymaganiaAnaliza i Proje – ktowanie Implemen - tacja TestowanieWdrożenie

8 Andrzej Macioł Cykl życia systemu informatycznego czas WymaganiaAnaliza i Proje – ktowanie Implemen - tacja TestowanieWdrożenieModelowanie Biznesowe

9 Andrzej Macioł Istotne różnice W pierwszym modelu zakładamy, że użytkownik wie czego chce i to co wie odpowiada potrzebom organizacji W drugim modelu zakładamy, że nie ma sensu komputeryzować systemu informacyjnego w przypadku gdy nie odpowiada on celom organizacji

10 Andrzej Macioł

11 Konsekwencje Nie ma sensu pytanie czy najpierw doskonalić system zarządzania czy system informacyjny Nie można zmieniać organizacji nie zmieniając jej istoty informacyjnej Projektując nowe rozwiązania w zakresie narzędzi informacyjnych musimy brać pod uwagę zmiany organizacji w jej pełnym wymiarze

12 Andrzej Macioł Podejście procesowe 1/3 Organizacja realizuje swoje cele strategiczne w sposób ciągły i racjonalny Organizacja działa w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu, na które chce oddziaływać i jednocześnie podlega jego oddziaływaniom Interakcje organizacji z elementami otoczenia to zdarzenia wywołane przez działania organizacji lub otoczenia Każde zdarzenie wywołuje proces w organizacji lub jest skutkiem procesu realizowanego przez organizację

13 Andrzej Macioł Podejście procesowe 2/3 Stosując fenomenologiczne podejście do analizy organizacji musimy skupić się na zdarzeniach i procesach Należy więc najpierw definiować zdarzenia, później procesy i opisywać organizację jako maszynę realizującą procesy Doskonaląc organizację doskonalimy sposób realizacji procesów a dopiero później jej wewnętrzną strukturę Organizacja jest doskonale zarządzana jeżeli najlepiej jak to możliwe realizuje procesy (odpowiada na zdarzenia)

14 Andrzej Macioł Podejście procesowe 3/3 Mówiąc o Informacyjnych Systemach Zarządzania powinniśmy skupić się na tych aspektach realizacji procesów zarządzania (biznesowych), które są lub mogą być doskonalone przez organizację, narzędzia i metody przetwarzania informacji Musimy brać pod uwagę zarówno realizowane obecnie procesy jak i procesy, które będą musiały być realizowane w przypadku pojawienia się nowego rodzaju zdarzeń i celów organizacji Musimy pamiętać o integracji procesów

15 Andrzej Macioł Reorganizacja systemów zarządzania (reengineering) Reengineering - metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie Reenginering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do przełomowej poprawy – według krytycznych, współczesnych miar – osiąganych wyników (takich jak koszty, jakość, serwis i szybkość) [Hammer M., Champy J.] –wychodzić od potrzeb klienta –analizować procesy w przedsiębiorstwie –uwzględniać istniejące ograniczenia –myśleć inaczej

16 Andrzej Macioł Metody analizy i projektowania W modelowaniu biznesowym: –metody strukturalne –metody obiektowe UML –Business Process Management Notation W analizie i projektowaniu systemów informatycznych: –metody obiektowe UML –Business Process Management Notation

17 Andrzej Macioł Cel przedmiotu Nauczyć się prowadzenia analizy biznesowej Nauczyć się zasad projektowania systemów informatycznych Poznać na praktycznych przykładach odpowiednie narzędzia wspomagające Poznać najnowsze tendencje w projektowaniu systemów informatycznych

18 Andrzej Macioł Plan wykładu 1/2 Ogólna charakterystyka metod –metody strukturalne –UML –BPMN Problemy modelowania biznesowego Inżynieria wymagań Unified Modeling Language (UML)

19 Andrzej Macioł Plan wykładu 2/2 Narzędzia Business Process Management Initiative Metody strukturalne Cykl życia systemu informacyjnego Integracja systemów informacyjnych i koncepcja Service Oriented Architecture (Architektura zorientowana na usługi) Problemy implementacji i testowania

20 Andrzej Macioł Przykład – obsługa klienta w firmie produkującej okna – stan obecny Założono stały cykl realizacji zamówień wynoszący 3 tygodnie Zamówienia przyjmowane są przez przedstawicieli i przesyłane na koniec każdego tygodnia (w sobotę) Przedstawiciele potwierdzają termin odbioru na trzy tygodnie w przód: –np. klient składający zamówienie 25.09.2008 (czwartek) może uzgadniać termin odbioru lub dostawy 20.10.2008 (poniedziałek)

21 Andrzej Macioł Przykład – obsługa klienta w firmie produkującej okna – problem Firma rozważa jaki system informatyczny zakupić lub zamówić Cele i wymagania wstępne: –system musi być niezawodny –należy do minimum ograniczyć zatrudnienie w dziale sprzedaży Podstawowe pytanie: –uznajemy założoną organizację sprzedaży za podstawę do projektu systemu –rozpatrujemy równolegle zmianę organizacji i wprowadzenie systemu informatycznego

22 Andrzej Macioł Możliwe rozwiązania Projekt systemu informatycznego: –analizujemy i specyfikujemy wymagania użytkownika –przechodzimy do projektu Projekt systemu informacyjnego: –opisujemy istniejące procesy biznesowe –budujemy alternatywne modele procesów –prowadzimy symulacje –wybieramy najlepszy i formułujemy wymagania –przechodzimy do projektu


Pobierz ppt "Andrzej Macioł Analiza i projektowanie Informacyjnych Systemów Zarządzania dr inż. Andrzej Macioł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google