Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Darwinowska teoria doboru naturalnego www.danassays.files.wordpress.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Darwinowska teoria doboru naturalnego www.danassays.files.wordpress.com."— Zapis prezentacji:

1 Darwinowska teoria doboru naturalnego www.danassays.files.wordpress.com

2 Karol Darwin (Charles Robert Darwin) (1809 -1882) 2 www.islingtoncommunitytheatre.com

3 O powstawaniu gatunków (On the Origin of Species) opublikowana w 1859 r., Darwin zawarł w niej podstawy swojej teorii ewolucji, wysunął teorię o ewolucji gatunków w procesie naturalnej selekcji. 3 www.historyton.pl

4 Założenia teorii Karola Darwina zmienność jest cechą charakterystyczną każdej grupy organizmów, jedynie zmienność dziedziczna ma znaczenie w procesie ewolucji, 4 www.pedigreepuppiesforsale.com

5 Założenia teorii Karola Darwina organizmy wydają znacznie więcej potomstwa niż może przeżyć, 5 www.lameriada.blox.pl

6 Założenia teorii Karola Darwina „walka o byt” – współzawodnictwo m.in. o pożywienie i przestrzeń życiową, 6 www.spicygraphic.com

7 Założenia teorii Karola Darwina przeżywają najlepiej przystosowani i to oni stanowią istotę doboru naturalnego, 7 www.strangecosmos.com

8 Założenia teorii Karola Darwina z pokolenia na pokolenie są przekazywane najkorzystniejsze „warianty cech”. www.sharetv.org

9 Populacja 9 zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. www.swiat-obrazkow.pl

10 Pula genowa suma wszystkich genów obecnych w danej populacji w określonym czasie. www. i.wp.pl,www.zwierzakomania.pinger.pl

11 Dobór naturalny (selekcja) proces zwiększający częstość występowania korzystnych genotypów, a eliminowania innych wynikających z różnic w rozrodczości i przeżywalności. Dobór powoduje kierunkowe zmiany częstości genów, a zmiany te są tym większe im większą zmienność wykazują dane populacje i im ostrzejsze są kryteria doboru. 11

12 Dobór naturalny (selekcja) Podstawą doboru naturalnego są uwarunkowane genetyczne różnice między osobnikami pod względem rozrodczości i żywotności, co decyduje o ich dostosowaniu. 12

13 Dobór naturalny (selekcja) Miarą dostosowania jest liczba młodych, które dożywają wieku reprodukcyjnego i za których pośrednictwem geny są przekazywane następnym pokoleniem. Dobór zachodzi głownie na poziomie osobniczym. Osobniki są tutaj nośnikami genotypów. 13

14 Typy doborów naturalnych 14 www.sciaga.onet.pl

15 Dobór stabilizujący są eliminowane osobniki skrajne, zmniejsza się różnorodność fenotypów, największa przeżywalność mają osobniki średnie np. szare myszy są najmniej narażone na atak drapieżników, 15 www.bi.gazeta.pl/

16 Dobór różnicujący (rozrywający) 16 eliminuje osobniki o umiarkowanej intensywności cech (jest mechanizmem który może doprowadzić do specjacji), www.slimak390227.blox.pl

17 Dobór kierunkowy 17 eliminacja cechy najmniej korzystnej. Przesunięcie populacji w stronę cechy korzystnej dla danej populacji (często stosowany w hodowli) np. zięby Darwina. www.szkolnictwo.pl

18 Melanizm przemysłowy 18 www.genetologisch-onderzoek.nl krępak brzozowy

19 Melanizm przemysłowy 19 Przykład szybkiego działania doboru naturalnego, stwierdzony na przykładzie jednego z gatunków motyli, który na uprzemysłowionych terenach Anglii występuje w formie ciemno ubarwionej. Forma ta, mniej widoczna na tle ciemnej od pyłów kory drzew, rzadziej padała ofiarą ptaków drapieżnych, które eliminowały osobniki jasno ubarwione.

20 Melanizm przemysłowy W rezultacie na obszarach przemysłowych zaczęła dominować forma ciemno ubarwiona, natomiast na obszarach nie zanieczyszczonych - forma jasno ubarwiona. 20

21 Zmienność To zróżnicowanie cech osobników w obrębie jednego gatunku. 21 www.i287.photobucket.com

22 Rodzaje zmienności 22 środowiskowa (modyfikacyjna) rekombinacyjna (mieszanie się materiału genetycznego), mutacyjna (nagła zmiana w materiale genetycznym).

23 Faworyzowanie niektórych cech 23 www. zwierzaki.org,www.zoo.silesia.pl

24 Koniec … 24 Koniec


Pobierz ppt "Darwinowska teoria doboru naturalnego www.danassays.files.wordpress.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google