Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak manipulować czasem generacji u drzew. Dorota Feret, Anna Noatyńska Na podstawie artykułu Growing up fast: minipulating the generation time of trees.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak manipulować czasem generacji u drzew. Dorota Feret, Anna Noatyńska Na podstawie artykułu Growing up fast: minipulating the generation time of trees."— Zapis prezentacji:

1 Jak manipulować czasem generacji u drzew. Dorota Feret, Anna Noatyńska Na podstawie artykułu Growing up fast: minipulating the generation time of trees Mar Martin – Trillo and Jose M Martinez - Zapater

2 Definicje: Czas generacji u roślin - jest to czas od wykiełkowania nasiona do wydania potomstwa; Faza juwenilna – okres dojrzewania, roślina rozwija się ale nie jest jeszcze zdolna do rozmnażania; Reproduktywna kompetencja- zdolność rośliny do wytworzenia organów generatywnych (kwitnienia, wytwarzania owoców, nasion).

3 nasienie siewka roślina juwenilna roślina dojrzała Etapy rozwoju rośliny

4 Cechy fazy juwenilnej: Drzewa maja długą fazę juwenilną. Krótką fazę juwenilną mają rośliny jednoroczne. W tej fazie rozwoju rośliny mają charakterystyczny : kształt, rozmiar i wygląd liści, zdolność ukorzeniania, obecność kolców na łodydze, wrażliwość na sygnały indukujące kwitnienie.

5 Eliminacja fazy juwenilnej przyśpieszy kwitnienie i wydanie nasion u rośliny

6 Po co przyspieszać dojrzewanie drzew? Główne korzyści: Profity ekonomiczne, Drzewa modelowe do badań, Szybkie otrzymywanie transgenicznych drzew o korzystnych cechach.

7 Czynniki wpływające na długość fazy juwenilnej to: Środowiskowe (światło, stężenie CO 2, temperatura, fotoperiod, dostępność wody, pory roku); Genetyczne.

8 Czynniki wpływające na długość fazy juwenilnej są specyficzne gatunkowo

9 Kontrola Fazy juwenilnej brzoza Zazwyczaj okres ten trwa od 5-10 lat. Gdy zastosujemy odpowiednie warunki środowiska takie jak: wysokie steżenie CO 2 i intensywne oświetlenie brzoza zacznie kwitnąć nawet po 3-5 miesiacach od wykiełkowania. Zmienność genetyczna dotycząca długości fazy juwenilnej pozwoliła wyselekcjonować brzozy, które zaczynają kwitnąć już po pierwszym roku od posadzenia (od sadzonki).

10 Oliwka Hodowla w szklarni, Wysoka temperatura, Ciągle oświetlenie, Kwitnie po 2-3 latach zamiast wymaganych w warunkach naturalnych 10-15 lat.

11 Arabidopsis Długi fotoperiod, Ekspozycja na niskie temperatury (wernalizacja), Przyspieszenie kwitnienia.

12 Inicjacja kwitnienia w roślinach dorosłych- mechanizm molekularny Warunki zewnętrzne uruchomienie ekspresji geny MADS-box (SOC1) MADS-box TF LFY Aktywacja merystemu kwiatowego-inicjacja kwitnienia FT białko FT AP1 CAL FUL

13 Manipulacje czasem kwitnienia drzew Podjęto próby stworzenia drzew transgenicznych o skróconej fazie juwenilnej. Metodami inżynierii genetycznej uzyskano drzewa hybrydowe gatunków: -Populus tremula x Populus tremuloides ( topola osika) -Poncirus trifoliata x Citrus sinensis z konstytutywna ekspresja genu LFY pochodzącego z Arabidopsis.

14 Populus tremula x Populus tremuloides (topola osika) Uzyskano drzewo z konstytutywną ekspresją genu LFY pochodzącego z Arabidopsis, EFEKT: kwitnienie po roku zamiast po 15 latach, DEFEKT: nienormalny rozwój kwiatów, męskie kwiaty nie zrzucały pyłku.

15 Poncirus trifoliata x Citrus sinensis Uzyskano roślinę z konstytutywną ekspresją genu LFY oraz AP1. Geny te pochodziły z Arapidopsis EFEKT: roślina zakwitła po okresie 12-18 miesięcy podczas gdy w warunkach naturalnych kwitnie po 6-7 latach. DODATKOWY SUKCES: Roślina ma normalne kwiaty, jest zdolna do wytwarzania potomstwa.

16 Otrzymane transgeniczne drzewa są: płodne, mają krótki czas generacji, zachowały zdolność indukcji kwitnienia przez warunki środowiska, Mogą więc utworzyć szybko rozmnażające się linie roślin transgenicznych wykorzystywane do dalszych badań genetycznych.

17 Korzyści Drzewa o szybkim cyklu rozwojowym: Przyspiesza hodowle ekonomicznie ważnych gatunków, Stworzą linie użyteczne w badaniach genetycznych, Oprócz zwierząt domowych będziemy mieli domowe drzewa, które będą owocować np: parę razy do roku.

18 THE END


Pobierz ppt "Jak manipulować czasem generacji u drzew. Dorota Feret, Anna Noatyńska Na podstawie artykułu Growing up fast: minipulating the generation time of trees."

Podobne prezentacje


Reklamy Google