Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Maria ZAJĄC E-learning 2.0 a style.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Maria ZAJĄC E-learning 2.0 a style."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Maria ZAJĄC E-learning 2.0 a style uczenia się PJWSTK, Warszawa 17-19.06.2009

2 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Czynniki warunkujące (e)uczenie się posiadana już wiedza samodzielność motywacja przyzwyczajenia i nawyki umiejętności komunikacyjne umiejętność współpracy (znajomość ICT)

3 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Próba syntezy - style uczenia się I. Jak rozumieć style uczenia się? II. Jak je rozpoznawać? III. Jak je uwzględniać w e-nauczaniu?

4 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Definiowanie stylu uczenia się

5 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Stosowane modele Typy osobowości Dominacja półkul mózgowych Preferencje związane z odbiorem informacji Teoria inteligencji wielorakich …

6 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Rozpoznawanie stylów

7 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Kwestionariusze stylów 70 stwierdzeń ułożonych losowo – każdego stylu uczenia się dotyczy10 spośród nich Odpowiedzi przyjmują wartości 0, 1 lub 2 Każdy uczący się opisywany jest przez 7 liczb (z zakresu 0-20) odpowiadających poszczególnym stylom Ważne: Wynikiem uzyskanym z kwestionariusza nie jest jeden styl uczenia się, dominujący u badanej osoby, lecz stopień wykorzystania przez tę osobę każdego z 7 rozpoznawanych stylów

8 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Przykładowy profil

9 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Przykładowy profil

10 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Przykładowy profil

11 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Aktywne uczenie się

12 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Model fazowy kursu Konstrukcja kursu powinna uwzględniać różne etapy uczestnictwa i wynikające z nich różne stopnie zaangażowania uczących się. Kolejne fazy kursu oznaczają też różne funkcje nauczyciela/instruktora.

13 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Kolejne fazy kursu I.Wprowadzenie – tworzenie społeczności II.Budowanie współpracy III.Współpraca IV.Partnerstwo

14 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Etapy projektowania kursu Krok I: Czego chcemy nauczyć? Jakimi sposobami chcemy to osiągnąć? Jaka będzie rola uczących się? Krok II: Jakie treści muszą być wcześniej przygotowane? Jakie treści powstaną w trakcie uczenia się?

15 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Konstrukcja kursu Faza I – wprowadzenie Student – nowicjusz Nauczyciel – inicjuje i stymuluje tworzenie społeczności uczących się, buduje atmosferę służącą wzajemnemu poznaniu się Aktywności - służą wzajemnemu poznaniu się i wytworzeniu atmosfery współpracy, nie podlegają ocenianiu, na ogół nie bazują na merytorycznych treściach kursu

16 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Konstrukcja kursu Faza II – budowanie współpracy Student – współpracownik Nauczyciel – zachęca do współpracy, tworzy zespoły i inicjuje ich aktywność Aktywności – praca w parach, wzajemne ocenianie, dyskusja, konstruktywna krytyka

17 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Konstrukcja kursu Faza III – współpraca Student – członek zespołu Nauczyciel – koordynuje zespołowe wykonywanie zadań, służy radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów Aktywności – praca w grupach, projekty, dzielenie się doświadczeniem

18 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Konstrukcja kursu Faza IV - partnerstwo Student – partner/inicjator Nauczyciel – koordynuje pracę zespołów, tworzy możliwości indywidualnego włączania się uczestników poprzez podejmowanie przez nich aktywnych ról w kursie Aktywności – decydująca rola uczących się, którzy często je prowadzą

19 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Prawie oczywiste Wykład online nie zwalnia wykładowcy z systematycznej pracy lecz: zwalnia z przekazywania podstawowych treści daje możliwość uczynienia wykładu ciekawszym przez interakcję ze studentami daje możliwość nauczenia się czegoś od studentów

20 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Model kursu opracowano na podstawie: Engaging the Online Learner Activities and resources for Creative Instruction Rita-Marie Pratt, J.Ana Donaldson Wydawnictwo Jossey-Bass, San Francisco 2004

21 IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Informacje o autorce dr Maria Zając Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie mzajac@up.krakow.pl Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie maria.zajac@sgh.waw.pl


Pobierz ppt "IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka” Maria ZAJĄC „E-learning 2.0 a style uczenia się” Maria ZAJĄC E-learning 2.0 a style."

Podobne prezentacje


Reklamy Google