Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Znamiec Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. „Przedszkole pod Topolą” na lata 2014-2019 Zielona Góra 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Znamiec Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. „Przedszkole pod Topolą” na lata 2014-2019 Zielona Góra 2014."— Zapis prezentacji:

1 Barbara Znamiec Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. „Przedszkole pod Topolą” na lata Zielona Góra 2014

2 UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

3 Mijająca kadencja obfitowała w różnorodne przedsięwzięcia
Uruchomiono stronę Nadano imię „Przedszkole pod Topolą” Zorganizowano jubileusz 35-lecia przedszkola Inaugurowano konkurs piosenki pt. „Biesiada pod Topolą”

4 Remonty, modernizacje Ogrodzenie Okna Oświetlenie
Schody wejściowe i droga komunikacyjna Wymiana rur wodno- kanalizacyjnych Remont łazienki Odnowienie sufitów

5 Nowe wyposażenie Zestawy zabawowe na plac zabaw Meble do sal i biur
Stoliki, krzesełka 2 komputery, drukarki 3 zamrażarki Sprzęt kuchenny i gospodarczy

6 Ze środków pozabudżetowych przedszkole pozyskało
Meble, dywany, zabawki Tablice korkowe i magnetyczne Sprzęt rtv Zestawy zabawowe na plac zabaw Stroje dla dzieci Rośliny iglaste

7 Dzięki nieodpłatnym usługom przedszkole posiada
Wycyklinowaną podłogę w szatni Płytki w hollu Termostaty na kaloryferach Odnowione pomieszczenia Wypielęgnowany, zadbany ogród

8

9 Przedszkole przyjazne dziecku i rodzinie, ściśle związane ze środowiskiem lokalnym

10 PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 20
Przedszkole Dziecko Rodzina Środowisko lokalne

11 PRZEDSZKOLE Doskonalenie nauczycieli
Pedagogizacja personelu pomocniczego Organizacja kącików zainteresowań w salach

12 PRZEDSZKOLE Przeprowadzanie remontów, doposażenie w sprzęt, pielęgnacja ogrodu Założenie ogródka: warzywa, zioła, krzewinki i ich opis Nowy wygląd hollu przedszkola, związany tematycznie z nazwą

13 DZIECKO Prowadzenie przez nauczycieli kółek zainteresowań
Aktywna współpraca ze żłobkiem i szkołą Organizacja spacerów, wycieczek, spotkań Realizacja programu Optymistyczne Przedszkole M. Nawrot. Akcja „Gość w przedszkolu”

14 DZIECKO Realizacja autorskich projektów edukacyjnych nauczycieli
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem treści pedagogiki Marii Montessori Objęcie dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

15 RODZINA Zawarcie kontraktu z rodzicami
Organizacja zebrań z rodzicami, „godzin wychowawczych”, warsztatów, zajęć otwartych, udostępnianie biblioteczki przedszkolnej Aktywny udział rodziców i dziadków w przygotowaniu i przebiegu imprez, uroczystości

16 RODZINA Powołanie Klubu Optymistycznych Rodziców
Inauguracja Akademii pod Topolą Kontynuacja rodzinnych konkursów Cykliczne spotkania rodziców z psychologiem, pedagogiem

17 ŚRODOWISKO LOKALNE Organizacja dni otwartych, kiermaszów, festynów, spotkań „Biesiada pod Topolą”- konkurs piosenki dla miejskich przedszkoli Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ze żłobkiem, szkołami przedszkolami

18 ŚRODOWISKO LOKALNE Nawiązanie współpracy z przedszkolami Optymistycznymi oraz z Przedszkolami pod Topolą Cykliczne wręczanie dyplomu i statuetki Przyjaciel Przedszkola pod Topolą Prezentacja osiągnięć dzieci na stronie internetowej, w gazetce przedszkolnej, w kronice

19 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Dobrowolne wpłaty rodziców na konto Rady Rodziców – ,00 Kwestowanie podczas kiermaszów, festynów-3000,00 Loteria fantowa – 2 000,00 Skup surowców wtórnych – 500,00 Darowizny, współpraca z firmami i osobami fizycznymi – 2 000,00 Prace społecznie użyteczne – ,00 ŁĄCZNIE ,00 (rocznie)

20 PROGRAM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW PRZEDSZKOLA
Dobrze opracowany plan finansowy Plan zastępstw doraźnych Oszczędne, efektywne gospodarowanie Wykorzystanie kwalifikacji pracowników Negocjowanie umów

21 PROGRAM OPTYMALIZACJI WYDATKÓW PRZEDSZKOLA
Stosowanie przepisów ustawy PZP oraz Regulaminu wydatkowania środków do 30 000 euro Korzystanie z programu prac społecznie użytecznych Darowizny Roboty wykonane przez rodziców. Wykorzystywanie technologii budowlanych

22 SPOSÓB ZARZĄDZANIA I ROZWOJU BAZY -zarządzanie
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Częściowe finansowanie dokształcania. Wdrażanie kontroli zarządczej Współpraca z organami przedszkola- radą pedagogiczną, radą rodziców Współpraca z organem prowadzącym Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego

23 SPOSÓB ZARZĄDZANIA I ROZWOJU BAZY -promocja
Organizacja imprez otwartych dla środowiska Uaktualnianie folderu reklamowego, strony www Plakaty reklamowe Imprezy zewnętrzne i wewnętrzne Organizacja jubileuszu 40-lecia placówki Współpraca z mediami- prasą, radiem.

24 SPOSÓB ZARZĄDZANIA I ROZWOJU BAZY - baza
Kontynuowanie dalszych remontów, modernizacji Realizacja nakazów PSP i PPSSE Wdrażanie technologii informatycznych, zakup komputerów Wzbogacanie placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt gospodarczy, wyposażenie kuchni Aktywne poszukiwanie sponsorów

25 MIEJSCE PROGRAMU W PROGRAMACH ZEWNĘTRZNYCH
Włączanie się do programów realizowanych w ramach EFS przez inne placówki, instytucje, organizacje Realizacja ogólnopolskiego programu Optymistyczne przedszkole Kontynuacja przyjaźni z przedszkolem czeskim MS „Jablonka” w Libercu Prowadzenie zajęć w ramach ZPWSE Udział w programach profilaktycznych organizowanych przez Komendę Policji, PSSE i inne Włączanie się w akcje charytatywne, ekologiczne oraz kampanie Realizacja Programu Edukacji Regionalnej „Mój mały świat” Podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki programom EFS „Kapitał ludzki”

26 SPOSÓB MIERZENIA I OCENY REALIZACJI KONCEPCJI
Szczęśliwe dzieci i zadowoleni rodzice. Wyniki obserwacji i diagnozy Osiągnięcia przedszkolaków Losy absolwentów Wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego Efekty programów Pozytywna opinia o przedszkolu w środowisku Wyniki kontroli Zadowolenie pracowników Certyfikat Optymistyczne przedszkole.

27 PODSUMOWANIE

28 Dziękuję


Pobierz ppt "Barbara Znamiec Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 20 im. „Przedszkole pod Topolą” na lata 2014-2019 Zielona Góra 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google