Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo – Szkoleniową Warszawa, 6 lutego 2014 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Centrum Dydaktyczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo – Szkoleniową Warszawa, 6 lutego 2014 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Centrum Dydaktyczne,"— Zapis prezentacji:

1 ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo – Szkoleniową Warszawa, 6 lutego 2014 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Centrum Dydaktyczne, Aula A Początek Konferencji: godz. 10.00 Patronat honorowy Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Patronat medialny Temat Konferencji : Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Zakład Zdrowia Publicznego Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Problemy Pielęgniarstwa

2 Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Zmiany w opiece długoterminowej – implikacje praktyczne dla pacjentów i świadczeniodawców 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00 Rozpoczęcie Konferencji Sesja plenarna 10 00 – 10 20 Rozpoczęcie Konferencji- słowo wstępne. Dr hab. n. med. Jacek Imiela, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego, WNoZ 10 20 – 10 40 Priorytety współczesnej geriatrii i opieki długoterminowej. Prof. dr hab. n. med Janusz Wyzgał, Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

3 Sesja I 10 40 – 12 20 Standardy realizacji świadczeń w obszarze opieki długoterminowej Przewodniczący – dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Członkowie: dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz 10 40 – 11 00 Zabezpieczenie świadczeń w Opiece Długoterminowej w Polsce stan aktualny i propozycje zmian. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia 11 00 – 11 20 Propozycje zmian w standardach zabezpieczenia i realizacji świadczeń opieki długoterminowej w Polsce. Teresa Kuziara - wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 11 20 – 11 40 Standardy w stacjonarnej opiece długoterminowej- analiza stanu aktualnego oraz propozycje zmian. Mgr Barbara Kaczmarska- Członek Zarządu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Warszawie 11 40 – 12 00 Nadzór nad Podmiotami leczniczymi realizującymi świadczenia w ramach opieki długoterminowej. Wnioski z realizacji zadań w województwie mazowieckim. Mgr Lilia Kimber – Dziwisz - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej, Radomski Szpital Specjalistyczny 12 00 – 12 10 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i opieki długoterminowej - **projekt systemowy "Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa -współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elżbieta Dudek, Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych 12 10 – 12 20 Dyskusja panelowa, prowadzenie: Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk 12 20 – 12 50 Przerwa

4 Sesja II 12 50 – 15 20 Problemy zdrowotne i społeczne pacjentów opieki długoterminowej Przewodniczący: dr hab. n. med. Bożena Czarkowska – Pączek Członkowie: dr n. med. Ewa Kądalska, dr n.med. Grażyna Franek, dr n. o zdrowiu Mariola Rybka 12 50 – 13 20 Zmiany w systemie ordynacji wyrobów medycznych dla pacjentów niesamodzielnych- nowe uprawnienia pielęgniarki. Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych 13 20 – 13 50 Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku w świetle wyników projektu PolSenior. Dr n. med. Katarzyna Broczek - Klinika Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 13 50 – 14 20 Charakterystyka pacjentów opieki długoterminowej w świetle badań własnych. Dr n. o zdrowiu Mariola Rybka - Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpital Lipno Sp. z o.o. 14 20 – 14 50 Zapewnienie opieki medycznej i koordynacji świadczeń dla dzieci wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych. Dr n. med. Marek Migdał – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” 14 50 – 15 10 Rozwój praktyki pielęgniarskiej w obszarze świadczeń na rzecz pacjentów przewlekle chorych i niesamodzielnych – jako szansa dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Mgr Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny Dyskusja Panelowa, prowadzenie: Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska - Pączek 15 20 – 15 30 – Podsumowanie Sesji Posterowej: dr hab. Joanna Gotlib 15 30 Podsumowanie Konferencji: Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska – Pączek

5 Sesja III 10 30 – 14 00 Osiągnięcia praktyki i badań w opiece długoterminowej- sesja posterowa Przewodniczący: dr hab. Joanna Gotlib Członkowie: dr n. med. Halina Cieślak, dr n. o zdr. Dorota Kilańska Problemy farmakoterapii w populacji pacjentów pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej – wyniki badań. Donata Czekała, Grażyna Wójcik, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego IX Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2013. Aleksandra Kopińska Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu Standardy żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz ich wykorzystanie w leczeniu pacjentów opieki długoterminowej. Lilia Kimber – Dziwisz - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej, Radomski Szpital Specjalistyczny Zmęczenie układu mięśniowo-szkieletowego a praca zespołu pielęgniarskiego w opiece długoterminowej. Zofia Sienkiewicz*, Grażyna Wójcik*, Halina Cieślak*, Grażyna Dykowska**, Teresa Paszek* *Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, **Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Oczekiwania pacjenta w starszym wieku objętego opieką długoterminową wobec zespołu pielęgniarskiego. Zofia Sienkiewicz*, Joanna Gotlib**, Grażyna Wójcik*, Wiesław Fidecki***, Ewa Kobos* *Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, **Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, ***Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie Wiedza pielęgniarek z zakresu żywienia pozajelitowego. Patrycja Waluch, Zofia Sienkiewicz, Patrycja Zając, Grażyna Wójcik, Anna Idzik Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Jakość życia dzieci z wodogłowiem po implantacji układu zastawkowego. Anna Rybicka*, Mariusz Wysokiński**, Donata Czekała*, Beata Dziedzic*, Zofia Sienkiewicz* *Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, **Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie Wypalenie zawodowe a praca zespołu pielęgniarskiego w opiece długoterminowej. Zofia Sienkiewicz*, Grażyna Wójcik*, Grażyna Dykowska**, Joanna Gotlib***, Anna Leńczuk-Gruba* *Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, **Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, ***Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

6 Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym Małgorzata Marcysiak, Anna Ciosek, Miłosz Marcysiak, Małgorzata Zagroba, Bożena Ostrowska, Ewa Wiśniewska, Grażyna Skotnicka-Klonowicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Wypalenie zawodowe a optymizm Miłosz Marcysiak, Katarzyna Korycińska-Koniczuk, Olga Dąbrowska, Joanna Wierzbicka, Małgorzata Marcysiak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych Zadania pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu Małgorzata Marcysiak, Mariusz Kołodziński, Karolina Raniszewska, Agnieszka Bukowska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych, Studenckie Koło Naukowe Ocena subiektywnej jakości życia pacjentów geriatrycznych w zakładach opiekuńczo- leczniczych Wiesław Fidecki*, Mariusz Wysokiński*, Irena Wrońska*, Kornelia Kędziora Kornatowska**, Zofia Sienkiewicz***, Grażyna Wójcik***, Lilla Walas* *Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, UM w Lublinie, **Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, *** Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Pielęgniarska ocena pacjentów geriatrycznych w zakładach opiekuńczo-leczniczych Mariusz Wysokiński*, Wiesław Fidecki*, Irena Wrońska*, Kornelia Kędziora Kornatowska**, Zofia Sienkiewicz***, Grażyna Wójcik***, Robert Ślusarz**** *Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, UM w Lublinie, **Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, *** Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, ****Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy Sesja III 10 30 – 14 00 Osiągnięcia praktyki i badań w opiece długoterminowej- sesja posterowa Przewodniczący: dr hab. Joanna Gotlib Członkowie: dr n. med. Halina Cieślak, dr n. o zdr. Dorota Kilańska

7 KOMITET NAUKOWY Przewodniczący: Dr hab. n. med. Jacek Imiela, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych V-ce przewodniczący: Dr n. o zdr. Mariola Rybka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski Prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska Prof. dr hab. n. med Janusz Wyzgał, Prof. dr hab. Bożena Zboina Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska – Pączek Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib Dr n. med. Agnieszka Bukowska Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Dr n. o zdr. Dorota Kilańska Dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska Dr n. med. Halina Cieślak Dr n. med. Ewa Kądalska Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska Dr n. med. Wojciech Boratyński Dr n. o zdr. Anna Leńczuk-Gruba Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz Dr n. med. Grażyna Franek Dr n. med. Małgorzata Marcysiak Dr n. hum. Beata Dobrowolska Dr n. o zdr. Anna Idzik Dr n. o zdr. Ewa Kobos Dr n. med. Wiesław Fidecki Dr n. med. Mariusz Wysokiński Dr n. med. Anna Andruszkiewicz KOMITET ORGANIZACYJNY Przewodnicząca: mgr Grażyna Wójcik V-ce przewodnicząca: mgr Lilia Kimber-Dziwisz Sekretarz : dr n. med. Beata Olejnik Członkowie: Mgr Dorota Podolec Mgr Aleksandra Kopińska Mgr Mariola Pietrzak Mgr Joanna Parkitna Mgr Barbara Knoff Mgr Donata Czekała Mgr Halina Żmuda-Trzebiatowska Mgr Sebastian Cielebąk Mgr Beata Dey Mgr Beata Dziedzic Mgr Patrycja Zając Mgr Aleksander Wiśniewski Mgr Anna Kaczyńska Mgr Katarzyna Trzpiel Anna Rychlica Anna Urbanik Dorota Bajno


Pobierz ppt "ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo – Szkoleniową Warszawa, 6 lutego 2014 r., Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Centrum Dydaktyczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google