Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządy parlamentarne.. Wybory do Sejmu ustawodawczego – 26 I 1919 Związek Ludowo – Narodowy /endecja/ Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast Polskie Stronnictwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządy parlamentarne.. Wybory do Sejmu ustawodawczego – 26 I 1919 Związek Ludowo – Narodowy /endecja/ Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast Polskie Stronnictwo."— Zapis prezentacji:

1 Rządy parlamentarne.

2 Wybory do Sejmu ustawodawczego – 26 I 1919 Związek Ludowo – Narodowy /endecja/ Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast Polskie Stronnictwo Ludowe – Wyzwolenie Polska Partia Socjalistyczna /lewica/ Mała konstytucja – 20 II 1919 NACZELNIK PAŃSTWA 1919 - 1922

3 PPS Polska Partia Socjalistyczna Ignacy Daszyński Jędrzej Moraczewski SL Stronnictwo Ludowe Maciej Rataj Wincenty Witos chadecja Chrześcijańska Demokracja Wojciech Korfanty endecja Narodowa Demokracja Roman Dmowski KPP Komunistyczna Partia Polski Adolf Warski prawica centrum lewica skrajna lewica

4 władza ustawodawczawykonawczasądownicza parlament Sejm i Senat parlament Sejm i Senat prezydent i rząd prezydent i rząd niezawisłe sądy niezawisłe sądy Konstytucja marcowa 21 marca 1921 r. 5 lat7 lat

5 Gabriel Narutowicz prezydentem – 9 XII 1922 Gabriel Narutowicz 1865 - 1922 Zamach na Prezydenta – 16 XII 1922 Stanisław Wojciechowski prezydentem – 20 XII 1922 Stanisław Wojciechowski 1869 - 1953

6 Narodowości w II Rzeczpospolitej /rok 1921/ Terytorium:388 600 tys. km ² Ludność:27 mln /w 1935 – 35 mln/

7 wspólnoty religijne kościół katolicki - 62 % kościół greckokatolicki - 12 % kościół prawosławny - 11 % judaizm - 10 % protestantyzm - 4 %

8 Funkcjonowanie mniejszości narodowych w Polsce  Wydawanie własnej pracy.  Zakładanie szkół oraz organizacji kulturalnych i oświatowych.  Odrębne partie polityczne.  Akcje terrorystyczne – zamachy na polskich polityków Bronisław Pieracki /1934/ w Warszawie Tadeusz Hołówko /1931/ w Truskawcu  „Getto ławkowe”.

9 Zamach majowy i rządy sanacji.

10 Dworek w Sulejówku

11 ZAMACH MAJOWY /12 – 15 maja 1926 r./

12 IGNACY MOŚCICKI 1867 - 1946 SANACJA uzdrowienie życia społecznego w Polsce Konstytucja kwietniowa 23 kwietnia 1935 r.  Prezydent powoływał i odwoływał premiera  Wyznaczał na stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych  Mógł rozwiązać sejm i senat  Ponosił odpowiedzialność tylko „przed Bogiem i historią” System rządów prezydenckich

13  Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem /1928 - 1935/  Obóz Wielkiej Polski /1926 – 1932/ i Centrolew /1930/  Wybory brzeskie /1930/  Śmierć J. Piłsudskiego /1935/  Ośrodki władzy: grupa zamkowa – Ignacy Mościcki GISZ– Edward Rydz – Śmigły MSZ – Józef Beck Twierdza Brzeska /1930 - 1932/ Bereza Kartuska /1934 - 1939/

14 Kultura i gospodarka II Rzeczypospolitej.

15 Problemy II Rzeczpospolitej 1.Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych. 2.Połączenie ziem trzech zaborów w jeden organizm państwowy. 3.Wprowadzenie jednolitej waluty. 4.Brak samodzielnego portu morskiego. 5.Walka z analfabetyzmem. 6.Zmniejszenie bezrobocia. 7.Wrogi stosunek mniejszości narodowych do państwa polskiego.

16 Osiągnięcia Polski międzywojennej ograniczenie analfabetyzmu port w Gdyni budowę rozpoczęto w 1922 roku

17 Osiągnięcia Polski międzywojennej reforma walutowa - wprowadzenie złotego polskiego w 1924 r. Władysław Grabski IX 1923 1 $ - 249 tys. mp X 1923 1 $ - 1 mln 612 tys. mp

18 Osiągnięcia Polski międzywojennej Centralny Okręg Przemysłowy w widłach Dunajca, Wisły i Sanu - rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego Zakłady chemiczne, elektrownie, kopalnie, fabryki maszyn, huty, zakłady zbrojeniowe, zakłady lotnicze Eugeniusz Kwiatkowski budowę rozpoczęto w 1937 roku

19 silna armia komunikacja oświata rolnictwo uprzemysłowienie zatarcie różnic pomiędzy poszczególnymi częściami kraju

20 Osiągnięcia Polski międzywojennej rozwój kultury Literatura Władysław Stanisław Reymont Stefan Żeromski Kino Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza Teatr Juliusz Osterwa, Stefan Jaracz Kabaret Hanka Ordonówna

21 Osiągnięcia Polski międzywojennej rozwój sportu Janusz Kusociński - złoty medal - Los Angeles - 1932 rok Cracovia – pierwszy mistrz Polski w piłce nożnej Helena Konopacka - złoty medal – Amsterdam - 1928 rok

22 Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej.

23  Sojusz z Rumunią /1921/  Sojusz z Francją /1921/  Konferencja w Genui i traktat w Rapallo /1922/  Konferencja w Locarno /1925/  Idea Piłsudskiego stworzenia „Międzymorza” /federacja państw Europy Środkowej pod przewodnictwem Polski/  Traktat o nieagresji z ZSRR /1932/  Koncepcja wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom /1933/  Deklaracja o niestosowaniu przemocy /1934/ Polityka równowagi i równych odległości

24 Polska w przededniu II wojny światowej.

25 Wkroczenie wojska polskiego na Zaolzie w 1938 r.

26 Pierwsze żądania Niemiec w stosunku do Polski - październik 1938 1.Włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej. 2.Przeprowadzenie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich. 3.Przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego.

27 Przemówienie Józefa Becka w Sejmie 5 maja 1939 r. „[…] Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.”

28 Pakt Ribbentrop – Mołotow 23 sierpnia 1939 r.


Pobierz ppt "Rządy parlamentarne.. Wybory do Sejmu ustawodawczego – 26 I 1919 Związek Ludowo – Narodowy /endecja/ Polskie Stronnictwo Ludowe – Piast Polskie Stronnictwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google