Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans dwudziestolecia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans dwudziestolecia."— Zapis prezentacji:

1 Bilans dwudziestolecia.
Sytuacja gospodarcza Rzeczypospolitej w dwudziestoleciu międzywojennym.

2 Początki II Rzeczypospolitej
państwo stworzone z ziem trzech zaborów, zacofanie gospodarcze, Polska - krajem rolniczym ( w 1921r. na wsi 75% ludności), Kryzys gospodarczy po I wojnie światowej, hiperinflacja (w grudniu 1923r. za 1$ płacono 6,4 miliona marek polskich).

3 Problem reformy rolnej
28 grudnia 1925r. Sejm uchwalił ustawę o reformie rolnej-parcelacji dobrowolnej podlegały majątki powyżej 180 ha w Polsce centralnej, powyżej 300 ha w województwach wschodnich i powyżej 700 ha w majątkach uprzemysłowionych. W okręgach przemysłowych i podmiejskich parcelacji miały podlegać majątki o powierzchni powyżej ha.

4 Proces parcelacji Parcelacja – dokonanie podziału większego obszaru gruntów (folwarcznych, wspólnoty gminnej) na mniejsze działki i oddanie ich w użytkowanie indywidualnym gospodarstwom w drodze sprzedaży; także unormowany ustawą podział większych gospodarstw rolnych poprzez sprzedaż bądź nadanie. Proces był powolny W latach rozparcelowano 2,6 miliona ha.

5 Reformy gospodarcze Grabskiego
W styczniu1924r. rząd Władysława Grabskiego wprowadził nową walutę- markę polską zastąpił złoty polski w relacji 1 złoty za marek polskich Skuteczność ściągania podatków-za każdy dzień zwłoki kara w wysokości 0,5% sumy długu. Oszczędności budżetowe-przestrzeganie dyscypliny budżetowej Powołanie Banku Polskiego S.A.

6 Władysław Grabski (1874-1938) 1919-1920 minister skarbu,
w 1920r. i w latach pełnił jednocześnie funkcję premiera Zasługi: reformy walutowa i rolna, utworzenie Banku Polskiego S.A.

7 Waluta II Rzeczypospolitej

8 Wojna celna ekonomiczny konflikt pomiędzy Polską a Niemcami w latach W styczniu 1925 wygasła niemiecka klauzula najwyższego uprzywilejowania wobec towarów państw Ententy, również z Polski. W czerwcu 1925 zakończyło się zwolnienie z cła sprzedaży produktów z Górnego Śląska (głównie węgla).

9 Wojna celna Niemcy wstrzymały wtedy import węgla ze Śląska co spowodowało liczne straty w polskim handlu zagranicznym. Dodatkowo wszystkie towary eksportowane do Niemiec obłożono wysokim cłem. Przestały one więc być konkurencyjne na rynku niemieckim.

10 Centralny Okręg Przemysłowy
(COP), ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w w rozwidleniu rzek Wisły i Sanu ( lubelskie, kieleckie ,lwowskie i rzeszowskie). Był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej. Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Na rozwój COP-u przeznaczano w latach około 60% całości wydatków inwestycyjnych o łącznej wartości mln zł.

11 Położenie COP

12

13 Eugeniusz Kwiatkowski(1888-1974)
Pełnił funkcje wicepremiera i ministra skarbu ( ) Zwolennik interwencji państwa w życie gospodarcze, inicjator COP-u Jako minister przemysłu i handlu przyspieszył budowę portu w Gdyni

14 Inwestycje w Centralnym Okręgu Przemysłowym:
Do 1939r. zbudowano 100 zakładów przemysłowych np. kombinat metalurgiczny Stalowa Wola, fabrykę opon w Dębicy, zakłady lotnicze w Mielcu, fabryki broni w Sanoku, Radomiu , Starachowicach, elektrownia wodna w Rożnowie. O lokalizacji zadecydowały względy: bezpieczeństwa, demograficzno-społeczne i gospodarczo-logistyczne.

15 Sukcesy gospodarcze II Rzeczypospolitej
Budowa portu w Gdyni- w 1923r. otwarto port tymczasowy, od 1926r. ruszyła rozbudowa zainicjowana przez ministra E.Kwiatkowskiego Budowa magistrali węglowej ( )- linii kolejowej łączącej Śląsk z Gdynią. Budowa COP Stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego


Pobierz ppt "Bilans dwudziestolecia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google