Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filtrowanie, Funkcje bazodanowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filtrowanie, Funkcje bazodanowe"— Zapis prezentacji:

1 Filtrowanie, Funkcje bazodanowe

2 Filtrowanie w programie Microsoft Office Excel ma na celu wyodrębnienie w bazie danych informacji podanych jako wzorzec filtru.

3 Filtrowanie Liczb Aby przefiltrować zbiór liczb powinnieśmy zaznaczyć jego zakres a następnie użyć opcji "filtruj".

4 W pierwszym wierszu zaznaczonej kolumny powinien pokazać się suwak który otwiera nam menu sortowania i filtrowania: Omówimy tylko filtry ,,pierwsze 10” oraz filtr niestandardowy.

5 Pierwsze 10 Dla Przykładu:
To Filtr który wyodrębnia nam z bazy danych pierwsze lub ostatnie "x" wartości. Dla Przykładu: Na metę przybiega 291 zawodników w 4 sekundowym przedziale czasu. Zastosowanie tego filtra pokaże nam tylko 10 czasów z najlepszym bądź najgorszym czasem bez konieczności sortowania całejtabeli.

6 Filtrowanie niestandardowe
Ten filtr pozwala nam na stosowanie znaków logicznych pomiędzy filtrami danej tabeli ( "I" oraz "lub" ) Do wyboru posiadamy 12 funkcji: Równa się, nie równa się, większe niż, większe równe, mniejsze niż, mniejsze równe, zaczyna się, nie zaczyna się, kończy się, nie kończy się, zawiera, nie zawiera. Przy filtrowaniu pomocnymi znakami są "?" i " * " które zastępują odpowiednio znak i ciąg znaków. Znak ~ przed znakiem "?" lub " * " neutralizuje go i pozwala wkleić w filtr jako znak zawarty w tekście.

7 Funkcje Bazodanowe Funkcje Występujące w Excelu: Funkcja Opis
BD.ŚREDNIA Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych. BD.ILE.REKORDÓW Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych. BD.ILE.REKORDÓW.A Zlicza niepuste komórki w bazie danych. BD.POLE Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria. BD.MAX Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych. BD.MIN Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych. BD.ILOCZYN Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych. BD.ODCH.STANDARD Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych. BD.ODCH.STANDARD.POPUL Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych. BD.SUMA Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria. BD.WARIANCJA Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych. BD.WARIANCJA.POPUL Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.

8 Składnia każdej z funkcji wygląda następująco:
BD.WARIANCJA.POPUL(baza_danych;pole;kryteria) Gdzie: Baza danych Argument wymagany. Zakres komórek, które tworzą listę lub bazę danych. Baza danych to lista powiązanych danych, na której wiersze pokrewnych informacji to rekordy, a kolumny danych to pola. Pierwszy wiersz listy zawiera etykiety poszczególnych kolumn. Pole Argument wymagany. Wskazuje, która kolumna jest używana w funkcji. Należy wprowadzić etykietę kolumny umieszczoną w podwójnym cudzysłowie, na przykład "Wiek" lub "Plon", lub liczbę (bez cudzysłowów) reprezentującą pozycję kolumny na liście: 1 dla pierwszej kolumny, 2 dla drugiej itd. Kryteria Argument wymagany. Zakres komórek zawierający warunki określone przez użytkownika. Jako argumentu „kryteria” można użyć dowolnego zakresu pod warunkiem, że zawiera przynajmniej jedną etykietę kolumny i jedną komórkę poniżej etykiety, w której określa się warunek.

9 Ćwiczenia: Stwórz w bazę danych złożoną z 20 wierszy w 1 kolumnie zawierających 1 cyfrę Znajdź w tej kolumnie za pomocą filtrowania wszystkie liczby większe od 5 ale mniejsze bądź równe 8. Usuń aktualne filtrowanie. Wykonaj filtrowanie ponownie tym razem wyświetl liczby większe od 6 lub mniejsze od 4.

10 Dziękuję za uwagę. Wykonanie: Rafał Kubik, Rafał Łazuchiewicz.
Źródło


Pobierz ppt "Filtrowanie, Funkcje bazodanowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google