Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzic jako doradca zawodowy Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzic jako doradca zawodowy Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców,"— Zapis prezentacji:

1 Rodzic jako doradca zawodowy Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

2 Od czego zacząć?  Wspólnie ustalić cele rodziców i dzieci  Podtrzymywać dobrą komunikację i pozytywne więzi emocjonalne  Ustalić wspólny plan działania

3

4

5 WSPARCIE OKREŚLENIE  potrzeb,  zainteresowań,  umiejętności,  wartości,  oraz dostępnych możliwości. Rodzice, nauczyciele, doradca szkolny i zawodowy mają za zadanie pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

6 Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego „projektu życiowego”.

7 Co po gimnazjum? „Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować”. (Konfucjusz)

8 LICEUM trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

9 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także  dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

11 Technikum  czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie a także  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,  dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

12

13 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa? ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum.

14 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa? Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom.

15 Etap drugi – poznanie świata edukacji i pracy dróg edukacji świata zawodów zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

16 Etap trzeci – planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia?  kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji  kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji  poznanie metod poszukiwania pracy  tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

17 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

18

19 Kierunki zmian wymagań pracodawców w zakresie kwalifikacji pracowników Rozszerzanie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami rynku. Dalsza specjalizacja pracowników Wzrost elastyczności i kreatywności rozumianych jako możliwość wyjścia poza obszar odpowiedzialności pracownika Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw

20 Najbardziej poszukiwanym pracownikiem będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmienia zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku

21


Pobierz ppt "Rodzic jako doradca zawodowy Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google