Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki nałożone ustawami podatkowymi na organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki nałożone ustawami podatkowymi na organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki nałożone ustawami podatkowymi na organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Skarbowy w Bochni

2 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Urząd Skarbowy w Bochni 1. Organizacje pozarządowe niepodlegające wpisowi do KRS W celu rejestracji w urzędzie skarbowym oraz otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne na formularzu NIP-2. Na tym formularzu w przyszłości będą zgłaszane również wszelkie zmiany dotyczące organizacji np. zmiana adresu siedziby. 1. Organizacje pozarządowe niepodlegające wpisowi do KRS W celu rejestracji w urzędzie skarbowym oraz otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne na formularzu NIP-2. Na tym formularzu w przyszłości będą zgłaszane również wszelkie zmiany dotyczące organizacji np. zmiana adresu siedziby.

3 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Urząd Skarbowy w Bochni Wraz z drukiem NIP-2 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - regulamin działalności, bądź inny dokument potwierdzający powstanie organizacji - potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego przez odpowiedni organ (starostwo powiatowe) - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy Wraz z drukiem NIP-2 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - regulamin działalności, bądź inny dokument potwierdzający powstanie organizacji - potwierdzenie wpisu do rejestru prowadzonego przez odpowiedni organ (starostwo powiatowe) - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy

4 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Urząd Skarbowy w Bochni 2. Organizacje pozarządowe podlegające wpisowi do KRS Dane objęte treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przekazywane są do urzędu skarbowego automatycznie za pomocą systemu teleinformatycznego. W ciągu 21 dni od dokonania wpisu do KRS podmioty te muszą w urzędzie dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupełniających na formularzu NIP-8 2. Organizacje pozarządowe podlegające wpisowi do KRS Dane objęte treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przekazywane są do urzędu skarbowego automatycznie za pomocą systemu teleinformatycznego. W ciągu 21 dni od dokonania wpisu do KRS podmioty te muszą w urzędzie dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupełniających na formularzu NIP-8

5 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Urząd Skarbowy w Bochni Dane uzupełniające to: - skrócona nazwa - wykaz rachunków bankowych - adresy miejsc prowadzenia działalności - przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych - adresy miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej - przewidywana liczba zatrudnionych Wszelkie zmiany w zakresie danych uzupełniających (niewymagających wpisu do KRS) należy zgłaszać również na formularzu NIP-8 Dane uzupełniające to: - skrócona nazwa - wykaz rachunków bankowych - adresy miejsc prowadzenia działalności - przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych - adresy miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej - przewidywana liczba zatrudnionych Wszelkie zmiany w zakresie danych uzupełniających (niewymagających wpisu do KRS) należy zgłaszać również na formularzu NIP-8

6 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Urząd Skarbowy w Bochni Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do Wraz z drukiem NIP-8 należy złożyć w urzędzie skarbowym: - potwierdzenie nadania nr REGON (może zostać doniesiony w terminie późniejszym) - jeżeli pomiot zgłasza nr rachunku bankowego wymagany jest również dokument potwierdzający jego posiadanie np. wyciąg bankowy - w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia dołącza się urzędowo uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do

7 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego na formularzu NIP-8 należy również zgłosić rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, w terminie określonym w art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym (obecnie maksymalny termin 30.06.2016 r.) zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. W przypadku podmiotów posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego na formularzu NIP-8 należy również zgłosić rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, w terminie określonym w art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym (obecnie maksymalny termin 30.06.2016 r.) ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53

8 Obowiązki związane z rejestracją w urzędzie skarbowym ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53

9 Jeśli organizacja zatrudnia pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenia lub o dzieło to oznacza, że zobowiązana jest wypełniać obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej powinna wyznaczyć osobę, do której obowiązków należy obliczanie, pobieranie podatków oraz ich terminowe wpłacanie do urzędu skarbowego. Imię, nazwisko i adres takiej osoby powinien zostać zgłoszony do urzędu skarbowego w terminie pierwszej wpłaty podatku. A w przypadku jej zmiany, informacja ta powinna zostać przekazana w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany. Jeśli organizacja zatrudnia pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenia lub o dzieło to oznacza, że zobowiązana jest wypełniać obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej powinna wyznaczyć osobę, do której obowiązków należy obliczanie, pobieranie podatków oraz ich terminowe wpłacanie do urzędu skarbowego. Imię, nazwisko i adres takiej osoby powinien zostać zgłoszony do urzędu skarbowego w terminie pierwszej wpłaty podatku. A w przypadku jej zmiany, informacja ta powinna zostać przekazana w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

10 Zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za pobór i wpłacanie podatków przez organizację następuje do urzędu właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Najczęściej taką osobą jest księgowy lub prezes organizacji. Na przedmiotowe zgłoszenie nie ma specjalnego formularza. Wyznaczona do tych obowiązków osoba, zgłoszona do urzedu skarbowego, podpisuje się samodzielnie na sporządzanych deklaracjach podatkowych np. PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 w części „Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczeni i pobranie podatku” Zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za pobór i wpłacanie podatków przez organizację następuje do urzędu właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Najczęściej taką osobą jest księgowy lub prezes organizacji. Na przedmiotowe zgłoszenie nie ma specjalnego formularza. Wyznaczona do tych obowiązków osoba, zgłoszona do urzedu skarbowego, podpisuje się samodzielnie na sporządzanych deklaracjach podatkowych np. PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 w części „Oświadczenie płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczeni i pobranie podatku” ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

11 W przypadku gdy organizacja nie wyznaczyła i nie zgłosiła w urzędzie skarbowym takiej osoby, deklaracje PIT powinien podpisać prezes zarządu, gdyż jako osoba kierująca zarządem ponosi odpowiedzialność w zakresie wykonywania obowiązków płatnika. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

12 Jeżeli w 2015 r. organizacja pobierała zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Jeżeli w 2015 r. organizacja pobierała zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych, ma obowiązek złożenia deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

13 Deklarację tę składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Termin złożenia deklaracji upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym (w roku 2016 – 1 lutego 2016 r.) Jedynie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT- 8AR należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności. Deklarację tę składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Termin złożenia deklaracji upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym (w roku 2016 – 1 lutego 2016 r.) Jedynie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT- 8AR należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

14 W PIT-8AR wykazuje się zryczałtowany podatek dochodowy dotyczący: - wypłat, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (działalność wykonywana osobiście), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z umów zlecenia podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. W PIT-8AR wykazuje się zryczałtowany podatek dochodowy dotyczący: - wypłat, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (działalność wykonywana osobiście), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z umów zlecenia podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53

15 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - wygranych w konkursach, grach, loteriach w kwocie powyżej 760 zł - świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - wygranych w konkursach, grach, loteriach w kwocie powyżej 760 zł - świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53

16 Organizacja, która w 2015 r. zatrudniała osoby na umowy: o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego formularz PIT-4R. PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie zaliczek na podatek pobieranych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się go co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia (w 2016 r. termin na złożenie PIT-4R to 1 lutego). W PIT-4R deklaruje się zaliczki należne za dane miesiące, nie zaliczki wpłacone do urzędu skarbowego. Organizacja, która w 2015 r. zatrudniała osoby na umowy: o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego formularz PIT-4R. PIT-4R stanowi zbiorcze zestawienie zaliczek na podatek pobieranych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządza się go co do zasady za rok poprzedni do końca stycznia (w 2016 r. termin na złożenie PIT-4R to 1 lutego). W PIT-4R deklaruje się zaliczki należne za dane miesiące, nie zaliczki wpłacone do urzędu skarbowego. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

17 W PIT-4R informuje się również o liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których dotyczą należne zaliczki na podatek. Deklaracja dotyczy wszystkich przypadków, w których w danym okresie pobiera się zaliczki. Liczba ta może zatem ulegać zwiększeniu również o podatników, którzy nie są już zatrudnieni, lecz w stosunku do których nadal pobiera się zaliczki na podatek. Nie należy składać zerowego PIT-4R. W PIT-4R informuje się również o liczbie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, których dotyczą należne zaliczki na podatek. Deklaracja dotyczy wszystkich przypadków, w których w danym okresie pobiera się zaliczki. Liczba ta może zatem ulegać zwiększeniu również o podatników, którzy nie są już zatrudnieni, lecz w stosunku do których nadal pobiera się zaliczki na podatek. Nie należy składać zerowego PIT-4R. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

18 Organizacja zatrudniająca pracowników na umowę o pracę, dzieło lub na zlecenie ma obowiązek sporządzić dla każdego pracownika PIT-11 tj. informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W formularzu tym zawarte są informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach, kosztach uzyskania przychodu oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Organizacja zatrudniająca pracowników na umowę o pracę, dzieło lub na zlecenie ma obowiązek sporządzić dla każdego pracownika PIT-11 tj. informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W formularzu tym zawarte są informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach, kosztach uzyskania przychodu oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

19 Jeśli dana osoba podpisała z organizacją kilka umów – sumuje się wszystkie dane w jednym formularzu, nawet jeśli są to umowy rożnego rodzaju (np. zlecenia i umowy o dzieło) Obowiązek przekazania PIT-11 osobie zatrudnionej upływa 29.02.2016 r. Jeśli dana osoba podpisała z organizacją kilka umów – sumuje się wszystkie dane w jednym formularzu, nawet jeśli są to umowy rożnego rodzaju (np. zlecenia i umowy o dzieło) Obowiązek przekazania PIT-11 osobie zatrudnionej upływa 29.02.2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

20 Jeżeli pracownik złoży organizacji PIT-12 tj. oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym w terminie do 8 stycznia 2016 r. organizacja dokona za niego rocznego rozliczenia podatku na deklaracji PIT-40. Dokument ten płatnik przekazuje pracownikowi do 29.02.2016 r. Jeżeli pracownik złoży organizacji PIT-12 tj. oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym w terminie do 8 stycznia 2016 r. organizacja dokona za niego rocznego rozliczenia podatku na deklaracji PIT-40. Dokument ten płatnik przekazuje pracownikowi do 29.02.2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

21 Jeżeli pracownik złoży organizacji PIT-12 tj. oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym w terminie do 8 stycznia 2016 r. organizacja dokona za niego rocznego rozliczenia podatku na deklaracji PIT-40. Dokument ten płatnik przekazuje pracownikowi do 29.02.2016 r. Jeżeli pracownik złoży organizacji PIT-12 tj. oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym w terminie do 8 stycznia 2016 r. organizacja dokona za niego rocznego rozliczenia podatku na deklaracji PIT-40. Dokument ten płatnik przekazuje pracownikowi do 29.02.2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

22 PIT-8C czyli informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych organizacja sporządza jeżeli np. dokonała wypłat stypendiów dla uczniów i studentów. Stypendia te, przy spełnieniu określonych warunków są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł. Zaliczkę na podatek pobiera się tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną. PIT-8C należy przekazać osobie fizycznej do dnia 29.02.2016 r. PIT-8C czyli informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych organizacja sporządza jeżeli np. dokonała wypłat stypendiów dla uczniów i studentów. Stypendia te, przy spełnieniu określonych warunków są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł. Zaliczkę na podatek pobiera się tylko od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną. PIT-8C należy przekazać osobie fizycznej do dnia 29.02.2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

23 Zarówno PIT-11, PIT-40 jak i PIT-8C organizacja przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (osoby fizycznej na rzecz której została wystawiona informacja bądź roczne obliczenie podatku). Organizacja sporządzająca informacje dla nie więcej niż 5 podatników może sporządzić PIT-11, PIT-40 i PIT- 8C w formie papierowej. W takim przypadku termin przekazania informacji do urzędu skarbowego to koniec stycznia (w roku 2016 - 1 lutego) Zarówno PIT-11, PIT-40 jak i PIT-8C organizacja przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (osoby fizycznej na rzecz której została wystawiona informacja bądź roczne obliczenie podatku). Organizacja sporządzająca informacje dla nie więcej niż 5 podatników może sporządzić PIT-11, PIT-40 i PIT- 8C w formie papierowej. W takim przypadku termin przekazania informacji do urzędu skarbowego to koniec stycznia (w roku 2016 - 1 lutego) ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

24 Jeżeli organizacja sporządza w/w informacje dla więcej niż 5 podatników składa się je do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. W takim przypadku termin złożenia jest wydłużony do dnia 29 lutego 2016 r. Ponadto w przypadku rozliczania więcej niż 5 podatników obowiązkowo w formie elektronicznej organizacja musi składać również deklaracje PIT- 4R oraz PIT-8AR! Jeżeli organizacja sporządza w/w informacje dla więcej niż 5 podatników składa się je do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. W takim przypadku termin złożenia jest wydłużony do dnia 29 lutego 2016 r. Ponadto w przypadku rozliczania więcej niż 5 podatników obowiązkowo w formie elektronicznej organizacja musi składać również deklaracje PIT- 4R oraz PIT-8AR! ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

25 CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Każda zarejestrowana organizacja jest podatnikiem tego podatku. Dlatego też każda powinna wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację CIT-8. Dotyczy to także tych organizacji, które są zwolnione z płacenia tego podatku. Ostateczny termin do złożenia deklaracji to 31 marca 2016 r. CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Każda zarejestrowana organizacja jest podatnikiem tego podatku. Dlatego też każda powinna wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację CIT-8. Dotyczy to także tych organizacji, które są zwolnione z płacenia tego podatku. Ostateczny termin do złożenia deklaracji to 31 marca 2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

26 Wypełniając formularz CIT-8 organizacje podają informacje o tym, jakie były w roku ubiegłym ich przychody, jakie koszty uzyskania przychodu oraz jaki ewentualnie osiągnęły dochód. Przychodami organizacji są wszystkie wpływy finansowe np. dotacje, składki, otrzymane darowizny czy otrzymane darowizny. Wypełniając formularz CIT-8 organizacje podają informacje o tym, jakie były w roku ubiegłym ich przychody, jakie koszty uzyskania przychodu oraz jaki ewentualnie osiągnęły dochód. Przychodami organizacji są wszystkie wpływy finansowe np. dotacje, składki, otrzymane darowizny czy otrzymane darowizny. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

27 To czy organizacja musi zapłacić podatek dochodowy, zależy od tego na co przeznaczyła w rozliczanym roku ewentualny dochód. W większości przypadków organizacje przeznaczają dochody na realizacje celów statutowych. Jeśli cele statutowe organizacji wymienione są w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

28 Organizacja oprócz deklaracji CIT-8 ma również obowiązek wypełnienia załącznika CIT-8/O, w wykazuje dochody zwolnione z podatku oraz CIT-D czyli informację o otrzymanych/przekazanych darowiznach. W przypadku gdy kwota jednorazowej darowizny przekroczy 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczy 35 000 zł w CIT-D należy wskazać dane darczyńcy Organizacja oprócz deklaracji CIT-8 ma również obowiązek wypełnienia załącznika CIT-8/O, w wykazuje dochody zwolnione z podatku oraz CIT-D czyli informację o otrzymanych/przekazanych darowiznach. W przypadku gdy kwota jednorazowej darowizny przekroczy 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczy 35 000 zł w CIT-D należy wskazać dane darczyńcy ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

29 ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53

30 ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53

31 CIT-8 i CIT-D powinny zostać podpisane przez osoby statutowo uprawnione do reprezentowania organizacji (zazwyczaj są to członkowie zarządu). Zeznanie może również podpisać pełnomocnik. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno być złożone we właściwym dla organizacji urzędzie skarbowym. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

32 Deklaracja CIT-8 wraz z załącznikami może być składana w formie papierowej, pod warunkiem, iż podatnicy nie mają obowiązku składania elektronicznego deklaracji związanych z pełnieniem funkcji płatnika podatku dochodowego (np.. PIT-4R). W przeciwnym przypadku CIT-8 również musi zostać złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

33 Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie to składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

34 Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków)., Termin sporządzenia sprawozdania to 31 marca 2016 r. Termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego – 30.06.2016 r. Termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 od daty zatwierdzenia – 10.07.2016 r. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków)., Termin sporządzenia sprawozdania to 31 marca 2016 r. Termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego – 30.06.2016 r. Termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 od daty zatwierdzenia – 10.07.2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Obowiązki organizacji jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

35 Poprzez zmiany w ustawie o rachunkowości (art. 2 ust. 5) oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (art. 10a) wprowadzono od 01.01.2016 r. możliwość prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, zamiast ksiąg rachunkowych, przez małe organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

36 Muszą one spełnić następujące kryteria: 1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, Muszą one spełnić następujące kryteria: 1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego, ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

37 4) osiągają przychody wyłącznie z tytułu: - działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, przychody pochodzące z ofiarności publicznej), - działalności odpłatnej pożytku publicznego: sprzedaż towarów i usług, - sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach 4) osiągają przychody wyłącznie z tytułu: - działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, przychody pochodzące z ofiarności publicznej), - działalności odpłatnej pożytku publicznego: sprzedaż towarów i usług, - sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

38 bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w ww. pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł. bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w ww. pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100.000 zł. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

39 Przepisu w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność. Aby taka mała organizacja pozarządowa mogła prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, konieczne jest także podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia takiej ewidencji przez jej organ zatwierdzający - w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Przepisu w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność. Aby taka mała organizacja pozarządowa mogła prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, konieczne jest także podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia takiej ewidencji przez jej organ zatwierdzający - w rozumieniu przepisów o rachunkowości. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

40 O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy ewidencji przychodów i kosztów upływa 31 stycznia 2016 r. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy ewidencji przychodów i kosztów upływa 31 stycznia 2016 r. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

41 Zawiadomienie złożone na dany rok podatkowy dotyczy także lat następnych, chyba że organizacja rezygnuje z prowadzenia tej ewidencji lub niespełniania warunków, umożliwiających prowadzenie uproszczonej ewidencji. O takich zdarzeniach jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych

42 Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców. Dlatego oprócz wcześniej omówionych obowiązków jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnika podatku dochodowego od osób prawnych mogą stać się również podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców. Dlatego oprócz wcześniej omówionych obowiązków jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnika podatku dochodowego od osób prawnych mogą stać się również podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

43 Zgodnie z ustawą o VAT (art. 5) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Brak jest zwolnienia podmiotowego dla organizacji pozarządowych, czyli oznacza to, że nie są one automatycznie zwolnione z płacenia VAT tylko z racji bycia organizacją pozarządową. Zgodnie z ustawą o VAT (art. 5) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Brak jest zwolnienia podmiotowego dla organizacji pozarządowych, czyli oznacza to, że nie są one automatycznie zwolnione z płacenia VAT tylko z racji bycia organizacją pozarządową. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

44 Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców. Dlatego oprócz wcześniej omówionych obowiązków jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnika podatku dochodowego od osób prawnych mogą stać się również podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z ustawą o VAT (art. 5) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą są w świetle prawa przedsiębiorcami i obowiązują je takie same zasady jak innych przedsiębiorców. Dlatego oprócz wcześniej omówionych obowiązków jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnika podatku dochodowego od osób prawnych mogą stać się również podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z ustawą o VAT (art. 5) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

45 W przypadku organizacji odpłatność za usługi czy dostawę towarów występuje w ramach odpłatnej działalności statutowej i/lub działalności gospodarczej. W tych dwóch przypadkach należy rozpatrywać obowiązek opodatkowania VAT usług świadczonych przez organizację, czyli naliczenia podatku VAT należnego. Usługi świadczone przez organizację prowadzącą nieodpłatną działalność statutową z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu VAT. Należy zwrócić uwagę, że „odpłatność” nie oznacza wyłącznie faktycznego przepływu gotówki (pobrania zapłaty za usługę), ale wiąże się także np. z usługami barterowymi. ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

46 Kto jest podatnikiem VAT? Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT, może jednak korzystać ze zwolnienia: - podmiotowego, przysługującego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. - przedmiotowego, związanego z rodzajem dokonywanych dostaw bądź świadczenia usług, co wynika z art. 43 ust. 1 ustawy o z VAT Kto jest podatnikiem VAT? Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT, może jednak korzystać ze zwolnienia: - podmiotowego, przysługującego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. - przedmiotowego, związanego z rodzajem dokonywanych dostaw bądź świadczenia usług, co wynika z art. 43 ust. 1 ustawy o z VAT ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

47 Kto jest podatnikiem VAT? Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT, może jednak korzystać ze zwolnienia: - podmiotowego, przysługującego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. - przedmiotowego, związanego z rodzajem dokonywanych dostaw bądź świadczenia usług, co wynika z art. 43 ust. 1 ustawy o z VAT Kto jest podatnikiem VAT? Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT, może jednak korzystać ze zwolnienia: - podmiotowego, przysługującego zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. - przedmiotowego, związanego z rodzajem dokonywanych dostaw bądź świadczenia usług, co wynika z art. 43 ust. 1 ustawy o z VAT ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

48 Każdy przedsiębiorca (a więc także organizacja prowadząca działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego) musi się zarejestrować jako podatnik VAT, w momencie gdy wartość dokonanej sprzedaży 150 tys. zł (jeśli nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego). Wówczas, przed dniem wykonania pierwszej czynności objętej opodatkowaniem podatkiem VAT, obowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne (druk VAT-R). Każdy przedsiębiorca (a więc także organizacja prowadząca działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego) musi się zarejestrować jako podatnik VAT, w momencie gdy wartość dokonanej sprzedaży 150 tys. zł (jeśli nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego). Wówczas, przed dniem wykonania pierwszej czynności objętej opodatkowaniem podatkiem VAT, obowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne (druk VAT-R). ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Podatek od towarów i usług

49 Dziękujemy za uwagę ul. Gołębia 3 32-700 Bochnia tel.: +48 14 615 26 00 fax :+48 14 615 26 53 Urząd Skarbowy w Bochni


Pobierz ppt "Obowiązki nałożone ustawami podatkowymi na organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google