Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU został powołany w maju 2015 roku, jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz władz samorządowych Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra BAZĘ DYDAKTYCZNĄ I KLINICZNĄ stanowią laboratoria, pracownie i sale wykładowe Uniwersytetu Zielonogórskiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

2 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
WŁADZE WYDZIAŁU: Dziekan prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Agnieszka Zembroń – Łacny, prof. UZ Prodziekan ds. studenckich dr Ewa Skorupka Prodziekan ds. medycznych dr n. med. Paweł Jarmużek

3 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Struktura 1. Katedra Chorób Wewnętrznych Zakład Pielęgniarstwa 2. Katedra Nauk o Kulturze Zakład Biologicznych Podstaw Sportu Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego 3. Zakład Anatomii i Histologii 4. Zakład Fizjologii Stosowanej i Klinicznej 5. Zakład Patomorfologii 6. Zakład Medycyny Sądowej 7. Zakład Patofizjologii 8. Zakład Farmakologii i Toksykologii

4 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Stan zatrudnienia 21 pracowników naukowo-dydaktycznych 2 starszych wykładowców 1 instruktor 9 pracowników administracyjnych 2 pracowników technicznych Priorytetem istniejącego od dwóch miesięcy wydziału było: - zbudowanie struktury organizacyjnej opracowanie regulaminu wydziału i zasad jego funkcjonowania zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia na nowym kierunku lekarskim poddanie się ewaluacji w celu uzyskania finansowania działalności badawczo-naukowej z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: ankieta OPI (Ośrodek  Przetwarzania  Informacji)   prof. Wojtka Błogowskiego 1. Analiza wybranych aspektów patogenezy nowotworów żołądka u ludzi (IP , przy współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym). 2. An attempt to explore selected aspects of the "bone-fat axis" function in humans (PK/374/12/2013, przy współpracy z japońską firmą TANITA). 3. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. A. Zembroń –Łacny, współwykonawcą jest mgr Barbara Morawin: 1. Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych (NCN 2011/03/B/NZ7/01764, przy współpracy z Wydziałem Fizjoterapii AWF Wrocław i Kliniką Nefrologii UM Wrocław). 2. Infekcje górnych dróg oddechowych u sportowców; immunologiczna ocena zagrożenia (0008/RS2/2013/52, przy współpracy z Instytutem Sportu w Warszawie). 3. cfDNA nowy wskaźnik w monitorowaniu obciążeń treningowych i stanu przemęczenia u sportowców (0047/RS3/2015/53, przy współpracy z Instytutem Sportu w Warszawie). 50 publikacji z wykazaną afiliacją UZ w czasopismach międzynarodowych 5 grantów ministerialnych i projektów badawczych: dr hab. Wojciech Błogowski, prof. UZ (2) dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (3)

5 MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGÓW KRĘGOSŁUPA
dr n. med. Paweł Jarmużek utworzenie rejestru wyników leczenia operacyjnego chorób kręgosłupa stanowiącego podstawę do wymiernej oceny skuteczności ich leczenia  Polish Spine Registry utworzenie panelu wykładowego Polska Szkoła Chirurgii Kręgosłupa oraz dyskusyjnego Spine Forum Journal Club utworzenie interaktywnej platformy internetowej  drkregoslup.pl propagowanie praktycznej edukacji w zakresie neurochirurgii, ortopedii i chirurgii kręgosłupa, laboratoryjne ćwiczenia na zwłokach i edukację typu „surgeons’ side to side” na sali operacyjnej  Warsztaty Chirurgów Kręgosłupa Inicjatywa realizowana od 2004 roku, którego współtwórcą był dr n. med. Paweł Jarmużek. Do największych osiągnięć należy: info na slajdzie

6 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Doradztwo w utworzeniu cyfrowej biblioteki radiologicznej wykorzystywanej w kształceniu klinicznym i praktycznym studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa w zakresie opisu i wymiany obrazów badań USG, MRI i TK. Włączenie do zespołu ekspertów: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny dr n. med. Paweł Jarmużek Lubuska Sieć Teleradiologii e-Zdrowie w diagnostyce obrazowej LRPO ( , RPLB /10, kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Pieczyński): Głównym zadaniem członków zespołu (dr Paweł Jarmużek i dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny) WLiNZ było doradztwo w utworzeniu cyfrowej biblioteki radiologicznej wykorzystywanej w kształceniu klinicznym/praktycznym studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa umożliwiającej opis i wymianę obrazów badań USG (ultrasonografia), MRI (magnetic resonance imaging), TK (tomografia komputerowa) i in. przez studentów WLiNZ. Lubuska Sieć Teleradiologii – e-zdrowie w diagnostyce obrazowej: wartość projektu – 19,556 mln zł; dofinansowanie LRPO – 15,475 mln zł. 15. listopada 2010 r. Elżbieta Polak, wicemarszałek województwa lubuskiego, prof. Czesław Osękowski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawiciele jedenastu lubuskich jednostek ochrony zdrowia podpisali umowę na utworzenie Lubuskiej Sieci Teleradiologicznej. Inwestycje jest warta blisko 20 mln zł, z czego ponad 15 mln zł pochodzi z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stworzenie sieci teleradiologicznej pozwoli na opisywanie zdjęć „na odległość”. Pracownie diagnostyki obrazowej będą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Cyfrowa technika wykonywania zdjęć pozwoli przesłać je do dyżurującego radiologa drogą elektroniczną. W dodatku cyfrowe zdjęcia są dużo dokładniejsze i bardziej czytelne niż analogowe. Łatwiej je archiwizować, czy powielać. Głównym koordynatorem projektu jest Uniwersytet Zielonogórski, natomiast partnerami są lubuskie szpitale: w Zielonej Górze, Sulechowie, Międzyrzeczu (szpital powiatowy i wojewódzki), Nowej Soli, Sulęcinie, Gorzowie, Ciborzu, Słubicach, Żarach (Szpital Na Wyspie) oraz przychodnia Aldemed w Zielonej Górze. Utworzenie Lubuskiej Sieci Teleradiologii przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego poprzez rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia. Zapewni mieszkańcom regionu łatwiejszy dostęp do informacji i specjalistycznych usług medycznych.

7 Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego: modernizacja Zakładu Patomorfologii, utworzenie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych przebudowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych Kierunek lekarski i wychowanie fizyczne Inwestycje BEZPOŚREDNIO związane z utworzeniem kierunku 23 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) 6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego. 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych RAZEM – ok. 47,85 mln zł Modernizacja budynku i wyposażenie budynku F - Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

8 Wnioski o finansowanie projektów badawczych:
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wnioski o finansowanie projektów badawczych: „Model postępowania fizjoterapeutycznego z pacjentem oczekującym na leczenie operacyjne w ortopedii„ w kooperacji z Przedsiębiorstwem POSTĘP S.A. Świebodzin dr Franciszek Pietraszkiewicz, dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, dr Ewa Skorupka Wnioski : - do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "MODEL POSTĘPOWANIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO Z PACJENTEM OCZEKUJĄCYM NA LECZENIE OPERACYJNE W ORTOPEDII" złożony (dr Franciszek Pietraszkiewicz, dr Ewa Skorupka, dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny) w kooperacji z Przedsiębiorstwo POSTĘP S.A. Świebodzin w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015. Data złożenia wniosku: :01:20 Wnioskowi nadano numer: POIR /15 dr inż. Agnieszka Lasota tel  777 - do Narodowego Centrum Nauki: program Preludium, (mgr Barbara Morawin i dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny) (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora) Program PRELUDIUM: „Apoptotyczne mechanizmy starzenia się mięśni szkieletowych; zapobieganie poprzez wysiłek fizyczny mgr Barbara Morawin, dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny

9 II stopień na kierunku pielęgniarstwo
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu I edycja bezpłatnego kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept" Kierownik: dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przygotowała dokumentację, która po akceptacji merytorycznej i formalnej umożliwia rozpoczęcie naboru na pierwszą edycję bezpłatnego kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: " Ordynowanie leków i wypisywanie recept" – dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka i dr Jonna Aulich –Hoffman. Katedra Chorób Wewnętrznych przygotowała wniosek o uzyskanie uprawnień do kształcenia – II stopień na kierunku pielęgniarstwo

10 KIERUNKI STUDIÓW: PIELĘGNIARSTWO LEKARSKI WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zgodnie z klasyfikacją dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu kształceni są studenci kierunków: KIERUNKI STUDIÓW: PIELĘGNIARSTWO WYCHOWANIE FIZYCZNE Zawsze się dziwią, dlaczego WF jest na tym wydziale!!! WLNZ – jedyna uczelnia w Polsce, która ma kierunek wychowanie fizyczne LEKARSKI

11 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
WLNZ – jedyna uczelnia, która ma kierunek wychowanie fizyczne Kształcić nowocześnie, dla potrzeb rynku pracy, prognoz demograficznych i zdrowotnych społeczeństwa Kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy z grupą ryzyka chorób wynikających z braku lub obniżonej a.f. w każdym wieku (ogólnoświatowa epidemia chorób wynikających z braku aktywności fizycznej: choroby serca , cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, schorzenia w obrębie stawów, kręgosłup- ”Exercise is medicine”) „Ruch na receptę” Szereg badań prowadzonych w wielu ośrodkach na świecie jednoznacznie pokazuje, że profilaktyka w postaci rekreacji ruchowej i sportu nie tylko stanowi ważny element składowy procesu leczniczego we wszystkich grupach wiekowych, ale także wpływa pozytywnie na rozwój intelektualny dzieci (Fit body for your mind), zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu czy też ogranicza tzw. umieralność ogólną. Wpisywać w cele Województwa Lubuskiego stawiającego na zdrowie (zdrowe lubuskie) i sport ("Nasz Orlik 2015" oraz "Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato) ZAWODNICY/SPORTOWCY: stworzyć możliwości - „dual carrier”: powiązanie kariery sportowej i kształcenia kierunek : WYCHOWANIE FIZYCZNE

12 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej ul. Wyspiańskiego 59 kierunek : WYCHOWANIE FIZYCZNE

13 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek : WYCHOWANIE FIZYCZNE

14 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Przygotowanie infrastruktury UZ po potrzeby nowych kierunków kształcenia ul. Podgórna - sale ćwiczeniowo- laboratoryjne Bud A-6 Nr 101- laboratorium (45m) /15 miejsc Nr 101 A –seminaryjna (45m) /30 miejsc – zajęcia teoretyczne Nr laboratorium (45m) /15 miejsc Nr 102 A – parazytologia, sieć logiczna- stanowiska komputerowe (45m) / miejsc / - parazytologia Nr laboratorium fizjologiczne i biochemiczne ( 90m) /15 miejsc/ – fizjologia , biochemia MIĘDZYWYDZIAŁOWE LABORATORIUM FIZJOLOGII CZŁOWIEKA, BUD A-6

15 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Katedra Chorób Wewnętrznych ul. Energetyków kierunek: PIELĘGNIARSTWO

16 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek: PIELĘGNIARSTWO

17 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

18 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych - budek O kierunek: LEKARSKI

19 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
SALA ĆWICZENIOWA SEKCYJNA DO ZAJĘĆ Z ANATOMII - 99m

20 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

21 Wykorzystanie nowoczesnych techniki analizy tkanek i narządów
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Wykorzystanie nowoczesnych techniki analizy tkanek i narządów z użyciem zdigitalizowanych preparatów histologicznych SALE SEMINARYJNO-ĆWICZENIOWE MIKROSKOPOWE -78,2m

22 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
LABORATORIUM PARAZYTOLOGII i LABORATORIUM FARMAKOLOGII I TOKSYKOLOGII

23 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
SALA WYKŁADOWA , bud. A-2 (120 miejsc)

24 Studenci Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Studenci Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej Studenckie Koło Anatomii Prawidłowej Filozofii i Etyki Lekarskiej Patrycja Urbaniak Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego Dnia studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia kierunek: Wychowanie fizyczne udzielili pierwszej pomocy koledze z grupy, u którego w trakcie zajęć, doszło do zatrzymania akcji serca. Do przybycia karetki pogotowia prowadzili reanimację krążeniowo-oddechową. Poszkodowany student został przewieziony i poddany leczeniu w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, gdzie wraca do zdrowia Marcin Skrzynecki Nagroda Ministra za rok 2015 Studenci Wychowania fizycznego podjęli skuteczną akcję reanimacyjną studenta z objawami NZK

25 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Przyszłość! Centrum Symulacji Medycznych Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

26 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Dziękujemy za uwagę

27 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przygotowała dokumentację, która po akceptacji merytorycznej i formalnej umożliwia rozpoczęcie naboru na pierwszą edycję bezpłatnego kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych: " Ordynowanie leków i wypisywanie recept" – dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka i dr Jonna Aulich –Hoffman.


Pobierz ppt "Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google