Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZNIOWIE DWUJĘZYCZNI. D LACZEGO DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA ? W ciągu ostatnich 50 lat powstawały rozmaite opracowania naukowe na temat sposobu przyswajania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZNIOWIE DWUJĘZYCZNI. D LACZEGO DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA ? W ciągu ostatnich 50 lat powstawały rozmaite opracowania naukowe na temat sposobu przyswajania."— Zapis prezentacji:

1 UCZNIOWIE DWUJĘZYCZNI

2 D LACZEGO DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA ? W ciągu ostatnich 50 lat powstawały rozmaite opracowania naukowe na temat sposobu przyswajania języka przez dzieci. Przedstawiono wiele teorii na ten temat i każda z nich kładła nacisk na coś innego. Teorie te skupiały się bardziej na tym dlaczego a nie jak dziecko przyswaja język. Dlatego, że uczenie się języka jest bardzo naturalnym procesem, a dzieci przychodzą na świat ze zdolnością uczenia się go. Wszystkie dzieci, bez względu na język jakim mówią jego rodzice, uczy się jednego lub więcej języków mniej więcej w ten sam sposób. Wszystkie umiejętności które dziecko zdobyło podczas uczenia się języka ojczystego mogą być przeniesione i zastosowane do nauki drugiego języka. Wraz z odpowiednim wsparciem w szkole dziecko będzie odnosiło sukces w mówieniu dwoma lub więcej językami.

3 P ROCES PRZYSWAJANIA PIERWSZEGO JĘZYKA MOŻE BYĆ PORÓWNANY DO ROSNĄCEGO DRZEWA. Z OSTAŁO ONO NAZWANE D RZEWEM K OMUNIKACJI 7. Praktyczny język (kwiaty – społeczne użycie języka) 6. Mowa (liść) 5. Język ekpresywny (gałęzie) 3. Intencja (ziarna)4. Otwarty, “chłonny” język (pień drzewa) 2. Środowisko (gleba) 1. Słuchanie i zainteresowanie (korzenie drzewa) Słuchanie jest aktywnym procesem

4 C HĘĆ MÓWIENIA U DZIECKA Nabywanie języka zaczyna się od narodzin i najpierw dziecko powinno wykazywać intencję - chęć mówienia. Niestety, niektóre dzieci nie wykazują woli komunikacyjnej, zaczynają mówić później niż rówieśnicy i to często stanowi trudność w rozpoznaniu i zdiagnozowaniu zaburzeń autystycznych Owa intencja mówienia przedstawiona jest na powyższym schemacie jako nasiona, ona rozpoczyna cały proces. Następnie rozwijają się zmysły takie jak słuch i wzrok. Dziecko musi być także zdolne do wytwarzania głosu. Jeśli korzenie drzewa komunikacji są na swoim miejscu dziecko patrzy i odbiera wszystkie sygnały niesłuchowe. Wtedy zaczyna komunikować się poprzez dotykanie, sięganie, uśmiewanie się, płakanie i gaworzenie. Dziecko kopiuje gesty od dorosłych i utrzymuje z “rozmówcą” kontakt wzrokowy.

5 S ŁUCHANIE – KLUCZ DO NAUKI JĘZYKA Kluczem do prawidłowego rozwoju języka jest uważne słuchanie. Dziecko słyszy wszystkie dźwięki we wszystkich językach świata i uczy się je powtarzać. To jest około 150 dźwięków w około 6500 języków. Na tym etapie dziecko uczy się, które fonemy należą do języka, a na przykład angielski ma ich około 44 (BBC Bitesize Website, 2015). Aby je zapamiętać, dziecko musi mieć rozwiniętą pamięć wzrokowa i słuchową.

6 ŚRODOWISKO WOKÓŁ DZIECKA Drugim bardzo ważnym warunkiem do przyswojenia języka jest dobre, bezstresowe i komunikatywne środowisko, które jest reprezentowane za pomocą gleby w naszym diagramie Drzewo Komunikacji. Przywiązanie i bardzo bliskie więzi z rodzicami są kluczowe w tym procesie. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, chwaląc je i zachęcać do rozmowy, komunikować się i bawić się z nimi najwięcej jak to możliwe. Podczas tych rozmów powinno się zabierać dzieciom smoczki, a wózki kierować w stronę rodziców.

7 J ĘZYK RECEPTYWNY I EKSPRESYWNY Kiedy dziecko zaczyna rozumieć i odpowiadać mamie i tacie. Wskazuje to na rozwój języka receptywnego, przedstawionego na naszym diagramie jako pień drzewa. Dzieci muszą bardzo dobrze rozumieć zanim rozpoczną wyrażanie siebie - formowanie słów i tworzenie pierwszych zdań. Ich błędy nie powinny być korygowane w widoczny sposób, rodzice powinni modelować je naturalnie. To się nazywa język ekspresywny i jest on reprezentowany przez gałęzie na drzewie komunikacji.

8 MOWA Następnie przychodzi mowa, która jest przedstawiona jako liście na naszym schemacie- drzewie. Kiedy dziecko jest w stanie zadać i odpowiedzieć na pytanie i używa języka dla celów społecznych, oznacza to, że dziecko z sukcesem przyswoiło język i to jest ostateczny etap przedstawiony za pomocą kwiatów na naszym diagramie.

9 N AUKA DRUGIEGO JĘZYKA Od momentu pełnego ukształtowania się pierwszego języka, wiele nabytych umiejętności może zostać wykorzystanych podczas nauki drugiego języka. Podczas pracy z dziećmi, które uczą się drugiego języka można zauważyć, że im posiadaja wyższy poziom umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, tym szybciej się uczą i rozwijają jezyk angielski lub inny język obcy. Spowodowane jest to możliwoscią przeniesienia całej swojej wiedzy o użyciu języka i całego świata z jednego języka na inny. Przykład - wyobraź sobie, że uczysz dzieci, które nie mówią po angielsku dodawania i odejmowania liczb. Ponieważ dzieci znają już zagadnienia i opracowały szereg pojęć zwiazanych z numerami w języku ojczystym, słuchając ciebie w języku angielskim będą dokonywały powiązań z tym, co już znaja. Pomimo, że język jest dla nich nowy to pojęcia związane z liczbami są znane. To, co rozwijają w tej sytuacji to tylko jakby nowa "etykietka" tego czego się już nauczyły. Według tej teorii dzieci mogą również przenosić dalszą wiedzę na temat: - liter alfabetu (jeśli oba pisma są podobne), - umiejętności pisania (leżące u podstaw rozumienia zasad gramatyki i struktury zdania), - używania podobnych słów np. stop, start. Małe dzieci, których umiejętności językowe są mniej rozwinięte, znajdują się w mniej korzystnej pozycji w nauce języka obcego.

10 D ZIECI POLSKOJĘZYCZNE W SZKOŁACH BRYTYJSKICH Dzieci, dla których język angielski jest językiem dodatkowym (EAL), uczęszczające do szkół w Wielkiej Brytanii, potrzebują jak najwięcej wsparcia od nauczycieli, asystentów dwujęzycznych oraz kolegów. Dzieci i ich rodzice powinni czuć się włączeni do nowej społeczności, a ich kultura i język ojczysty - uznawane i doceniane. Bezstresowe i wspierające środowisko szkolne jest niezbędne do przyspieszenia osiągnięć uczniów dwujęzycznych.

11 D ZIECI POLSKOJĘZYCZNE W SZKOŁACH BRYTYJSKICH CD. Zalecane jest, aby asystenci nauczyciela upewnili się, że dzieci rozpoczynające naukę jezyka angielskiego były wspierane również przez rówieśników. Przez kilka pierwszych tygodni dwujęzyczny uczeń może milczeć i komunikować się tylko poprzez język ciała, ale to nie znaczy, że się wówczas niczego nie uczy. Uważnie słuchając, uczeń stara się zapamiętać to, co słyszy. Ten “niemy okres”może trwać dłużej, wówczas bardzo ważne jest, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo w klasie.

12 WIZUALIZACJA Najlepszym wsparciem w nauce jest wizualizacja (pokazy, obrazy, ikony, symbole, filmy). Dziennikarz - Arthur Brisbane powiedział, że obraz jest wart tysiąca słów, co powinno być bardzo pomocne i szeroko stosowane do wspierania dwujęzycznych uczniów. Utrata wiary w siebie jest bardzo typowa dla tych uczniów, którzy są nowicjuszami w języku angielskim. Istotne jest, aby chwalić nawet najmniejsze ich wysiłki i skoncentrować się na podniesieniu poczucia ich własnej wartości i pewności siebie. Zamiast korygowania ich wymowy i gramatyki nauczyciele mogą zwrócić uwagę na intencję wypowiedzi (ważna jest forma).

13 POZNANIE MECHANIZMÓW NAUKI JĘZYKA Aby dziecko mogło rozwijać się w “piękne i zdrowe drzewo”, musimy zapewnić mu bogatą i pełną minerałów glebę, upewnić się, że korzenie są prawidłowo rozwinięte, zanim będą rosły gałęzie, liście i kwiaty. Zrozumienie jak działają mechanizmy nauczania języka jest potrzebne przede wszystkim rodzicom i nauczycielom. Muszą oni być świadomi, że umiejętności dziecka nabyte w pierwszym języku mogą być przeniesione i wykorzystane podczas nauki drugiego języka. Po wdrożeniu odpowiedniej wiedzy w życie możemy być pewni, że proces uczenia się przez dzieci drugiego języka będzie udany, a uczniowie będą stawali się pewni siebie, zmotywowani i bardziej skłonni do sprostania wszelkim wyzwaniom!!!!!

14 S OS P OLONIA, SOUTHAMPTON Tekst pochodzi z artykułu Violetty Pugh (Zbrzeznej): Wioletta Zbrzezna SEAL 1415 Unit 1 Identifying Bilingual Learners Opracowanie prezentacji: Natalia Sukiennik, SOS Polonia


Pobierz ppt "UCZNIOWIE DWUJĘZYCZNI. D LACZEGO DZIECKO UCZY SIĘ JĘZYKA ? W ciągu ostatnich 50 lat powstawały rozmaite opracowania naukowe na temat sposobu przyswajania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google